Υπ. Ανάπτυξης 94083/30.09.2022

Υπ. Ανάπτυξης 94083/30.09.2022 Εγκύκλιος – Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ. Κώδικας: 10181 Τηλέφωνο: 210 3893 572 Email: gen-seg@mindev.gov.gr   Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 137275/30-12-2015 έγγραφο της… Read more »

Κ.Υ.Α. 139818 ΕΞ 2022

  Κ.Υ.Α. 139818 ΕΞ 2022 ( ΦΕΚ Β΄5083 / 28.09.2022 ) Προϋποθέσεις, διαδικασία και είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του N . 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του N . 4941/2022 (Α΄ 113).   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 139818 – 28.09.2022  … Read more »

3993/23.9.2022

  3993/23.9.2022    (ΦΕΚ Β’ 5027/26.09.2022) Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε… Read more »

Ε. 2103/18.5.2021

Ε. 2103/18.5.2021 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) – Μείωση φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο: 210 3375314 – 318 E-mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr… Read more »

Α.1125/02.09.2022

Α.1125/02.09.2022   (ΦΕΚ Β’ 4889/16.09.2022) Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της αναβίωσης της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν…. Read more »

Πρόστιμα μη διαβίβασης στο e-send

Το νέο άρθρο 54Η του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 173 του ν. 4972/2022:   «Άρθρο 54Η Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται… Read more »

Επιπλέον 6.500 θέσεις του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων / Αθήνα, 19.09.2022     Από σήμερα 19.9.2022 ),  ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιπλέον 6.500 θέσεις του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 123 εκ. ευρώ, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια συζήτησης με… Read more »

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.

Αιτιολογική έκθεση Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα α) της διεύρυνσης των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022, και β) της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών… Read more »

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης

 Άρθρο 173 Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.). – Προσθήκη άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013   Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής: «Άρθρο 54Η Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού… Read more »

Δαπάνες επιχειρήσεων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, άνω των 60.000 ευρώ.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για αιτούμενο ύψος δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από μια επιχείρηση άνω του ποσού των 60.000 ευρώ   Με το Άρθρο 12 του ν. 4965/2022 (Α’ 162),  τροποποιήθηκε το προηγούμενο Άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (Α… Read more »

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 20/24.8.2022  

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 20/24.8.2022    Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα επισιτιστικά και εμπορικά καταστήματα της νήσου Θήρας. Κείμενο της ΣΣΕ και πίνακες με αποδοχές.

Κ.Υ.Α. Β1/οικ.48568/25.08.2022

Κ.Υ.Α. Β1/οικ.48568/25.08.2022  (ΦΕΚ Β’ 4679/05.09.2022) Μεθοδολογία υπολογισμού και διαμόρφωσης των τελικών ποσοστών αυτόματης επιστροφής (clawback) και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   Το άρθρου 21 του ν…. Read more »