Υπ. Ναυτιλίας  2242.5-7/51901/2023/17.07.2023

Υπ. Ναυτιλίας  2242.5-7/51901/2023/17.07.2023  (ΦΕΚ Β΄ 4619/19.07.2023) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, ετών 2023-2024. ΣΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Άρθρο 13  Ν. 2523 / 1997 Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά που διαπιστώνεται: α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την… Περισσότερα »

Α.1107 / 17.07.2023 

Α.1107 / 17.07.2023  ( ΦΕΚ Β ΄4806/28.07.2023 ) Επικαιροποίηση της διαδικασίας για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και λοιπών σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4987/2022 (Α’ 260).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ… Περισσότερα »

 Άρθρο 70   Ν. 5045 / 2023

 Άρθρο 70   Ν. 5045 / 2023  Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4797/2021.   Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής: «Άρθρο 6Α Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που… Περισσότερα »

Α.1106 / 19.7.2023 

Α.1106 / 19.7.2023   ( ΦΕΚ Β΄ 4680 /19.7.2023 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1194/27-08-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ» (Β΄1968).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ… Περισσότερα »

N. 5045 / 28.07.2023 

N. 5045 / 28.07.2023  ( ΦΕΚ Α΄136 / 29.07.2023 ) Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις. Ν. 5045 / 2023 στο ΦΕΚ   Ενδιαφέρουσες φορολογικές διατάξεις :   Άρθρο 43 Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας… Περισσότερα »

Ε. 2050 / 20.7.2023

Ε. 2050 / 20.7.2023  Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023, λόγω αναπηρίας οχημάτων που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ).   ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ́ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ   2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Περισσότερα »

Ε.2048 / 6.7.2023

Ε.2048 / 6.7.2023 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248). Διοικητική Κωδικοποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει έως και την 1η Ιανουαρίου 2023 (ενημερωμένη μέχρι και τον ν. 5000 – 2022, Α΄226) Κωδικοποιημένο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859-00 (έκδοση 11η) έως και 30-06-2023, στόχος Σ.Μ. 3.1.177 – 2019 του Επιχειρησιακού… Περισσότερα »

Α. 1102 / 13.7.2023

Α. 1102 / 13.7.2023  (ΦΕΚ Β’ 4650/20.7.2023) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του N . 27/1975 (Α΄ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  Γ’ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ… Περισσότερα »

Υπ. Οικονομικών 107450 ΕΞ 18.07.2023

Υπ. Οικονομικών 107450 ΕΞ 18.07.2023 Οδηγία για την παραλαβή δικαιολογητικών δαπανών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Τμήμα : Γ΄ Πληροφορίες : Σ. Περδικάρη, Χ. Κώστας Τηλέφωνο :… Περισσότερα »

A.1112 / 26.07.2023

A.1112 / 26.07.2023  ( ΦΕΚ Β΄4777 / 28.07.2023 ) Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούλιο… Περισσότερα »

Α. 1115 / 27.7.2023

  Α. 1115 / 27.7.2023  (ΦΕΚ Β 4779/28.7.2023) Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο του 2023 στις Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική… Περισσότερα »