Φ 80000/45644/1635/11.10.2019

  Φ 80000/45644/1635/11.10.2019 Εξαίρεση από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης, συνταξιούχων οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης .   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ 17) ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες: Ε. Βρέκου Τηλέφωνο: 213 151 6791   Σχετ.: Έγγραφο Α.Π…. Read more »

ΕΦΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ78/34/1340937/08.11.2019

ΕΦΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ78/34/1340937/08.11.2019 Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη, Ε. Φάγκρα Τηλέφωνα: 210 3729719, 210 3729655   ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ   Σας… Read more »

Υπ. Εργασίας 54286/Δ1.17642/21.11.2019

Υπ. Εργασίας 54286/Δ1.17642/21.11.2019  (ΦΕΚ Β΄ 4293/27.11.2019) Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθ. 17 παρ. 6… Read more »

ΔΕΛ Ζ 1119500 ΕΞ 2019/03.09.2019

ΔΕΛ Ζ 1119500 ΕΞ 2019/03.09.2019 Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια τελικά αποτελούν λύση πάταξης της φοροδιαφυγής;   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ΄, Α΄ Πληροφορίες   Τάκη Βασιλική, Ντίνος Αντώνης Τηλέφωνο : 210-3610065, 3375962   ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών   Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Λεωχάρους 2 10562, Αθήνα   ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτηση».   ΣΧΕΤ.:… Read more »

Υπ Εργασίας 56005/1327/29.11.2019

  Υπ Εργασίας 56005/1327/29.11.2019 Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης.   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Τηλ : 2131516442,449,186     Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τους υπόχρεους εφαρμογής της αριθμ. οικ. 51524/1262/07-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B’ 4173), αναφορικά… Read more »

Δ.15/Δ’/44797/1191/25.11.2019

  Δ.15/Δ’/44797/1191/25.11.2019 Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Δ’ Πληροφορίες : Ε. Ράπτη Τηλέφωνο : 210 – 3368109   Ως προς την υπαγωγή των υγειονομικών που αμείβονται με… Read more »

Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019

  Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019  (ΦΕΚ Β’ 4290/27-11-2019) Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και… Read more »

48320/1199/12.11.2019

  48320/1199/12.11.2019 Πληροφορίες για το διάλειμμα.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΣΧΕΤ.: Το από 18-10-2019 έγγραφό σας.   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, στο πλαίσιο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:… Read more »

Σ78/33/1340042/08.11.2019

  Σ78/33/1340042/08.11.2019 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων     ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 Τ.Κ.: 10671 Αθήνα Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη, Ε. Φάγκρα Τηλέφωνα: 210 3729719, 210 3729655 FAX: 210 3633666 e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr  … Read more »

Α.1348/13.09.2019

  Α.1348/13.09.2019  (ΦΕΚ Β΄ 3616 /30.09.2019 ) Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 68 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Τερζής Τηλέφωνο: 210 6987503  … Read more »

Άρθρο 184 Ν.4548/2018

  ΝΟΜΟΣ 4548/2018 Άρθρο 184 Κατάργηση ανωνύμων μετοχών 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020. 2. Για την αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς ακολουθούνται οι διατάξεις του καταστατικού, που… Read more »

ΣΛΟΤ 2193 ΕΞ / 05.11.201

ΣΛΟΤ 2193 ΕΞ / 05.11.201 ΘΕΜΑ : Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος αλλοδαπής   ΕΡΩΤΗΜΑ  Εμπορική εταιρεία με έδρα στο Βέλγιο, ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή ποδηλάτων. Δηλαδή στο υποκατάστημα υπάρχει η παραγωγή και στο Βέλγιο η πώληση. Το κεντρικό αγοράζει τις πρώτες ύλες και τις αποστέλλει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα παράγει και αποστέλλει… Read more »