ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 2022

ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 2022 Στις 29.6.2022 υπεγράφη νέα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (29.6.2022) 2022 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 15/30.6.2022), με την οποία παρατείνεται με τους ίδιους όρους, στο σύνολό τους, η ισχύς της από 23.6.2021 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 16/1.7.2021), από τη… Read more »

ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ  /  Π.Κ. 15 /30.6.2022

ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ  /  Π.Κ. 15 /30.6.2022 Υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κείμενο και υπογραφές    

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 23/29.06.2022

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 23/29.06.2022 (Αρ. Πρωτ.: 304616) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439 Αθήνα… Read more »

e-ΕΦΚΑ 308130/Σ.439/29-06-22

e-ΕΦΚΑ 308130/Σ.439/29-06-22 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18… Read more »

e-ΕΦΚΑ 308205/Σ.441/29-06-22

e-ΕΦΚΑ 308205/Σ.441/29-06-22 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18… Read more »

e-ΕΦΚΑ Α.Π.:308161/Σ.440/29-06-22

e-ΕΦΚΑ Α.Π.:308161/Σ.440/29-06-22 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α… Read more »

e-ΕΦΚΑ  293814/23.06.2022

  e-ΕΦΚΑ  293814/23.06.2022 Βεβαιώσεις για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων (Λογαριασμών Δημοσίων Έργων) από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρα 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του Α.Ν. 1846/51, 39 παρ. 7 του Ν.2065/92 και 60 του Ν.2676/99) – Υπενθύμιση Οδηγιών.  … Read more »

Εγκύκλιος 22/17.06.2022 

 e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 22/17.06.2022  Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αιμιλία Μπέλμπα Τηλέφωνο : 210-3666025 Email: tm.organosis@efka.gov.gr   Σας κοινοποιούμε την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851 (ΦΕΚ 2995/τ. Β΄/10.06.2022 – ΑΔΑ: Ψ8ΣΓ46ΜΤΛ6-ΝΞΕ)… Read more »

56163/15.06.2022

56163/15.06.2022 Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων Η εγκύκλιος με οδηγίες

ΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την υπ’αριθμ. 59438/2022 Απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεκτείνεται η ισχύς της από 24.5.2021 ΣΣΕ των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας σε όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους του κλάδου, από 29.6.2022 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ) και εφεξής… Read more »

59438/22.06.2022

59438/22.06.2022   (ΦΕΚ Β΄ 3354/29.06.2022) Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές… Read more »

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/11.5.2022  

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/11.5.2022   Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Κείμενο, μισθοί, λοιπές παροχές