ΣΛΟΤ  49 / 19.01.2021

ΣΛΟΤ  49 / 19.01.2021  Συνεχόμενη αρίθμηση παραστατικών εσόδων. Επανεκκίνηση αρίθμησης.   Ερώτηση: Παρακαλώ να με ενημερώσετε, εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, η αρίθμηση παραστατικών εσόδων, τιμολογίων (παροχής υπηρεσιών ή πώλησης) και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Πολ.1002/2015), μπορεί για κάθε χρήση από 01/01/2015, να ξεκινάει από τον αριθμό 1 και να αυξάνεται συνεχόμενα για… Read more »

Κ.Υ.Α. 53571/12.5.2021

Κ.Υ.Α. 53571/12.5.2021 Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Read more »

Ε. 2095/05.05.2021

Ε. 2095 / 05.05.2021 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των… Read more »

Ε.2094 / 28.04.2021

Ε.2094 / 28.04.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία Αριθμ. οικ. 7396/2021/24.03.2021 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’80) και του π.δ. 106/2007 (Α’135)” (Β’1223).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ… Read more »

Κ.Υ.Α. 52938 ΕΞ 20.04.2021

Κ.Υ.Α. 52938 ΕΞ 20.04.2021 Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α’… Read more »

Ε.2090/29.04.2021

Ε.2090/29.04.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 «Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση» του ν.4797/2021 (Α΄66)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄ Ε.Κερασιώτη, Α.Μελανίτου, Φ.Σωτηρίου 210 6987 414, 407… Read more »

Ε. 2092/06.05.2021

Ε. 2092/06.05.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄ Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο : 2103375311-312,… Read more »

Κ.Υ.Α. 28631/14.5.2021

Κ.Υ.Α. 28631/14.5.2021  (ΦΕΚ Β΄ 2112/14.5.2021) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση… Read more »

Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/14.5.2021

Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/14.5.2021  (ΦΕΚ Β΄2016/15.5.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ… Read more »

Ε. 2093/06.05.2021

Ε. 2093/06.05.2021 Προθεσμία για τη χορήγηση απαλλαγής οχημάτων ΑμεΑ από τέλη κυκλοφορίας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο : 2132122400 e-mail : deef@aade.gr   Σχετ. Η εγκύκλιος Ε. 2045/25.2.2021 Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε. 2045/25.2.2021, με την οποία χορηγούνταν μέχρι 15.3.2021, από τις Δ.Ο.Υ, απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας… Read more »

4111.08-01/811/26.4.2021 

4111.08-01/811/26.4.2021  (ΦΕΚ B’ 1810/29.4.2021) Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2021. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»… Read more »

Ε. 2089/05.05.2021

Ε. 2089/05.05.2021 Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ B΄ Τηλέφωνο :210-3375456   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις… Read more »