ΓΔΟΥ 175/19.02.2021

ΓΔΟΥ 175/19.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 649/20.2.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236),… Read more »

ΓΔΟΥ 174/19.02.2021

ΓΔΟΥ 174/19.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 647/19.02.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020», όπως ισχύει.   ΟΙ… Read more »

ΓΔΟΥ 173/19.02.2021

ΓΔΟΥ 173/19.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 647/19.02.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471), όπως… Read more »

ΓΔΟΥ 172/19.02.2021

ΓΔΟΥ 172/19.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 649/20.02.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729),… Read more »

ΓΔΟΥ 171/19.02.2021

ΓΔΟΥ 171/19.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 649/20.2.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), όπως ισχύει.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ… Read more »

TAXLIVE 19ης Φεβρουαρίου 2021   Έως και την Παρασκευή 26/2/2021 υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, η αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 5774/203/5-2-2021. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, δίδονται  οδηγίες προς τους παραγωγούς / συμπαραγωγούς,… Read more »

 Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας / 18.02.2021

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων /  Ανακοίνωση / 18.02.2021 Από σήμερα, Πέμπτη 18/2/2021 έως και την Παρασκευή 26/2/2021 είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, η υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από την… Read more »

Α.1029 / 15.02.2021

Α.1029 / 15.02.2021 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Η απόφαση και οι ΚΑΔ… Read more »

17290 ΕΞ / 10.02.2021

17290 ΕΞ / 10.02.2021  (ΦΕΚ Β΄ 606/15.02.2021) Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). Τις διατάξεις του άρθρου 90 του… Read more »

Ε.2040/09.02.2021

Ε.2040/09.02.2021 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στα κυλικεία και τα μαγειρεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ» Τηλέφωνο : 213 2122400 E-Mail : deef.a@aade.gr Url : www.aade.gr Με αφορμή ερωτήματα αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της… Read more »

Άρθρο 15 ΝΟΜΟΥ 4770/2021

  Άρθρο 15 ΝΟΜΟΥ 4770/2021   Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1.Από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31.12.2020), πλοία, τα οποία ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%), σε υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου… Read more »

ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. 16/02/2021

ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. 16/02/2021   Τι ισχύει στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους λόγω σφοδρής χιονόπτωσης   Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές… Read more »