Κ.Υ.Α. Αριθμ. 133473/05.12.2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 133473/05.12.2017 Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 133473/05.12.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 45/07.12.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 45/07.12.2017 Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ Πληροφορίες: Ρ. Παναγιωτοπούλου, Γ. Θεοδωρακάκης,   210 5285573 – 592   ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθμ. 50967/1053/7-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30… Read more »

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1113523 ΕΞ 2017/26.07.2017

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1113523 ΕΞ 2017/26.07.2017 Αναφορικά με τη διαδικα ΔΔΘΕΚΑ Γ 1113523 ΕΞ 2017/26.07.2017 Αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνο : 210.69.87.505 : 210 72.59.250  … Read more »

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 42 / 20.11.2017

  Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 42 / 20.11.2017 Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλέφωνο : 2105285580 fax : 2105229840 e-mail : tm.asfalisis@efka.gov.gr   Σχετ.: Οι διατάξεις του… Read more »

Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.10/77059/2017

Υπ. Ναυτιλίας :  2242.5-1.10/77059/2017 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017. Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.10/77059/2017

Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.5/77056/27.10.2017

Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.5/77056/27.10.2017 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017. Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.5/77056/27.10.2017

Υπ. Ναυτιλίας : Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017

Υπ. Ναυτιλίας : Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017. Υπ. Ναυτιλίας : Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 14/20.11.2017

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 14/20.11.2017 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπάλληλων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι όποιες εκτελούν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε πλωτά μέσα, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στη ξηρά ανεξάρτητα που είναι η έδρα τους.   Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 14/20.11.2017

Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 15/22.11.2017)

Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 15/22.11.2017) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας. Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 15/22.11.2017)

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 50067/28/2017

  Υπ. Εργασίας  Αριθμ. 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β’ 3952/10-11-2017) Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ .   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:   του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο… Read more »

Υπ. Εργασίας ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017

Υπ. Εργασίας  ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 Ασφαλιστική ενημερότητα.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τηλέφωνο : 2105285535 2105285536 e-mail : d.eisf.mmisth@efka.gov.gr d.eisf.misth@efka.gov.gr             Αθήνα , 15 /11 / 2017   ΣΧΕΤ: «Το αριθ. Πρωτ. 2128/30-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης… Read more »

Δ.ΕΓΣΦ.Μ./668/1560611 / 30.11.2017

Δ.ΕΓΣΦ.Μ./668/1560611 / 30.11.2017 Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής… Read more »