ΔΕΕΦ Β 1148879 ΕΞ 2019/30.10.2019

ΔΕΕΦ Β 1148879 ΕΞ 2019/30.10.2019 Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους.     Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα Τηλέφωνο : 2132122400 Url : www.aade.gr   ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ… Read more »

Α. 1404/30.10.2019

Α. 1404/30.10.2019  (ΦΕΚ Β΄ 4216/19.11.2019) Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Αρ. Πρωτ. 105540 ΕΞ 2019/26.09.2019

Αρ. Πρωτ. 105540 ΕΞ 2019/26.09.2019 Νομοθετική ρύθμιση περί υποχρεωτικού συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων δημοσίου και ιδιωτών σε κάθε διαχειριστική περίοδο.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση Τηλέφωνο : 210 3235114     Απάντηση στο έγγραφο: 96261 ΕΙ 2019 ΠΡΟΣ: Τη… Read more »

Παράταση στις προθεσμίες του ν.4399/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  / 29.11.2019 Λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε σήμερα, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, να δώσει παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 μέχρι: –  15 Ιανουαρίου 2020 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών… Read more »

Α.Π. 132052 21/11/2019

Α.Π.  132052  21/11/2019   (ΑΔΑ: 6ΤΩΛ46ΜΤΛΠ-ΛΗΣ) Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ… Read more »

ΣΛΟΤ : 2078 ΕΞ / 09.10.2019

ΣΛΟΤ : 2078 ΕΞ / 09.10.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Παρουσίαση του Λογ. 48 στον Ισολογισμό του υποκαταστήματος   ΕΡΩΤΗΜΑ  Είμαστε υποκατάστημα κυπριακής εταιρείας στην Ελλάδα και για τις δοσοληψίες με το κεντρικό χρησιμοποιούμε τον λογαριασμό 48 (Λογαριασμοί συνδέσμου). Το ερώτημα αφορά στον τρόπο χειρισμού του… Read more »

Ε.2189/06.11.2019

Ε.2189/06.11.2019 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ​ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο:2132122400   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ     Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 112/1967, όπως αυτές… Read more »

Αριθμ. 46440/19/01.11.2019

Αριθμ. 46440/19/01.11.2019   (ΦΕΚ Β΄ 4155/12.11.2019) Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF  

Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/04.11.2019

Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/04.11.2019   (ΦΕΚ Β΄ 4054/06.11.2019) Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β’968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Βύρωνα, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, Α’ τάξεως, καθώς και της Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’… Read more »

Δ. ΟΡΓ. Δ 1153359 ΕΞ 2019/07.11.2019

 Δ. ΟΡΓ. Δ 1153359 ΕΞ 2019/07.11.2019 Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών και Βύρωνα, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/4.11.2019 (Β’ 4054, ΑΔΑ: ΩΞΡ646ΜΠ3Ζ-ΩΥΠ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ’ Πληροφορίες : Μπάκα… Read more »

ΔΕΑΦ A 1134720 ΕΞ 2019/01.10.2019

ΔΕΑΦ A 1134720 ΕΞ 2019/01.10.2019 Φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (σύμφωνα με τον Καν. 1408/2013).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες Γ. Μπάρλας Τηλέφωνο 210 3375314-316   ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου   ΣΧΕΤ. Το αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 105985… Read more »