Άρθρο 45 ν. 5092 / 2024

Άρθρο 45 ν. 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3. 2024 )  Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας   Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 54ΙΒ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, ΦΕΚ… Περισσότερα »

Άρθρο 44 . 5092 / 2024

Άρθρο 44 . 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3.2024 ) Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -Εξουσιοδοτική διάταξη   Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 54Θ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) αντικαθίσταται… Περισσότερα »

Άρθρο 41 Ν. 5092 / 2024

Άρθρο 41 Ν. 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3.2024 ) Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας   Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου, το πρώτο εδάφιο της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’… Περισσότερα »

Α.1050 / 01.04.2024

Α.1050 / 01.04.2024  ( ΦΕΚ Β΄2220 / 12.04.2024 ) Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων ή λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων… Περισσότερα »

Α. 1053 / 5.4.2024

Α. 1053 / 5.4.2024  ( ΦΕΚ Β΄ 2055 / 05.04.2024 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120) – Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β΄3007 και Β΄3129).   ΑΑΔΕ… Περισσότερα »

Επεκτείνονται οι ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» με την ένταξη και της ΔΟΥ Πλοίων

ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  01.04. 2024  Επεκτείνονται οι ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» με την ένταξη και της ΔΟΥ Πλοίων Σε νέα διεύρυνση των ψηφιακών της υπηρεσιών προχωρά η ΑΑΔΕ, με την ένταξη και της ΔΟΥ Πλοίων στις ψηφιακές πλατφόρμες «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου».   Συγκεκριμένα, από… Περισσότερα »

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 290 / 96260 / 02.04.2024

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 290 / 96260 / 02.04.2024   (ΦΕΚ Β’ 2203/11.04.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β’ 2111), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’… Περισσότερα »

Ε.2024 / 9.4.2024

  Ε.2024 / 9.4.2024 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του ν.5073/2023.   ΑΑΔΕ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Τηλέφωνο :2132122400 E-Mail:deef.a@aade.gr ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο… Περισσότερα »

 Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων – Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους

 ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  / 11.4.2024  Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων – Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που αρχίζουν από 1.1.2024 και εφεξής, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με Εγκύκλιο του Διοικητή της… Περισσότερα »

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που επλήγησαν από θεομηνίες.

ΑΑΔΕ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  8.4. 2024  Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την αποστολή εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ σε πλημμυροπαθείς της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, διευκρινίζονται τα εξής:   Η διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 4223/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε τελευταία φορά με το άρθρο 54 του ν. 5087/2024.  … Περισσότερα »

Αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης δεδομένων των ετών 2022 & 2023, στα myDATA.

Η περ. ιβ’ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:   ιβ) Για τα έτη 2022 και 2023 ανά περίπτωση δεδομένων με αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν αναλυτικά τα δεδομένα εσόδων αυτοτιμολόγησης με Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο με αντίστοιχο Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής και τα δεδομένα των εξόδων τιμολόγησης… Περισσότερα »

Α.1049 / 01.04.2024 

Α.1049 / 01.04.2024  ( ΦΕΚ Β΄2035/ 02.04.2024 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων… Περισσότερα »