Ε. 2031 / 04.02.2021

Ε. 2031 / 04.02.2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α΄ 142).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄ Τηλέφωνο : 210-33.75.312, 314-16 E-Mail : d 12.b @ yo syzefxis.gov.gr,  d 12.a @ yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr… Read more »

Ε.2035 / 05.02.2021

Ε.2035 / 05.02.2021 ΘΕΜΑ: Μη διακοπή αποφάσεων απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας που λήγουν μέχρι 31/12/2020. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Τηλέφωνο : 2132122400 Fax : 2103645413 Url : www.aade.gr ΑΔΑ: Ψ96Γ46ΜΠ3Ζ-ΓΛΠ   Κατόπιν της αναστολής των συνεδριάσεων των Υγειονομικών… Read more »

Ε. 2033 / 04.02.2021

Ε. 2033 / 04.02.2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A΄167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 τουν.4728/2020 (Α΄186), καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν.4764/2020… Read more »

Ε. 2037 / 08.02.2021

Ε. 2037 / 08.02.2021 Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών (άρθρο 88 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α’ Τηλέφωνο: 210– 3375312 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ),… Read more »

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Διευκρινίσεις για τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων και για εργαζόμενους με εργόσημο Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Αναφορικά με τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων διευκρινίζεται πως: Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ’ αποστάσεως εργασία… Read more »

Α.1025/09.02.2021

Α.1025/09.02.2021    (ΦΕΚ Β΄538/11.02.2021) Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Η απόφαση και οι ΚΑΔ σε pdf

Κ.Υ.Α. 154/10.02.2021

Κ.Υ.Α. 154/10.02.2021  (ΦΕΚ Β΄540/11.02.2021) Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. Η απόφαση σε pdf  

Οδηγίες της Ένωσης Τραπεζών

Ένωση Τραπεζών: Έως 22 Φεβρουαρίου η δήλωση για τις «παγωμένες» επιταγές Τι ισχύει για τους υπόχρεους που διαθέτουν ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων και τι για εκείνους που θα ενταχθούν εντός Φεβρουαρίου Οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι προκειμένου να επωφεληθούν από το μέτρο της αναστολής έκδοσης διαταγών πληρωμής επιταγών εξέδωσε η… Read more »

ΓΔΟΥ 133/2021

ΓΔΟΥ 133/2021  (ΦΕΚ Β΄533 / 10.02.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236)…. Read more »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  /  11/2/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  /  11/2/2021 Δηλώσεις  αναστολών συμβάσεων εργασίας μηνός  Φεβρουαρίου για επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής,  σε  περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου. Η ανακοίνωση και οι πίνακες με τους ΚΑΔ σε pdf

ΕΦΚΑ 53270 / 11.02.2021

  ΕΦΚΑ  53270 / 11.02.2021 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους: των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ».     e ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ… Read more »

Α.1022 / 09.02.2021

Α.1022 / 09.02.2021 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες… Read more »