Φορολογική ενημερότητα και επιστρεπτέα προκαταβολή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Ιουλίου 2022 Επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής: Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της δεν συμψηφίζονται με επιστροφές φόρων και δεν εμποδίζουν τη χορήγηση ενημερότητας   Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι του… Read more »

Κ.Υ.Α. 65429/27.6.2022 

Κ.Υ.Α. 65429/27.6.2022  (ΦΕΚ Β’ 3450/04.07.2022) Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 30 του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και… Read more »

Υπ. Εργασίας  61579 / 30.06.2022 

  Υπ. Εργασίας  61579 / 30.06.2022  (ΦΕΚ Β΄3474 / 5.7.2022) Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α)… Read more »

 Κ.Υ.Α 3134.5-3/48312/06.07.2022  

 Κ.Υ.Α 3134.5-3/48312/06.07.2022   (ΦΕΚ Β’ 3603/08.07.2022) Ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (e-Ν.Ε.Π.Α.)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   α) Το άρθρο 58 και την παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την… Read more »

Δ.ΟΡΓ. Α 1058903 ΕΞ 04.07.2022

  Δ.ΟΡΓ. Α 1058903 ΕΞ 04.07.2022    (ΦΕΚ B’ 3534/08.07.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής… Read more »

Α.1087/30.06.2022 

Α.1087/30.06.2022  (ΦΕΚ B’ 3489/05.07.2022)  Καθορισμός παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ… Read more »

ΓΔΟΥ 36 /30.06.2022

ΓΔΟΥ 36 /30.06.2022  (ΦΕΚ Β΄ 3423/01.07.2022)  Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β’ 1540).   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 82 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της… Read more »

Α.1090 / 05.07.2022

Α.1090 / 05.07.2022  ( ΦΕΚ Β΄ 3540 /8.7.2022 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των… Read more »

68281 / 5.7.2022 

  68281 / 5.7.2022  (ΦΕΚ Β’ 3647/11.07.2022) Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α. Της παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών… Read more »

90 διέξοδοι διαφυγής από τα τεκμήρια.

  90 διέξοδοι διαφυγής από τα τεκμήρια Οι περιπτώσεις εσόδων και εισοδημάτων που καλύπτουν πρόσθετες διαφορές λόγω τεκμηρίων διαβίωσης   Του Γιώργου Παλαιτσάκη gpalaitsakis@naftemporiki.gr Εκατομμύρια φορολογούμενοι απειλούνται και φέτος από τον κίνδυνο υπερφορολόγησης που εγκυμονούν τα τεκμήρια της εφορίας. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εισοδηματίες που κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους… Read more »

64427/07.07.2022

64427/07.07.2022 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της από 24.5.2021 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021 – 2023», συνεπεία της κήρυξης αυτής ως γενικώς υποχρεωτικής   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ… Read more »

ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 2022

ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 2022 Στις 29.6.2022 υπεγράφη νέα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (29.6.2022) 2022 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 15/30.6.2022), με την οποία παρατείνεται με τους ίδιους όρους, στο σύνολό τους, η ισχύς της από 23.6.2021 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 16/1.7.2021), από τη… Read more »