ΕΦΚΑ 139794 / 2021

 ΕΦΚΑ 139794 / 2021 Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ PDF

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 12/22.4.2021

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 12/22.4.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΣΕ PDF

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/15.4.2021

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/15.4.2021 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 9 /08.04.2021

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 9 /08.04.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 8/8.4.2021

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 8/8.4.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΦΚΑ 65306/2021

ΕΦΚΑ 65306/2021 Περί της ασφάλισης των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες : Β. Μπερούτσου Τηλέφωνο : 210 – 5285569 e-mail :tm.asfalisismm@efka.gov.gr   ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ Πληροφορίες : Π. Ορφανίδου Τηλέφωνο : 210 – 5285685 e-mail : tm.mitroon@efka.gov.gr… Read more »

ΕΦΚΑ 22/02.04.2021

ΕΦΚΑ 22/02.04.2021 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας & Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 – Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ… Read more »

Αριθμ. 13909/31.03.2021

Αριθμ. 13909/31.03.2021 (ΦΕΚ B’ 1396/08.04.2021) Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –… Read more »

Κ.Υ.Α. 17494/12.04.2021 

Κ.Υ.Α. 17494/12.04.2021  ( ΦΕΚ B’ 1517/15.04.2021 ) Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Του άρθρου 16 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός… Read more »

136552/Σ.43748/16.04.2021

136552/Σ.43748/16.04.2021 Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω διαδικτύου για την υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων λόγω υπαγωγής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και καταβολής της α΄ δόσης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.: 210 52 91 778    210… Read more »

Κ.Υ.Α. 20706/Σ.1771/19.04.2021

Κ.Υ.Α. 20706/Σ.1771/19.04.2021 (ΦΕΚ B’ 1628/21.04.2021) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457).     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –… Read more »

Υπ. Εργασίας 22243/22.04.2021

Υπ. Εργασίας 22243/22.04.2021 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών του Πάσχα.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Πληροφορίες: Μ. Ευθυμίου Τηλέφωνο : 2131516392, -186   Κατόπιν… Read more »