ΝΟΜΟΣ 4603 /2019 ( ΦΕΚ Α΄48/14.3.2019 )

ΝΟΜΟΣ 4603 /2019 ( ΦΕΚ Α΄48/14.3.2019 )   Άρθρο 43 Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999 Στον ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 67, προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής: Άρθρο 67Α Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.: (α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή… Read more »

Κ.Υ.Α. 568/8.3.2019

Κ.Υ.Α. 568/8.3.2019 Άνοιξε η πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου… … metaforikoisodynamo.gr , όπου οι νησιωτικές επιχειρήσεις που πήραν Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης, μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία των παραστατικών δαπανών μεταφοράς εμπορευμάτων, από  και προς τα νησιά, για την περίοδο από 1.1.2019 μέχρι την υποβολή της αίτησης. KEIMENO pdf

Ε. 2042/13.03.2019

Ε. 2042/13.03.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α’40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4599/2019 («Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών… Read more »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Χτίσιμο αφορολόγητου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χτίσιμο αφορολόγητου   Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου υπέγραψε σήμερα υπουργική απόφαση, με την οποία προστίθενται άλλες δύο κατηγορίες στους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες: Πολίτες των οποίων το ετήσιο… Read more »

NOMOΣ 4601 / 2019

NOMOΣ 4601 / 2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις. KEIMENO pdf    

Ε. 2039/08.03.2019

Ε. 2039/08.03.2019 Κοινοποίηση του άρθρου 65 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α’) σχετικά με την αντικατάσταση επιβατικού αυτοκινήτου λόγω κλοπής με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθώς και την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για άτομα με αναπηρίες   ΑΑΔΕ… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 370 ΕΞ / 05.03.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 370 ΕΞ / 05.03.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Αρχική καταχώριση απόκτησης οικοπέδου με κτίσμα προς κατεδάφιση για την ανέγερση ξενοδοχείου   ΕΡΩΤΗΜΑ   Η εταιρεία μας αγόρασε τον Δεκέμβριο του 2018 τρία ακίνητα με κτήριο και υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης για ακόμα ένα οικόπεδο… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 345 ΕΞ / 05.03.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 345 ΕΞ / 05.03.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004   ΕΡΩΤΗΜΑ   Σύμφωνα με τον Ν.3299/2004 η λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης περιγράφεται ως κάτωθι:. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 304 ΕΞ / 05.03.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 304 ΕΞ / 05.03.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων   ΕΡΩΤΗΜΑ   Πρόκειται να ιδρυθεί μια κοινοπραξία με κοινοπρακτούντα μέλη μια Ανώνυμη Εταιρεία, μια Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 237 ΕΞ / 05.03.2019

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 237 ΕΞ / 05.03.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2 ΕΡΩΤΗΜΑ   Όπως γνωρίζουμε, και σύμφωνα με τις διατάξεις του έως πρότινος ισχύοντος Ε.Γ.Λ.Σ., και συγκεκριμένα με την παράγραφο 2.2.303/1 «μετά από την παραλαβή των… Read more »

Ν.4557/2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις. ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ PDF

Α.1074/27.02.2019

Α.1074/27.02.2019 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακιών και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 8 του… Read more »