ΓΔΟΥ 134 / 16.06.2020

ΓΔΟΥ 134 / 16.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2377/16.06.2020) Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου… Read more »

ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.06.2020

Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2371/16.06.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ… Read more »

23103/478/13.06.2020

Υπ. Εργασίας οικ.23103/478/13.06.2020 ((ΦΕΚ Β΄ 2274/14.06.2020) Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ». Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF  

Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020/10.06.2020

Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020/10.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2250/11.06.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457).     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ… Read more »

Ο ΔΕΕΦ Α 1060477 ΕΞ 2020/01.06.2020

Ο ΔΕΕΦ Α 1060477 ΕΞ 2020/01.06.2020 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας που προβλέπει η ΠΟΛ 1180/2016.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ Τηλέφωνο: 2132122400 E-Mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr   Αναφορικά με το ζήτημα εάν δύναται να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο προς διεθνή οργανισμό ως δικαιούχο της απαλλαγής της περ. ιδ΄… Read more »

ΓΔΟΥ 131/13.6.2020

ΓΔΟΥ 131/13.6.2020  (ΦΕΚ 2276/14.6.2020) Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου… Read more »

23102/477/12.06.2020

Αριθμ. οικ. 23102/477/12.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2268/13.06.2020) Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (14/06/2020) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (14/06/2020) Οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής για την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (Ενημέρωση 13-06-2020). ΟΔΗΓΙΕΣ PDF    

Α. 1119 / 03.06.2020

  Α. 1119 / 03.06.2020 Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε’ Τηλέφωνο: 210-6987500, 210-6987469 E-Mail: d18a@2001.syzefxis.gov.gr   Άρθρο 1 Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της… Read more »

Α.1121/19.05 2020

Α.1121/19.05 2020  (ΦΕΚ Β΄2137/03.06.2020) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση της άδειας αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.   1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ… Read more »

Α. 1116/18.05.2020

Α. 1116/18.05.2020    (ΦΕΚ Β΄ 2127/03.06.2020) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/ διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   τις διατάξεις:… Read more »