Α.1118/26.05.2021

Α.1118/26.05.2021   (ΦΕΚ Β’ 2226/27.05.2021) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ΕΝΤΥΠΟ Ε2 ΕΝΤΥΠΟ Ε16 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΕ ΓΙΑ ΤΟ Ε1   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 7 του άρθρου… Read more »

Ε.2112/20.05.2021

Ε.2112/20.05.2021 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020   I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’,Β’ Τηλέφωνο : 2103375315 2103375312 E-Mail:d12.a@yo.svzefxis.gov.gr d12.b@yo.syzefxis.gov.gr Url:www.aade.gr   II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ… Read more »

Α.1112/20.05.2021

Α.1112/20.05.2021 Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3.   ΑΑΔΕ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A΄,B΄, Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο : 210 3375315-6   210 3375311-312 Fax : 210 3375001 E-Mail… Read more »

Α.1113/24.5.2021

Α.1113/24.5.2021 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2.ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β΄ Τηλέφωνο : 2103375872 E-Mail : defk.b@aade.rb Ubl : www.aade.gr     Έχοντας υπόψη:… Read more »

Α.1115/24.5.2021

Α.1115/24.5.2021 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή προθεσμιών πληρωμής πληρωμής αξιογράφων.   Από  την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1, οι οποίες από 5.11.2020 έχουν ενεργό,… Read more »

Ε.2114/26.05.2021

Ε.2114/26.05.2021 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α’ 152), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του ν.4797/2021 (Α’66), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

Α.1114/21.05.2021

Α.1114/21.05.2021   (ΦΕΚ Β΄ 2159/25.05.2021) Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020… Read more »

Υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο self-test

TAXLIVE  25ης Μαΐου 2021 Υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο self-test για τους εργαζόμενους όλου του ιδιωτικού τομέα και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι έχουν… Read more »

ΓΔΟΥ 468/17.05.2021

ΓΔΟΥ 468/17.05.2021   (ΦΕΚ Β΄ 2025/18.05.2021) Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021. Η απόφαση όπως είναι στο ΦΕΚ – Με πίνακες ΚΑΔ

Μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Ανακοίνωση 18ης Μαΐου 2021 Μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό ( Αποφασίστηκαν, αλλά δεν ψηφίστηκαν ) Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Νέα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τους εργαζόμενους στον τουρισμό προωθείται ….. Αποφασίστηκαν ειδικότερα τα ακόλουθα μέτρα στο πλαίσιο… Read more »

Διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους και επιχειρήσεις στον τουρισμό

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  /  Ανακοίνωση 18ης Μαΐου 2021 Διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους και επιχειρήσεις στον τουρισμό Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που αφορούν στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, υπενθυμίζουμε τα… Read more »

Αναστολές συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν στις 14/5.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Ανακοίνωση 18 Μαΐου 2021 Αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων πληττόμενων  επιχειρήσεων που επαναλειτούργησαν στις 14/5. Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από 14/5/2021 θα έχουν οι επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη… Read more »