Άρθρο 115 Ν. 5007/2022

  Άρθρο 115 Ν. 5007/2022 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή 1.Παρέχεται οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023, από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2,… Read more »

ΕΡΓΑΝΗ  /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  /  12.01.2023

  ΕΡΓΑΝΗ  /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  /  12.01.2023 Διάθεση διαδικασίας «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες»   Από την 12-01-2023, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει, πλέον, την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, δύνανται : να δηλώνουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,… Read more »

Ο.3333/30.12.2022

Ο.3333/30.12.2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022 με τίτλο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α’ 239/22.12.2022).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ… Read more »

Ο. ΔΕΑΦ 1139620 ΕΞ 2022

Ο. ΔΕΑΦ 1139620 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39, 40, 46 και 49 του ν. 5005/2022 με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236/21.12.2022).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ… Read more »

3268/30.12.2022

 3268/30.12.2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58, 97, 106, 114, 115, 120, 121, 122, 124 και 129 του ν. 5007/2022 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’241/23.12.2022).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023  (ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023) Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ… Read more »

Κ.Υ.Α. 282 ΕΞ 04.01.2023

Κ.Υ.Α. 282 ΕΞ 04.01.2023  (ΦΕΚ Β’ 11/09.01.2023) Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) του ν. 4727/2020… Read more »

Κ.Υ.Α. 139 ΕΞ 2023

Κ.Υ.Α. 139 ΕΞ 2023   (ΦΕΚ Β’ 28/09.01.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.» (Β’ 4750).     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α)… Read more »

ΣΛΟΤ 3022 / 9.1.2023

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 3022 / 9.1.2023 Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος – Λογιστικές εγγραφές Ερώτηση: Ο ενδιαφερόμενος επισημαίνει ότι με τον Ν 4839/2021 άρθρο 61 παράγραφος 3 θεσπίζεται επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  η οποία “πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων με την μορφή έκπτωσης από τον προμηθευτή”… Read more »

Ε.2001/2023

Ε.2001/2023 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης. Παράρτημα υποδειγμάτων ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Δ. Τσετσέκου Τηλέφωνο:210-6987509 E-Mail:ddtheka@aade.gr Url:www.aade.gr     Σχετ.: 1) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή… Read more »

Κ.Υ.Α. 4113.80.02/4107/29.12.2022 

Κ.Υ.Α. 4113.80.02/4107/29.12.2022  (ΦΕΚ Β’ 7214/31.12.2022) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2022 Αναλυτικές οδηγίες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Α. Τις διατάξεις: Του ν. 4832/2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο… Read more »

Ε.2002/11.01.2023

Ε.2002/11.01.2023 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται από 1.1.2023 στα εμβόλια Covid-19, στα rapid διαγνωστικά τεστ, PCR διαγνωστικά τεστ και λοιπά διαγνωστικά test και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τα ανωτέρω είδη και παρέχονται από δημόσια ιδρύματα ή ιδιωτικούς ιατρικούς φορείς, την προμήθεια και διεξαγωγή rapid τεστ από φαρμακεία.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ… Read more »