68141 / 16.05.2024

68141 / 16.05.2024 Κοινοποίηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ο Κ.Φ.Ε. ΣΕ PDF ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε’ Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10  Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Τηλέφωνα : 2103375761,2103375565 E-Mail : dfp@minfin.gr     Η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών… Περισσότερα »

424/149317/28.05.2024

424/149317/28.05.2024 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6   Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Τσιακάλου, Θ. Νικολή Τηλ.: 210 8205336,… Περισσότερα »

 Α.1080 / 17.05.2024

Α.1080 / 17.05.2024   (ΦΕΚ Β’ 2872/21.05.2024) Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024 (Α’… Περισσότερα »

 Άρθρο 64  Ν.5108 / 2024

 Άρθρο 64  Ν.5108 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄65 / 2.5.2024 ) Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων… Περισσότερα »

Α.1069 / 2.5.2024 

Α.1069 / 2.5.2024  (ΦΕΚ Β’ 2671/02.05.2024) Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 5, 8, 10, 11 και της παρ. 6… Περισσότερα »

Α.1069 / 2.5.2024 

Α.1069 / 2.5.2024  (ΦΕΚ Β’ 2671/02.05.2024) Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 5, 8, 10, 11 και της παρ. 6… Περισσότερα »

 Ε.2030 / 22.4.2024

 Ε.2030 / 22.4.2024 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο : 2132122400 Email : deef.a@aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ (ΕΝΤΥΠΟ 050… Περισσότερα »

Α.1058 / 19.4.2024

  Α.1058 / 19.4.2024   (ΦΕΚ Β’ 2660/02.05.2024) Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS». Υπόδειγμα εντύπου ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση… Περισσότερα »

Α.1076 / 2.5.2024  

Α.1076 / 2.5.2024   (ΦΕΚ Β’ 2670/02.05.2024) Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:… Περισσότερα »

Α. 1077 / 02.05.2024

Α. 1077 / 02.05.2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.09.2023 (Β΄5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Η απόφαση σε pdf

e- ΕΦΚΑ 22 / 15.4.2024

e- ΕΦΚΑ 22 / 15.4.2024 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.   e-ΕΦΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αιμιλία Μπέλμπα Τηλέφωνο : 210-3666025 Email: tm.organosis@efka.gov.gr   Σχετικά: α) Η με αρ. πρωτ. 22/2022 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α. β)… Περισσότερα »

e- ΕΦΚΑ 23 / 19.04.2024

e- ΕΦΚΑ 23 / 19.04.2024 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους με οφειλές έως 100 €.   e-ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛ.: 2108808812 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.: 2108808816, 852, 755, 853, 781 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:… Περισσότερα »