Ε.2232/21.12.2021

Ε.2232/21.12.2021 Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α΄167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄- Α΄ Τηλέφωνα : 210… Read more »

Α.1264/24.12.2021

Α.1264/24.12.2021 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Τηλέφωνο : 210-3375314-6 E-mail : deaf@aade.gr   ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Β. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ E-mail :… Read more »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 31.12.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 31.12.2021 Για πωλήσεις « take away »,  « delivery » και  « drive-through » Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης ότι στην ενότητα ΣΤ. του σημείου 15 της παρ.1 του άρθρου 1 της… Read more »

Ε.2234/24.12.2021

Ε.2234/24.12.2021 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τον προσδιορισμό φόρου και εισφοράς σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού αργίας για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014 (Α’ 92) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 03.05.2021 κατά το οποίο επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω covid -19.   ΑΑΔΕ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

Α.1259/20.12.2021

Α.1259/20.12.2021 «Τροποποίηση της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» (Β΄ 516)»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ Πληροφορίες : Α. Χρονά Τηλέφωνο : 210-6987502-505… Read more »

Ε. 2239/30.12.2021

Ε. 2239/30.12.2021 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με την αναγραφή της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται από την 01/01/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει, επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος που αφορά την παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με την αναγραφή της εισφοράς… Read more »

Ε. 2237/29.12.2021

Ε. 2237/29.12.2021 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)Ο 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ… Read more »

Κ.Υ.Α. 109412/31.12.2021

Κ.Υ.Α. 109412/31.12.2021  (ΦΕΚ Β’ 6368/31-12-2021) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τηλ.: 213 1516091, 037, 112, 071   ΟΙ… Read more »

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών και Υπ. Εργασίας / 30.12.2021

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών και Υπ. Εργασίας / 30 Δεκεμβρίου 2021 Μέτρα προστασίας των θέσεων εργασίας και συγκράτησης της διασποράς του κορωνοϊού Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) για τον Ιανουάριο 2022 σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 30/12/2021 από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ… Read more »

Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/ 29.12.2021

Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/ 29.12.2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00. ΦΕΚ Β΄6290 / 2020

Τρίμηνη παράταση, για το ΓΕΜΗ

Αντιδράσεις επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών για την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ – Ποιους αφορά – Τρίμηνη παράταση. Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/ Τρίμηνη παράταση για την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ των επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται αναλυτικά σε άρθρο του νομικού… Read more »

138352/17.12.2021

138352/17.12.2021 ( ΦΕΚ Β΄ 6054/20.12.2021 ) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021 (Β’ 4486) υπουργική απόφαση.  … Read more »