30η Σεπτεμβρίου 2022 : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  : Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. https://www.bankofgreece.gr/ 02/09/2022 Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2022 έχει ορισθεί ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 από τα νομικά πρόσωπα του… Read more »

Α.1062/19.05.2022

Α.1062/19.05.2022 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α’ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τηλέφωνο : 2103375360 Url : www.aade.gr   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας… Read more »

Κ.Υ.Α. 127754 ΕΞ 2022/09.09.2022

Κ.Υ.Α. 127754 ΕΞ 2022/09.09.2022   (ΦΕΚ Β΄ 4760/09.09.2022) Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και… Read more »

Κ.Υ.Α. 122836 ΕΞ 2022/01.09.2022

Κ.Υ.Α. 122836 ΕΞ 2022/01.09.2022  (ΦΕΚ Β΄ 4696/08.09.2022) Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ… Read more »

Α.1119/11.08.2022 

Α.1119/11.08.2022   (ΦΕΚ Β’ 4647/05.09.2022) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ… Read more »

Ε.2066/02.09.2022

Ε.2066/02.09.2022 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από κολυμβητήρια. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Φ.Π.Α. Τηλέφωνο:213 2122400 E-Mail:deef.a@aade.gr Url:www.aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εγκύκλιος αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από κολυμβητήρια…. Read more »

 Υπ. Εργασίας 77262/2022

 Υπ. Εργασίας 77262/2022 (ΦΕΚ Β’ 4688/6.9.2022) Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης… Read more »

Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, την βία-παρενόχληση και τις νέες γονικές άδειες

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων /  Ανακοίνωση τύπου / 29 Αυγούστου 2022   Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, την βία-παρενόχληση και τις νέες γονικές άδειες   Οι διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Νόμου για την Προστασία της Εργασίας καθορίζονται με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας… Read more »

ΚΥΑ 78077/24.8.2022  

ΚΥΑ 78077/24.8.2022   (ΦΕΚ Β’ 4513/26.08.2022) Τροποποίηση της υπ’αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ… Read more »

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594/2022

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 213/οικ.13594/2022  Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα Τηλέφωνο : 213 131337,-3340, -3378 Email : ped.hrm@ypes.gov.gr    … Read more »

e-ΕΦΚΑ 391505 / 30.08.2022

e-ΕΦΚΑ 391505 / 30.08.2022 Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).   e-ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18… Read more »

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Ανακοίνωση τύπου /  2 Σεπτεμβρίου 2022 Οδηγίες για το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με εγκύκλιο που υπογράφεται σήμερα από τη Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα… Read more »