Υπ. Εργασίας 13564/Δ1.4770/30.03.2020

Υπ. Εργασίας  13564/Δ1.4770/30.03.2020  Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄  3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF    

Υπ. Εργασίας 13272/Δ1.4607 /30.03.2020

Υπ. Εργασίας 13272/Δ1.4607 /30.03.2020 Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF  

Φ80020/οικ.13865/Δ16.397/31.03.2020

Φ80020/οικ.13865/Δ16.397/31.03.2020 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4670/2020 (Α43) «Αντικατάσταση άρθρου 76 Ν.4387/2016». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16) ΤΜΗΜΑ Β΄ Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 43 τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός… Read more »

Υπ. Εργασίας 14011/245/02.04.2020

Υπ. Εργασίας  14011/245/02.04.2020 Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τηλέφωνα: 2131516596, 093   Από τον συνδυασμό… Read more »

Υπ. Εργασίας 14012/246/02.04.2020

Υπ. Εργασίας  14012/246/02.04.2020 Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ… Read more »

Υπ. Εργασίας 23525/03.04.2020

Υπ. Εργασίας 23525/03.04.2020 Διαδικασία διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ. Τερζή-Α.Κίζυλη Τηλ.: 210 99.89.138,2109989712   Στο 20ο άρθρο της 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ/A‘/75/30.03.2020, ορίζονται τα… Read more »

e- ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 9 / 58069 / Σ.15195 / 10.03.20

e– ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 9 /  58069 / Σ.15195 / 10.03.20 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α ‘ 201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.ΚΑ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 210… Read more »

ΚΥΑ οικ. 10770/24.02.2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 10770/24.02.2020  ( ΦΕΚ Β΄761/10-3-2020) Παράταση ισχύος των διατάξεων της 51738/2014 (2947/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6 του ν. 4251/2014 (80/Α΄),… Read more »

Υπουργείο Οικονομικών / Δελτίο Τύπου / 3 Απριλίου 2020

Υπουργείο Οικονομικών / Δελτίο Τύπου /  3 Απριλίου 2020   Έναρξη του Χρηματοδοτικού Σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής   Την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις… Read more »

Υπ. Εργασίας Δ.15 / Δ’ / οικ. 13994 / 339 / 03.04.2020

Υπ. Εργασίας Δ.15 / Δ’ / οικ. 13994 / 339 / 03.04.2020 Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Δ’   ΑΠΟΦΑΣΗ… Read more »

e- ΕΦΚΑ : 68084 / 31.03.2020

e– ΕΦΚΑ 68084/31.03.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ… Read more »

Α.1076/02.04.2020

Α.1076/02.04.2020  (ΦΕΚ Β’ 1135/02-04-2020) Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από… Read more »