ΓΔΟΥ 54/ 19.07.2022 

ΓΔΟΥ 54/ 19.07.2022  (ΦΕΚ 3880/21.7.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)…. Read more »

ΓΔΟΥ 53/19.07.2022 

ΓΔΟΥ 53/19.07.2022   (ΦΕΚ Β΄ 3878/21.07.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729)…. Read more »

ΓΔΟΥ 52/ 19.07.2022 

ΓΔΟΥ 52/ 19.07.2022   (ΦΕΚ Β’ 3878/21.07.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ… Read more »

Ε.2052 / 21.07.2022

Ε.2052 / 21.07.2022 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α ́101) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφορών πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α ́ 77), με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2021 έως και 2025, όπως ισχύει μετά  την  τροποποίησή… Read more »

Ε. 2053/21.07.2022  

  Ε. 2053/21.07.2022    Διευκρινίσεις για την μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον προς καταβολή ποσό, σε σχέση με την αρχική δήλωση, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Email: deaf@aade.gr Url: www.aade.gr… Read more »

Α.1098 / 13.07.2022

Α.1098 / 13.07.2022 ( ΦΕΚ Β΄3949 / 25.07.2022 ) Καθορισμός   τεχνικών   προδιαγραφών   (πρωτόκολλο επικοινωνίας)   και   λοιπές   λειτουργίες,   για   την   διασύνδεση   μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και  EFT/POS   τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ. Η απόφαση με παράρτημα σε pdf  

Κ.Υ.Α. 43696/26.07.2022

Κ.Υ.Α. 43696/26.07.2022  (ΦΕΚ Β 3985/27.7.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 80277/23-12-2021 (Β’ 6247) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών… Read more »

 Α. 1101 /27.07.2022 

   Α. 1101 /27.07.2022  ( ΦΕΚ B’ 4072/29.07.2022 ) Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει, με… Read more »

ΓΔΟΥ 60/28.07.2022

ΓΔΟΥ 60/28.07.2022   (ΦΕΚ Β΄ 4092/30.07.2022) Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) κοινών αποφάσεων απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης… Read more »

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», Απριλίου – Μαΐου

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  /  Γραφείο Τύπου / Ανακοίνωση / 22 Ιουλίου 2022 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», Απριλίου – Μαΐου   Γίνεται γνωστό ότι για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2022 (Α’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ- Τελευταία ευκαιρία) δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»… Read more »

Δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, έως 31 Αυγούστου.

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  /  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  /   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022   Δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, έως 31 Αυγούστου, δίδεται σε όσους δεν τα είχαν υποβάλλει.   Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες… Read more »

Δελτίο Τύπου / 21 Ιουλίου 2022

Υπουργείο Οικονομικών  /  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  Δελτίο Τύπου / 21 Ιουλίου 2022   Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022   Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022.   Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των… Read more »