Δελτίο Τύπου – Αθήνα 06-11-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου – Αθήνα 06-11-2019   Γ. Βρούτσης: Θωρακίζουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές – Βάζουμε τέλος στην συστηματική εισφοροδιαφυγή   Σήμερα υπογράφεται η Υπουργική Απόφαση, σε εκτέλεση του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την… Read more »

Ν.4635 / 2019 Άρθρο 69. Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Ν.4635 / 2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 69. Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών… Read more »

Άρθρο 214 ν. 4635/2019

  Νόμος 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις   Άρθρο 214. Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου   Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως ισχύει, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις… Read more »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 48/17.10.2019

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 48/17.10.2019 (Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ./ 511 / 1241477) Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ. : Τσουκνίδας Κ. Τηλ : 210 5285666   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ… Read more »

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  Δελτίο Τύπου /14 -10-2019 Έρχεται η Εργάνη II Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 2013, οπότε και «γεννήθηκε» με τη συστηματική καθοδήγηση και τη πολιτική βούληση της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών… Read more »

Υπ. Εργασίας 44568/Δ1.14795/07.10.2019

Υπ. Εργασίας  44568/Δ1.14795/07.10.2019 Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του… Read more »

Έκδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  /  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  /  Έκδοση  ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ   Από τις 9 Οκτωβρίου οι πολίτες έχουν και πάλι τη δυνατότητα να εκδίδουν και να μεταβάλλουν τα στοιχεία ΑΜΚΑ μέσω των ΚΕΠ, καθώς εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων νέα, αναλυτική εγκύκλιος ( 80320/42862/Δ18.2718) με σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες αλλά… Read more »

47711/Δ1.15631/22.10.2019

47711/Δ1.15631/22.10.2019 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το… Read more »

Υπ. Εργασίας Φ80000/41811/1472/07.10.2019

Υπ. Εργασίας Φ80000/41811/1472/07.10.2019 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ A΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Βρέκου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791   Σχετ.: Το α.π.: 2302/26.10.2016 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών… Read more »

ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ. 535/1262030/22.10.2019

ΕΦΚΑ  Δ.ΑΣΦ. 535/1262030/22.10.2019 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πληροφορίες: Ν. Κατσιμπούρης Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 104 32 Αθήνα Τηλ: 2105285582   ΣΧΕΤ. : Οι υπ. αριθμ. 65/2001, 95/2001 εγκύκλιοι τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., και… Read more »

ΕΤΕΑΕΠ Αρ. Πρωτ. 209446/04.10.2019

ΕΤΕΑΕΠ Αρ. Πρωτ. 209446/04.10.2019 Ασφαλιστικές ενημερότητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΕΑΕΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Πληροφορίες: Π. Κουτέρη Τηλ.: 210 3275021-3     ΣΧΕΤ.: Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 5056/10-1-2017, 83880/30-3-2018, 111750/11-5-2018, 142385/22-6-2018 και 181867/21-8-2018, 317215/21-12-2018, 62665/22-3-2019 και 138888/27-6-2019 έγγραφα του Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ.   Σε… Read more »

ΝΟΜΟΣ 4635 /30.10.2019 ( ΦΕΚ Α΄167 )

ΝΟΜΟΣ 4635 /30.10.2019 ( ΦΕΚ Α΄167 ) ΜΕΡΟΣ ΙΒ ́   ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄   ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Άρθρο 53. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8. Το άρθρο 3 του ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής:   «Άρθρο 3 Είδη συλλογικών… Read more »