Α.1108/03.08.2022 

Α.1108/03.08.2022  (ΦΕΚ Β’ 4318/12.08.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου… Read more »

Α.1109/04.08.2022  

Α.1109/04.08.2022   (ΦΕΚ Β’ 4318/12.08.2022) Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 33, 55, 56, 63, 64, 109, 112, 119Α και της παρ. 8… Read more »

35403/25.07.2022

35403/25.07.2022   (ΦΕΚ Β’ 4056/29.07.2022) Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ν. 4640/2019) και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των διαμεσολαβητών και των νομικών παραστατών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση…. Read more »

E.2057/2022

E.2057/2022 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων” – Παροχή οδηγιών εφαρμογής.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’… Read more »

32408 ΕΞ 22.07.2022 

  32408 ΕΞ 22.07.2022  (ΦΕΚ Β’ 4059/29.07.2022) Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Α. Τις… Read more »

 33365 ΕΞ 01.08.2022 

 33365 ΕΞ 01.08.2022  (ΦΕΚ Β’ 4151/04.08.2022) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Α. Τις διατάξεις: Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου… Read more »

Ε.2056/29.07.2022

  Ε.2056/29.07.2022 Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α’ 126) και παροχή οδηγιών   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Πληροφορίες:Σ. Μεκλή Τηλέφωνο:210-6987781   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α’126), με θέμα «Ενσωμάτωση της παρ…. Read more »

Α.1105/29.7.2022

Α.1105/29.7.2022 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που… Read more »

Υπ. Υγείας / ΕΑΛΕ/Γ.Π. 43153/26.07.2022

Υπ. Υγείας / ΕΑΛΕ/Γ.Π. 43153/26.07.2022 Επισήμανση σε σχέση με την εφαρμογή του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύει.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ… Read more »

Α.1103/29.7.2022 

  Α.1103/29.7.2022  (ΦΕΚ Β’ 4207/08.08.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α), όπως ισχύει» (Β’ 3398)   ΑΑΔΕ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο:210 3605159 – 3630573 – 3636059-2103635963 E-Mail:deispraxeon@aade.gr   Β…. Read more »

78609/4.8.2022

78609/4.8.2022  (ΦΕΚ Β’ 4263/10.08.2022) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α. Του… Read more »

 Α.1107/5.8.2022

 Α.1107/5.8.2022  (ΦΕΚ Β’ 4265/10.08.2022) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΤΜΗΜΑ Δ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ… Read more »