Δελτίο τύπου Υπ.Οικονομικών / 18 Σεπτεμβρίου 2021

Υπουργείο Οικονομικών / Δελτίο Τύπου / 18 Σεπτεμβρίου 2021 Επέκταση της πλατφόρμας arogi.gov.gr και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ   Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωράει σε επέκταση του… Read more »

Δ.Τ. Υπ. Εργασίας / 17.9.2021

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  /Ανακοίνωση Τύπου / 17 Σεπτεμβρίου 2021   Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & Τελευταία ευκαιρία υποβολής μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες, ξεναγούς και εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Α. ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Για… Read more »

Α.1185 /11.08.2021

Α.1185 /11.08.2021 ( ΦΕΚ: Β΄3985/30.08.2021) Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Εξαγγελία φορολογικών μέτρων στη Δ.Ε.Θ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 Τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου για την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Μέτρα μείωσης ή και απαλλαγής από φορολογικές επιβαρύνσεις: 1ον. Επεκτείνεται για το 2022 η απαλλαγή από την… Read more »

Αρ. Πρωτ.: 795/Γ/2021/01.09.2021

Αρ. Πρωτ.: 795/Γ/2021/01.09.2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις επίλυσης αμφισβητήσεων βάσει του αρ. 1 παρ. 4 του ν. 3213/03.   Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες     Αναφορικά με την υποβολή αμφισβητήσεων η οποία προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 4 του ν. 3213/03, θέτουμε εις γνώση όλων τα παρακάτω:   Σύμφωνα με το αρ…. Read more »

Κ.Υ.Α. 97733/08.09.2021

Κ.Υ.Α. 97733/08.09.2021  (ΦΕΚ Β΄ 4102/08.09.2021) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 53571/12.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας με τίτλο «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας » Δήλωση… Read more »

Ε.2171/31.08.2021

Ε.2171/31.08.2021 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/οντότητες από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων, έναντι τιμήματος το τελικό ύψος του οποίου εξαρτάται από αναβλητική αίρεση και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της υπεραξίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4172/2013  (Α΄ 167).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ… Read more »

Δ.Τύπου Γ.Σ.Ε.Ε. / 8.9.2021

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Γ.Σ.E.E. ) /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /  8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021   ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ   Η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 90043/10.08.2021

Υπ. Ανάπτυξης 90043/10.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4066/06.09.2021) Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ..   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α. της παρ. 4 του άρθρου 86 του… Read more »

Ε.2177/13.09.2021

Ε.2177/13.09.2021 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.Π.Α.   Κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570/12.9.21 (4207, Β’), η οποία ισχύει από 13.9.2021, και σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2002/30.12.20… Read more »

Εγγραφή δικηγόρων στο ΓΕΜΗ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / Δελτίο τύπου /  10 Σεπτεμβρίου 2021   Διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή των φυσικών προσώπων που ασκούν το δικηγορικό λειτούργημα στο Γ.Ε.ΜΗ.   Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αρ. 90043/10.8.21 υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική… Read more »