Α 1258/23.11.2020 

Α 1258/23.11.2020  (ΦΕΚ Β’ 5243/26-11-2020) Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει…. Read more »

A.1259 / 25.11.2020

A.1259 / 25.11.2020 (ΦΕΚ Β 5250-27.11.2020) Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020, με τίτλο: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της… Read more »

Δ.Τ.Υπ. Οικονομικών, για αναστολή πληρωμής αξιογράφων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020                 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5250/Β΄/27-11-2020) η Απόφαση Α.1259/2020 με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή), τα… Read more »

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020   (ΦΕΚ Β΄ 5255/28.11.2020) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση 76629/27.11.2020 σε pdf

Άρθρο 33 Ν.4756/2020

Άρθρο 33 Ν.4756/2020  (ΦΕΚ Α΄ 235/26.11.2020) Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού… Read more »

N. 4756/2020

NOMOΣ 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235 / 26.11.2020) Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων. NOMOΣ 4756/2020  

Ε.2186/23.11.2020

Ε.2186/23.11.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 290, 291 και 294 του ν. 4738/2020 (Α 207 – 27.10.2020).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε Τηλέφωνα 210- 3630573,3605159, 3635963,3614280     Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 290, 291 και 294 του κεφαλαίου Α «Ρυθμίσεις Φορολογικών Οφειλών και Οφειλών… Read more »

Άρθρο 290 Ν.4738 / 2020

Άρθρο 290 Ν.4738 / 2020 Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19   Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την… Read more »

Α.1254 / 20.11.2020

Α.1254 / 20.11.2020 Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά:   α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμέ- νο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την… Read more »

Ε.2185/18.11.2020

Ε.2185/18.11.2020 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Π.Α. Τηλέφωνο: 213 2122400 Fax: 2103645413 E-Mail: deef.a@aade.gr Url: www.aade.gr   Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού θεσπίστηκαν μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις –… Read more »

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 26 Νοεμβρίου 2020   Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.   Με τρεις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 285/23.11.2020, υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 286/23.11.2020 και υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 287/23.11.2020, ΦΕΚ Β’ 5224)… Read more »

Οδηγίες για τις αναστολές συμβάσεων… Νοεμβρίου / ΚΑΔ ανά περίπτωση

ΕΡΓΑΝΗ  / 15.11.2020 Οδηγίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, επιχειρήσεων κλειστών με κρατική εντολή ή πληττόμενων βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Νοέμβριο 2020.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιοι ΚΑΔ υπάρχουν στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ ΙΙΙ και IV χωρίς να έχουν εξαιρέσεις θεωρούνται ΚΛΕΙΣΤΟΙ. Σε αντίθετη θεωρούνται ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ.   Ανακοίνωση ΕΡΓΑΝΗ