Ε. 2010 / 15.2.2023

Ε. 2010 / 15.2.2023 Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, οι οποίοι δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και δεν έχουν ορίσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ φορολογικό εκπρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4987/2022 (Α΄206).   ΑΑΔΕ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

Ε. 2009/ 10.2.2023

Ε. 2009/ 10.2.2023 Ακύρωση πώλησης εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ Πληροφορίες : Μ. Κουνάβη, Χ.Κυρκιντάνου, Σ. Ρουβολής Τηλέφωνο : 210 69.87.448,409,471 E-Mail : vat-customs@aade.gr Url : www.aade.gr   ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1184/2018 (Β΄… Read more »

Κ.Υ.Α.  30808 ΕΞ / 24.02.2023

Κ.Υ.Α.  30808 ΕΞ / 24.02.2023  (ΦΕΚ Β΄ 1075/24.02.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/9-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή… Read more »

72712/13.02.2023

72712/13.02.2023 Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νοσησης από τον κορωνοϊό covid 19 και την επιδότηση από τον ασφαλιστικό φορέα   e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8808812 email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr… Read more »

e-ΕΦΚΑ 69291/10.2.2023

e-ΕΦΚΑ 69291/10.2.2023    Α) Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης Δώρου Χριστουγέννων 2022 (Δ.Χ. /2022) για εργαζόμενους : –  στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022 και οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή εντός του διαστήματος από 15.10.2022-31.12.2022 και  – ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1016318 ΕΞ/2.2.2023

  ΔΕΑΦ Α 1016318 ΕΞ/2.2.2023 Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, που κρίνουν επί οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπονητών και ανώνυμων αθλητικών εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ… Read more »

Ε.2008/10.02.2023

Ε.2008/10.02.2023 Παροχή διευκρινίσεων για την μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν υπέχει σχετική υποχρέωση από τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄167) και του ν. 4987/2022 (Α΄206).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος που αφορά… Read more »

Ε.2007/03.02.2023

Ε.2007/03.02.2023 Διαγραφή ΕΝΦΙΑ που έχει επιβληθεί σε βάρος φυσικών προσώπων που έχουν αποβιώσει, καθώς και σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που συνενώθηκαν σε δήμους του προγράμματος «Καλλικράτη» του ν. 3852/2010 (Α΄87) και καταργήθηκαν.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης Ταχ. Κώδικας… Read more »

Υποθέσεις ελέγχου που θα ολοκληρωθούν εντός του 2023 οπωσδήποτε

Υποθέσεις ελέγχου που θα ολοκληρωθούν εντός του 2023 οπωσδήποτε είναι :  Όσες αναφέρονται στην παράγραφο 6 της Α.1010 / 2.2.2023 Η απόφαση σε PDF Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο: α) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. β) Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που… Read more »

Κανονισμός για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 ( Κατά του «ξεπλύματος βρώμικου» χρήματος )

Κανονισμός για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 ( Κατά του «ξεπλύματος βρώμικου» χρήματος ) Ανάλυση υποχρεώσεων και προστίμων από την Α.ΚΙ.Ο.Ε.   AKIOE.GR   –      teamakioe@gmail.com     Με τον κανονισμό αλλάζει η ζωή μας, αλλάζει το επάγγελμα, έρχεται κτύπημα τελειωτικό στις επιχειρήσεις   – Δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφάλειας για το τι έκανε και τι δεν… Read more »

ΣΛΟΤ 3063 ΕΞ. 22/1/2023

ΣΛΟΤ 3063 ΕΞ. 22/1/2023 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΘΕΜΑ : Πιστωτικά τιμολόγια μεταγενέστερης χρήσης λόγω πρόωρης εξόφλησης   Ερώτηση: Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της εμπορικής της διαδικασίας κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου κάνει πωλήσεις εμπορευμάτων. Δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να εξοφλήσουν νωρίτερα από τους όρους πίστωσης με έκπτωση α% στην αξία… Read more »

Άρθρο 25 Ν. 27/1975

  Άρθρο 25 Ν. 27/1975 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων 1.Γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων… Read more »