Υποχρεωτική η διενέργεια ενός self test για αυτή την εβδομάδα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  / Ανακοίνωση 18 Μαΐου 2021 Υποχρεωτική η διενέργεια ενός self test για αυτή την εβδομάδα Τι ισχύει για την περίοδο έως τις 23 Μαΐου 2021 Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Διευκρινίζεται ότι για την εβδομάδα που τελειώνει στις 23 Μαΐου 2021,… Read more »

Κ. Υ. Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.28697/2021

Κ. Υ. Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.28697/2021 ( ΦΕΚ Β΄1894/11.05.2021) Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4… Read more »

 Άρθρο 25 Παρ.1 Ν.4778/2021

 Άρθρο 25 Παρ.1 Ν.4778/2021 Μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71Η ως εξής: «71Η Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας Η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον παρόντα, δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού… Read more »

Ε.2097/10.05.2021

Ε.2097/10.05.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Α΄44/26.3.2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά του Ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες,… Read more »

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/13.05.2021

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/13.05.2021 Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΚΕΑΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πληροφορίες : Γκόβαρη Ν. Τηλέφωνα : 210.52.91.798 E-mail : diakanonismos@keao.qov.gr   ΣΧΕΤ: Εγκ. 51/2020, 2/2021, 13/2021, 19/2021 και 24/2021   Με… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 47625/22.04.2021 

Υπ. Ανάπτυξης 47625/22.04.2021  (ΦΕΚ Β’ 1954/14.05.2021) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21142/18-02-2019 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος“Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 517)   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τον ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της… Read more »

ΔΕΛ A 1017817 ΕΞ 03.03.2021

ΔΕΛ A 1017817 ΕΞ 03.03.2021 Απάντηση στην υπ’ αρ. 4468/23.02.2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, ΙΒ’ Πληροφορίες: Α. Γκαραβέλας Τηλέφωνο: 210-3610065 E-Mail: d.eleg01@aade.gr Url: www.aade.gr   ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κου Ελέγχου Χαρ, Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα (Υπόψη κ. Πρεβεζάνου)     Απαντώντας στο σχετικό… Read more »

ΔΕΑΦ Γ 1024357 ΕΞ 2021/23.03.2021

ΔΕΑΦ Γ 1024357 ΕΞ 2021/23.03.2021 Φορολογία σκαφών αναψυχής.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Κρασά Τηλέφωνο : 210-3375079 E-Mail : d12.c@yo.syzefxis.gov.gr   ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Π.: 32147 ΕΞ 2021/17.3.2021 έγγραφό σας.   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο… Read more »

Α.1104 / 06.05.2021 

Α.1104 / 06.05.2021  (ΦΕΚ Β΄1892/11.05.2021) Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α 207)   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ… Read more »

2831/638 /Α3/ 12.05.2021

2831/638 /Α3/ 12.05.2021 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η προκήρυξη σε pdf

ΣΛΟΤ  171/ 05.02.2021

ΣΛΟΤ  171/ 05.02.2021 Χρήση λογαριασμών Λογιστικής 63.98.08 και 63.98.09   Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις περιπτώσεις λογιστικών εγγραφών, για τις οποίες χρησιμοποιείται πλέον ο λογαριασμός λογιστικής “63.98.09.0000 Φπα μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος”. Λαμβάνονται υπόψη στη φορολογική αναμόρφωση που πραγματοποιείται στο τέλος της χρήσης; Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1… Read more »

ΣΛΟΤ 108 / 26.01.2021

ΣΛΟΤ 108 / 26.01.2021  Προσδιορισμός της έννοιας του κύκλου εργασιών, ως κριτηρίου μεγέθους κατηγορίας οντότητας, όταν υπάρχουν έσοδα επόμενης χρήσης.   Ερώτηση: Επιχείρηση (άρθρου 1 παρ. 2γ, ν. 4308/2014: ΟΕ, ΕΕ, ατοµικές, κ.λπ.) με απλογραφικά βιβλία, πραγματοποίησε το 2020 ακαθάριστα έσοδα ύψους € 1.650.000,00, εκ των οποίων τα € 200.000,00 αφορούν έσοδα επόμενων χρήσεων (2021)…. Read more »