Α. 1147/15.06.2020

Α. 1147/15.06.2020  ( ΦΕΚ B’ 2449/19.06.2020 ) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α ́ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της… Read more »

A.1138/12.06.2020

A.1138/12.06.2020  ( ΦΕΚ Β΄2470/ 22.06.2020 ) Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ (myDATA) , καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ… Read more »

ΚΥΑ 61239/15.06.2020

ΚΥΑ 61239/15.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2471/22.06.2020 ) Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της… Read more »

ΚΥΑ 61238/15.06.2020

  ΚΥΑ 61238/15.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2471/ 22.06.2020) Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8)… Read more »

Υ.Α. 53543 ΕΞ 01.06.2020

Υ.Α. 53543 ΕΞ 01.06.2020  (ΦΕΚ B’ 2458/22.06.2020) Σύσταση Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της περ. στστ΄ της… Read more »

Ε. 2091/22.06.2020

Ε. 2091/22.06.2020 Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ… Read more »

Ε. 2093/2020

Ε. 2093/2020 Δημιουργία νέου κωδικού στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής (εφοδιασμού) – Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής   ΑΑΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Πληροφορίες : Χ. Γεώργα Τηλέφωνο : 210 69.87.409 E-Mail : vat-customs@2001.   Για σκοπούς εφαρμογής της εγκυκλίου Ε.2088/2020 αναφορικά με… Read more »

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών / Γραφείο Τύπου / Δελτίο Τύπου /  Παρασκευή,  26 Ιουνίου 2020   Απαλλάσσονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019   Αναστέλλεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή… Read more »

A.1148/15.6.2020

A.1148/15.6.2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει    Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020, οι… Read more »

Α.1150/15.06.2020

Α.1150/15.06.2020 (ΦΕΚ Β’ 2627/29.06.2020) Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α΄248), με το οποίο παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών με απόφαση του να ορίζει ότι, προκειμένου για… Read more »

ΓΔΟΥ 138 22.06.2020

Αριθμ. ΓΔΟΥ 138 22.06.2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.   ΟΙ… Read more »

Α.1143 / 15.06.2020

Α.1143 / 15.06.2020 ( ΦΕΚ Β΄2472/22.06.2020) Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.Π.Α.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  … Read more »