Σεμινάρια

Από το 2013 διοργανώνουμε on line σεμινάρια
επιμόρφωσης λογιστών και βοηθών λογιστών.

Webinars

Προετοιμασία Εγγραφών Κλεισίματος Ισολογισμού
Μόνο για συνδρομητές

Οφέλη Συνδρομητών

Γίνε μέλος της δικής μας ομάδας

Πάντα Eνήμερος/η

Συνεχής και εύκολη αναβάθμιση των γνώσεων με λίγο διάβασμα.

Ενημέρωση με Aπλότητα

Τρείς ανασκοπήσεις με σαφήνεια, την 1η, 5η και 15η ημέρα κάθε μήνα.
Δυο εξαμηνιαίες ανακεφαλαιώσεις.
Άμεση ενημέρωση για επείγουσες αλλαγές.

Online Eπιμόρφωση

Παρακολούθηση online επιμορφωτικών σεμιναρίων χωρίς δέσμευση χρόνου και τόπου. Δωρεάν τουλάχιστον τέσσερα online σεμινάρια ετησίως (για συνδρομητές).

Για να κάνεις καλά μια σημαντική δουλειά, πρέπει αυτό που κάνεις να το αγαπάς, όπως αγαπάς την καθημερινότητά σου, την πόλη σου. Αυτό για μας σημαίνει TAX LIVE.