Υπ. Εργασίας Δ.15 / Δ / οικ.9290/183/14.02.2018

Υπ. Εργασίας Δ.15 / Δ / οικ.9290/183/14.02.2018 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Δ΄ Πληροφορίες : Ε. Ράπτη Τηλέφωνο : 210 – 3368109   Σύμφωνα με… Read more »

ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.189/222242/14.02.2018

  ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.189/222242/14.02.2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών   Ε.Φ.Κ.Α. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ… Read more »

ΠΟΛ.1023/12.02.2018

  ΠΟΛ.1023/12.02.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληροφορίες: Κ. Παπαμακαρίου  Τηλέφωνο: 2103375311   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητάς, σας γνωρίζουμε… Read more »

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1169688 ΕΞ 2017/14.11.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1169688 ΕΞ 2017/14.11.2017 Ανεφάρμοστη η διάταξη Νόμου που προβλέπει την εκχώρηση ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση φόρου κληρονομιάς από πολίτες με αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του με μετρητά λόγω μακρόχρονης μη έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Α. Βοντετσιάνου  Τηλέφωνο 210 3605159   ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού… Read more »

Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1158145 ΕΞ 2017/23.10.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1158145 ΕΞ 2017/23.10.2017 Ανεφάρμοστη η διάταξη Νόμου που προβλέπει την εκχώρηση ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση φόρου κληρονομιάς από πολίτες με αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του με μετρητά λόγω μακρόχρονης μη έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Δ.Πολίτου, Φ. Μαρκουλάκη Τηλέφωνο 210 3630573, 3635044   ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές… Read more »

ΔΕΦΚ Β 1156897 ΕΞ 2017/20.10.2017

ΔΕΦΚ Β 1156897 ΕΞ 2017/20.10.2017 Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες Γ.Γεωργούτσου Τηλέφωνο 210 33 75 873   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   Θέμα: Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς.   ΣΧΕΤ: Η με… Read more »

ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ / 01.02.2018

ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ / 01.02.2018 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες : Β. Δασουράς Τηλέφωνο : 210 3375315   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 01.02.2018

ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 01.02.2018 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα Τηλέφωνο: 210 – 3375311   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1029/2017 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με την… Read more »

Β/7/οικ. 7713/466/12.02.2018

  Αριθμ. πρωτ.: Β/7/οικ. 7713/466/12.02.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β’4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ6- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ… Read more »

ΠΟΛ.1017/01.02.2018

  ΠΟΛ.1017/01.02.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’5/17.1.2018) και συναφή θέματα.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Ε’ Τηλέφωνο: 210 3614280,… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1017482 ΕΞ / 01.02.2018

  ΔΕΑΦ Β 1017482 ΕΞ / 01.02.2018 Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.3852/2010 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο:210 – 3375312   Με αφορμή… Read more »