Εκπαιδευτικό υλικό για τα myDATA / 24.5.2022

Εκπαιδευτικό υλικό για τα myDATA / 24.5.2022 Αγαπητοί συνεργάτες, σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στο webinar, σχετικά με τα myDATA και τις υποχρεώσεις μέχρι 27/05/2022.   Όπως υποσχεθήκαμε κατά τη διάρκεια του webinar, αποστέλλουμε υποστηρικτικό υλικό για την ενημέρωση σας και την ευκολότερη διαχείριση του myDATA.   1. Απόφαση Ε.2185 για ΦΠΑ επιδοτήσεων σε… Read more »

Από τον Ιούλιο η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής

Χρ. Σταϊκούρας: Από τον Ιούλιο η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του ΥΠΟΙΚ παράταση για τον Ιούλιο παίρνει η εξόφληση των ποσών που οφείλονται ως επιστρεπτέα προκαταβολή από 700.000 επιχειρήσεις Παράταση για τον Ιούλιο παίρνει η αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών από την επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως εξήγγειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης… Read more »

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ο.Τ.Α.

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. 6 Αποφάσεις στο ΦΕΚ Β΄2359 / 13.5.2022

221738/Σ.325/13.05.2022

221738/Σ.325/13.05.2022  Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας e-ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε… Read more »

Υ.Α 54583 ΕΞ 20.04.2022 

  Υ.Α 54583 ΕΞ 20.04.2022  ( ΦΕΚ B’ 2150/03.05.2022 ) Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 26-10-2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις… Read more »

ΕΝΦΙΑ 2022  ( Α.1056 / 21.4.2022 ) & ( Α.1058 / 06.05.2022 )

ΕΝΦΙΑ 2022  ( Α.1056 / 21.4.2022 ) & ( Α.1058 / 06.05.2022 ) Τo νέo εκκαθαριστικό είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθόσον σ΄αυτό αποτυπώνονται : – η νέα αξία των ακινήτων, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών – η όποια έκπτωση έχουν ανάλογα με το ύψος της αξίας της περιουσίας τους, –… Read more »

Ε.2042/10.05.2022

Ε.2042/10.05.2022 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης  44070 / 28.04.2022

Υπ. Ανάπτυξης  44070 / 28.04.2022  ( ΦΕΚ B’ 2226/06.05.2022 ) Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. Παράρτημα πίνακα με Κ.Α.Δ.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α. Της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου… Read more »

Α.1053/20.04.2022

Α.1053/20.04.2022   (ΦΕΚ Β’ 2171/04.05.2022) Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β’ εξαμήνου έτους 2021.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και της περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 6 του… Read more »

Α.1057/03.05.2022

Α.1057/03.05.2022 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 (Β’ 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 2522/12.05.2022

Υπ. Ανάπτυξης 2522/12.05.2022 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (045ΚΕ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε… Read more »

Α. 1059/29.04.2022 

  Α. 1059/29.04.2022  ( ΦΕΚ Β΄2365 / 13.05.2022 ) Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη:   1.Τις διατάξεις:   α) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) ιδίως των άρθρων 33, 53,… Read more »