Κ.Υ.Α. 4113.80-02 / 1501/29.12.2023

  Κ.Υ.Α. 4113.80-02 / 1501/29.12.2023    (ΦΕΚ Β’ 7574/31.12.2023) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2023» Αναλυτικές οδηγίες και παραρτήματα με τους ΚΑΔ, σε PDF   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α. Του Κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική… Περισσότερα »

Α.1004 / 08.01.2024  

  Α.1004 / 08.01.2024   (ΦΕΚ Β΄ 134/09.01.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4987/2022 (Α’ 206).   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της υπό στοιχεία… Περισσότερα »

Α.1001/29.12.2023  

Α.1001/29.12.2023     (ΦΕΚ Β΄ 64/05.01.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1158/4.11.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 5703), ως προς το έντυπο της δήλωσης Δ600. Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:… Περισσότερα »

Ε.2001 / 29.12.2023

Ε.2001 / 29.12.2023 Παροχή διευκρινίσεων για την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που πηγάζουν από φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη νόμου, για τις οποίες έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’… Περισσότερα »

Α.1210/22.12.2023

Α.1210/22.12.2023   (ΦΕΚ Β΄ 7586/31.12.2023) Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’… Περισσότερα »

Ο. 3002 / 29.12.2023

  Ο. 3002 / 29.12.2023 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 48, της παρ. 6 του άρθρου 57, του άρθρου 64, της παρ. 7 του άρθρου 99, της παρ. 2 του άρθρου 100 και του άρθρου 123 του ν. 5079/2023 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση… Περισσότερα »

ΚΥΑ 109 ΕΞ 03/01/2024  

ΚΥΑ 109 ΕΞ 03/01/2024   ( ΦΕΚ Β΄ 2 / 03.01.2024 ) Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “Ηλεκτρονικός… Περισσότερα »

Άρθρο 28 Ν. 5073 / 2023

  Άρθρο 28 Ν. 5073 / 2023 ( ΦΕΚ Α΄ 204 / 11.12.2023 ) Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4446/2016 Στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί ρυθμίσεων για τη βραχυχρόνια μίσθωση: α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην περ. γ) της παρ. 2… Περισσότερα »

Δ.ΟΡΓ.Δ 1003782 ΕΞ 11.01.2024

Δ.ΟΡΓ.Δ 1003782 ΕΞ 11.01.2024 Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Δεκεμβρίου 2023. Συνημμένο το αναφερθέν στο κείμενο εγχειρίδιο. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Πληροφορίες: Ιωάννα Ράνιου Τηλέφωνο: 210-3222577 213-2112915 URL: www.aade.gr  … Περισσότερα »

Α.1217 / 29.12.2023   

  Α.1217 / 29.12.2023   (ΦΕΚ Β’ 7535/31.12.2023) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου –… Περισσότερα »

Άρθρο 125  ν. 5078 / 2023

Άρθρο 125  ν. 5078 / 2023 Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων Τροποποίηση περ. β) παρ. 7 άρθρου 39, προσθήκη περ. ε) στην παρ. 5 του άρθρου 40, τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4387/2016   Στην περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί… Περισσότερα »

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5078 / 2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5078 / 2023 ( ΦΕΚ Α΄ 211/20.12.2023 ) Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και  προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις. Ο νόμος στο ΦΕΚ