Ε.2180/04.10.2019

Ε.2180/04.10.2019 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..   Α.Α.Δ.Ε. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου Τηλέφωνο: 210 6987413   ΙI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννης Τηλέφωνο: 2106479231 E-Mail: alcohol_food@gcsl.gr   Α…. Read more »

E.2179/03.10.2019

E.2179/03.10.2019 Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α΄) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ. 2132122400   Κοινοποιούμε την εν θέματι ΠΝΠ για ενημέρωσή σας και παρέχουμε οδηγίες… Read more »

Ε.2177/03.10.2019

Ε.2177/03.10.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’145/30.09.2019).   ΑΑΔΕ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Τηλέφωνα: 210 3635007   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνα: 213 2122400     Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου (7) «Αναστολή καταβολής ΦΠΑ… Read more »

Ε.2173/26.09.2019

Ε.2173/26.09.2019 Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ Τηλέφωνο: 213 2122400   Αναφορικά με τη μη συμπερίληψη των ποσών που χορηγούνται ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στο όριο των… Read more »

Αριθμ. 3219/24.09.2019

Αριθμ. 3219/24.09.2019   (ΦΕΚ Β΄ 3569/25.09.2019) Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Α. Τις διατάξεις:   των άρθρων 2 και 2Α παράγραφος 4 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει,   του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που… Read more »

Παράταση ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα 23 – 09 – 2019 Γ. Βρούτσης: Παρατείνουμε την ισχύ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέχρι τέλος του 2019 Με διάταξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που ενσωματώθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο θα εισαχθεί στην Βουλή προς ψήφιση, παρατείνεται η ισχύς της… Read more »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017-07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  / ΕΔΟΕΑΠ  16.09.2019   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017-07/2019   Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ περιόδου 12/2017 έως 07/2019 μέχρι την 02/12/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.   Για πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ,… Read more »

ΕΔΟΕΑΠ / 9/9/2019

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ( ΕΔΟΕΑΠ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  / ΑΘΗΝΑ 9/9/2019   Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 9/9/2019, είναι διαθέσιμη στο site του ΕΔΟΕΑΠ η εφαρμογή ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ θα μπορούν να ενημερώνονται και να εκτυπώνουν την ασφαλιστική τους ιστορία από 1/12/2017. Η εφαρμογή… Read more »

Αριθμ. 2242.5-1.5/67403/2019/17.09.2019

Αριθμ. 2242.5-1.5/67403/2019/17.09.2019  (ΦΕΚ Β΄ 3637/01.10.2019) Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2019. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/04.10.2019

ΕΦΚΑ  Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/04.10.2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ PDF

Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019

Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3520/19.09.2019) Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ Β 3520/2019