Κ.Υ.Α. οικ. 46153/1151/09.11.2020

Κ.Υ.Α. οικ. 46153/1151/09.11.2020  (ΦΕΚ Β΄ 5007/13.11.2020) Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:… Read more »

Α.1243/30.10.2020

Α.1243/30.10.2020  (ΦΕΚ Β΄ 4914/09.11.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 3579).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013, περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν (Α’ 170),  … Read more »

Αριθμ. 120338/12.11.2020

Αριθμ. 120338/12.11.2020 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β΄ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας… Read more »

ΓΔΟΥ 281/13.11.2020

ΓΔΟΥ 281/13.11.2020  (ΦΕΚ Β΄ 5047/14.11.2020) Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.   ΦΕΚ Β΄ 5047 / 2020 PDF  

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 46621/1415/12.11.2020

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 46621/1415/12.11.2020 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών – Συστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ’ οίκον περιορισμού του παιδιού.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ… Read more »

Α.1245/02.11.2020

Α.1245/02.11.2020  (ΦΕΚ Β’ 4837/04.11.2020) Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, του άρθρου 15,… Read more »

Ε.2179/02.11.2020

Ε.2179/02.11.2020 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη… Read more »

Κ.Υ.Α. 87618/3.11.2020

Κ.Υ.Α. 87618/3.11.2020  (ΦΕΚ Β 4901/7.11.2020) Μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ – Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.).     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής… Read more »

Ε.2178/03.11.2020

Ε.2178/03.11.2020 Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’/31.07.2020) – Tροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α’) και οδηγίες εφαρμογής.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’, Δ’ Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά – Α. Χρονά – Δ. Τσετσέκου Τηλέφωνα: : 210-6987502-5, … Read more »

Ε.2181/05.11.2020

Ε.2181/05.11.2020 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγαθών παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις με… Read more »

Δ13οικ.45861/992/6.11.2020

Δ13οικ.45861/992/6.11.2020   (ΦΕΚ Β΄5001/12.11.2020) Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 7 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η… Read more »

Ο ΔΕΛ Η 1130255 ΕΞ 05.11.2020

Ο ΔΕΛ Η 1130255 ΕΞ 05.11.2020 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών παραγραφής.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η’ Πληροφορίες Αγγ. Βουρλιώτη, Ελ. Μπαράκου Τηλέφωνο 210 3375063, 5204 Fax 210 3375354 E-Mail  d.eleg@aade.gr Url www.aade.gr   Σχετικά με το παραπάνω θέμα,… Read more »