Άρθρο 87 Ν. 5104 / 2024 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Άρθρο 87 Ν. 5104 / 2024  ΦΕΚ Α΄58 / 19.4.2024 Πίστωση και συμψηφισμός καταβολών, αποδόσεων και επιστροφών σε ανεξόφλητες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής και απώλεια ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Καταβολές έναντι δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που χορηγούνται βάσει νόμου ή απόφασης διοικητικού οργάνου, αποδόσεις από παρακράτηση των πιστοποιητικών… Περισσότερα »

Άρθρο 67 ν. 5100 / 2024

Άρθρο 67 ν. 5100 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄49 / 5.4.2024 ) Καταβολή φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις Προσθήκη παρ. 88 και 89 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί μεταβατικών διατάξεων και έναρξης ισχύος, προστίθενται παρ. 88 και 89, ως εξής:… Περισσότερα »

Άρθρο 64  Ν. 5100 / 2024

  Άρθρο 64  Ν. 5100 / 2024  ( ΦΕΚ Α΄49 / 5.4.2024 ) Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία Αντικατάσταση άρθρου 100 και παρ. 49 άρθρου 176 ν. 5038/2023 Στο άρθρο 100 του Kώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81), περί επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία: α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) προστίθενται: βα)… Περισσότερα »

Άρθρο 45 ν. 5092 / 2024

Άρθρο 45 ν. 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3. 2024 )  Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας   Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 54ΙΒ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, ΦΕΚ… Περισσότερα »

Άρθρο 44 . 5092 / 2024

Άρθρο 44 . 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3.2024 ) Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -Εξουσιοδοτική διάταξη   Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 54Θ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) αντικαθίσταται… Περισσότερα »

Άρθρο 41 Ν. 5092 / 2024

Άρθρο 41 Ν. 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3.2024 ) Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας   Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου, το πρώτο εδάφιο της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’… Περισσότερα »

Α.1050 / 01.04.2024

Α.1050 / 01.04.2024  ( ΦΕΚ Β΄2220 / 12.04.2024 ) Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων ή λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων… Περισσότερα »

Α. 1053 / 5.4.2024

Α. 1053 / 5.4.2024  ( ΦΕΚ Β΄ 2055 / 05.04.2024 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120) – Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β΄3007 και Β΄3129).   ΑΑΔΕ… Περισσότερα »

Επεκτείνονται οι ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» με την ένταξη και της ΔΟΥ Πλοίων

ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  01.04. 2024  Επεκτείνονται οι ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» με την ένταξη και της ΔΟΥ Πλοίων Σε νέα διεύρυνση των ψηφιακών της υπηρεσιών προχωρά η ΑΑΔΕ, με την ένταξη και της ΔΟΥ Πλοίων στις ψηφιακές πλατφόρμες «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου».   Συγκεκριμένα, από… Περισσότερα »

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 290 / 96260 / 02.04.2024

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 290 / 96260 / 02.04.2024   (ΦΕΚ Β’ 2203/11.04.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β’ 2111), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’… Περισσότερα »

Ε.2024 / 9.4.2024

  Ε.2024 / 9.4.2024 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του ν.5073/2023.   ΑΑΔΕ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Τηλέφωνο :2132122400 E-Mail:deef.a@aade.gr ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο… Περισσότερα »

 Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων – Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους

 ΑΑΔΕ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  / 11.4.2024  Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων – Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που αρχίζουν από 1.1.2024 και εφεξής, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με Εγκύκλιο του Διοικητή της… Περισσότερα »