Κ.Υ.Α. 3514/17.01.2022

Κ.Υ.Α. 3514/17.01.2022  (ΦΕΚ Β΄ 103/17.01.2022) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6371).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:  … Read more »

ΣΛΟΤ 1961 ΕΞ.2021

Αρ. Πρωτ. 1961 ΕΞ.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός της “Επιδότησης Παγίων Δαπανών” Ερώτηση: Ποιον λογιστικό χειρισμό προτείνετε για την «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»; Η έκπτωση/εξόφληση των φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών να αποτυπωθεί πχ σε ανόργανο έσοδο (λογ 81) ή σε επιδότηση (λογ 74); Απάντηση: Σύμφωνα… Read more »

Υπ. Ανάπτυξης 143197/30.12.2021

Υπ. Ανάπτυξης 143197/30.12.2021 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Απόφαση σε ΦΕΚ

Υπ. Ανάπτυξης 143195/30.12.2021

Υπ. Ανάπτυξης 143195/30.12.2021 Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3047). Η Απόφαση σε ΦΕΚ

Υπ. Ανάπτυξης 143324/30.12.2021

Υπ. Ανάπτυξης 143324/30.12.2021 Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ – Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4619). Η Απόφαση σε ΦΕΚ

Α 1275 / 31.12.2021

Α 1275 / 31.12.2021 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021. Η απόφαση σε ΦΕΚ

142581/28.12.2021

142581/28.12.2021 Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967. Η Απόφαση σε ΦΕΚ

Ο Δ.Ε.Ε. Β 1113828 ΕΞ 2021/20.12.2021

Ο Δ.Ε.Ε. Β 1113828 ΕΞ 2021/20.12.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4871/2021 (Α΄246/10.12.2021). Η Απόφαση σε pdf

Α. 1270/30.12.2021

Α. 1270/30.12.2021  (ΦΕΚ Β΄6476/31.12.2021) «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021». ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ… Read more »

Α.1261/23.12.2021

Α.1261/23.12.2021 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης. Η απόφαση σε pdf Συνημμένα έγγραφα    

Α.1273/31.12.2021

Α.1273/31.12.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε… Read more »

E.2003/ 31.12.2021

E.2003/ 31.12.2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Η εγκύκλιος σε PDF