Α.1046 / 26.03.2024   

Α.1046 / 26.03.2024    (ΦΕΚ Β΄ 1971/29.03.2024) Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), κατά τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων, του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων, των αρμόδιων Υπηρεσιών, του χρόνου, του τρόπου και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης των… Περισσότερα »

Δ. ΟΡΓ. Α 1033667 ΕΞ 2024

Δ. ΟΡΓ. Α 1033667 ΕΞ 2024   (ΦΕΚ Β΄ 1959/28.3.2024) Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β’ 7343) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις των υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ… Περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ / 28 .03. 2024  

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ: Έναρξη λειτουργίας νέων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) και των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης Αττικής και Θεσσαλονίκης και η σταδιακή μεταφορά σε αυτές των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων σήμερα… Περισσότερα »

Ε. 2021 / 27.03.2024

Ε. 2021 / 27.03.2024 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248), με ισχύ για το έτος 2024.  Συνημμένα: είκοσι οκτώ (28) σελίδες ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄Φ.Π.Α. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Περισσότερα »

248/1/31.01.2024 (ΦΕΚ Β΄ 1731/19.03.2024)

Αριθμ. απόφ. 248/1/31.01.2024 (ΦΕΚ Β΄ 1731/19.03.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 001/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.   Αριθμ. απόφ. 248/2 / 31.01.2024  (ΦΕΚ Β’ 1731/19.03.2024) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.   Οι αποφάσεις στο ΦΕΚ

Α. 1041 / 12.03.2024

Α. 1041 / 12.03.2024 Ορισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και ρύθμιση της διαδικασίας τήρησης και υποβολής δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 15Δ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), με το οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία (ΕΕ) 2020/284 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020. Η απόφαση σε pdf

Υπ. Εργασίας 24595/28.03.2024 

Υπ. Εργασίας 24595/28.03.2024  (ΦΕΚ Β΄ 1966/29.3.2024)     Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχε-τιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.    Β. Τροποποίηση του Mέρους Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας 25058 / 29.03.2024

  Υπ. Εργασίας 25058 / 29.03.2024    (ΦΕΚ Β΄ 1974/29.03.2024) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Τo άρθρο 26 του ν. 5085/2024 «Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες… Περισσότερα »

Δ.ΟΡΓ.Α 1032531 ΕΞ 2024 

Δ.ΟΡΓ.Α 1032531 ΕΞ 2024   (ΦΕΚ Β 1791/19.03.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς την ενοποίηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 (Β’ 6901) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των… Περισσότερα »

ΓΔΟΥ 25 / 2024

ΓΔΟΥ 25 / 2024  ( ΦΕΚ Β΄1733 / 19.03.2024 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3350). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1…. Περισσότερα »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 11/15.03.2024

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 11/15.03.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Καταβολή πόρου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e-E.Φ.K.A. των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: – Σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους. – Σε Φορέα εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Απεικόνιση πόρου στην Α.Π.Δ… Περισσότερα »

 Εγκλήματα φοροδιαφυγής  : Άρθρο 66 Κ.Φ.Δ. 

   Εγκλήματα φοροδιαφυγής  : Άρθρο 66 Κ.Φ.Δ.  Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά… Περισσότερα »