ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 14647 /A321/26.08.2021

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 14647 /A321/26.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3995/30.08.2021) Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Α.Α.Δ.Ε.  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  27.08. 2021

Α.Α.Δ.Ε.  /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  27.08. 2021 Παράταση προθεσμιών δηλώσεων Covid και μισθώσεων ακινήτων Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, της προθεσμίας για την υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων: Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές ακινήτων, προκειμένου να δηλωθεί η λύση συμφωνίας μίσθωσης μέχρι την 12η Ιουνίου 2020. Covid… Read more »

ΕΡΓΑΝΗ  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 26/08/2021

ΕΡΓΑΝΗ  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 26/08/2021 ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ Από σήμερα, 26/8/2021 και έως και τις 15/9/2021, οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και οι επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων ταινιών κινηματογράφου, δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης… Read more »

398989/23.08.2021 

398989/23.08.2021   (ΦΕΚ Β’ 3920/25.08.2021) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 168038/15-4-2021 (Β΄ 1593) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2021, των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών: α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’… Read more »

Αριθμ. 168038 / 15.04.2021

Αριθμ. 168038 / 15.04.2021 Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και… Read more »

Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ΄/62139/25.08.2021

Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ΄/62139/25.08.2021 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου / Αυγούστου… Read more »

Α.1203/26.08.2021

Α.1203/26.08.2021 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογικών θεμάτων» (Α’ 114), με τo οποίo εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται… Read more »

ΓΔΟΥ 843/18.08.2021

ΓΔΟΥ 843/18.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3855/18.08.2021) Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ… Read more »

 ΓΔΟΥ 841/18.08.2021

 ΓΔΟΥ 841/18.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3853/18.08.2021) Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –… Read more »

ΓΔΟΥ 842/18.08.2021

ΓΔΟΥ 842/18.08.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3854/18.08.2021) Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ… Read more »

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3863/19.08.2021) Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της… Read more »

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3898/20.08.2021) Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της… Read more »