K.Y.A. οικ. 34972/01.06.2021

K.Y.A. οικ. 34972/01.06.2021  (ΦΕΚ Β΄ 2361/03.06.2021) Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης… Read more »

Ε.2115/26.05.2021

Ε.2115/26.05.2021 Παροχή οδηγιών για την απαλλαγή των υπόχρεων της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’201) από την υποχρεωτική καταβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ’, Β’ και Α’ Τηλέφωνο: 2103375317 E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url :www.aade.gr   Αναφορικά με… Read more »

Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών / 1.6.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 1 Ιουνίου 2021   Μέτρα μείωσης ενοικίων και αναστολές ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών και για τον μήνα Ιούνιο   Συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης,… Read more »

Ε.2118/31.05.2021

Ε.2118/31.05.2021 Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ B’, Α’ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:… Read more »

Κ.Υ.Α. οικ.  24907/2021

Κ.Υ.Α. οικ.  24907/2021  ( ΦΕΚ Β΄1820/29.04.2021) Ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19. Η απόφαση σε ΦΕΚ

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 31/5/2021

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 31/5/2021 Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ι. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα ΜΑΪΟ 2021– Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Παρατείνεται έως και 2/6/2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)»… Read more »

Α.1120/28.05.2021 

Α.1120/28.05.2021  (ΦΕΚ Β΄ 2277/31.05.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β΄ 600).   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της παρ. 10 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 – Α΄ 248),… Read more »

Άρθρο 17 ΝΟΜΟΥ  3091/2002

Άρθρο 17 ΝΟΜΟΥ  3091/2002 Διαδικασία επιβολής του Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων 1. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.   2. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, για τον προσδιορισμό της… Read more »

Δ.Τ. Υπ. Οικονομικών για επιδότηση παγίων δαπανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   /  Δελτίο Τύπου /   30 Μαΐου 2021           Ξεκινάει η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.   Ενεργοποιείται η Α΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις,… Read more »

ΓΔΟΥ 504/28.05.2021

ΓΔΟΥ 504/28.05.2021  ((ΦΕΚ Β΄ 2236/29.05.2021) Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020. Η απόφαση με πίνακες ΚΑΔ στο φεκ

Α.1106 / 11.05.2021

Α.1106 / 11.05.2021  (ΦΕΚ Β΄1976 ́/14.05.2021) Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α ́ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Η απόφαση σε pdf

Ε. 2100/18.05.2021

Ε. 2100/18.05.2021 Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Τηλέφωνο : 210 – 3375456 E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις… Read more »