Α.1080 / 17.05.2024

Α.1080 / 17.05.2024   (ΦΕΚ Β’ 2872/21.05.2024) Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024 (Α’… Περισσότερα »

 Άρθρο 64  Ν.5108 / 2024

 Άρθρο 64  Ν.5108 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄65 / 2.5.2024 ) Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων… Περισσότερα »

Α.1069 / 2.5.2024 

Α.1069 / 2.5.2024  (ΦΕΚ Β’ 2671/02.05.2024) Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 5, 8, 10, 11 και της παρ. 6… Περισσότερα »

Α.1069 / 2.5.2024 

Α.1069 / 2.5.2024  (ΦΕΚ Β’ 2671/02.05.2024) Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 5, 8, 10, 11 και της παρ. 6… Περισσότερα »

 Ε.2030 / 22.4.2024

 Ε.2030 / 22.4.2024 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο : 2132122400 Email : deef.a@aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ (ΕΝΤΥΠΟ 050… Περισσότερα »

Α.1058 / 19.4.2024

  Α.1058 / 19.4.2024   (ΦΕΚ Β’ 2660/02.05.2024) Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS». Υπόδειγμα εντύπου ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση… Περισσότερα »

Α.1076 / 2.5.2024  

Α.1076 / 2.5.2024   (ΦΕΚ Β’ 2670/02.05.2024) Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:… Περισσότερα »

Α. 1077 / 02.05.2024

Α. 1077 / 02.05.2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.09.2023 (Β΄5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Η απόφαση σε pdf

e- ΕΦΚΑ 22 / 15.4.2024

e- ΕΦΚΑ 22 / 15.4.2024 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.   e-ΕΦΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αιμιλία Μπέλμπα Τηλέφωνο : 210-3666025 Email: tm.organosis@efka.gov.gr   Σχετικά: α) Η με αρ. πρωτ. 22/2022 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α. β)… Περισσότερα »

e- ΕΦΚΑ 23 / 19.04.2024

e- ΕΦΚΑ 23 / 19.04.2024 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους με οφειλές έως 100 €.   e-ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛ.: 2108808812 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.: 2108808816, 852, 755, 853, 781 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:… Περισσότερα »

26231 / 3. 4. 2024

26231 / 3. 4. 2024   (ΦΕΚ Β’ 2170/08.04.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67806/19-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796).  … Περισσότερα »

e – ΕΦΚΑ 19 / 2024

e – ΕΦΚΑ 19 / 2024 Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης   e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες : Κορνηλία Κόγκου,  Κων/νος Τσουκνίδας Τηλέφωνο : 210-5285567,565 e-mail :tm.asfalisismm@efka.gov.gr   ΣΧΕΤ: Η διάταξη του άρθρου 127 του Ν.5078/2023 (ΦΕΚ 211/20-12-2023 τευχ. Α’)   Στις διατάξεις του νόμου 5078/2023… Περισσότερα »