Νέοι κανόνες και νέα ψηφιακά εργαλεία για τις παροχές ανεργίας της ΔΥΠΑ

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Ανακοίνωση  / 2 Ιανουαρίου 2023   Σε ισχύ οι νέοι κανόνες και τα ψηφιακά εργαλεία για τις παροχές της ΔΥΠΑ   Τα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή των παροχών της ΔΥΠΑ, καθώς και τα νέα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης των ανέργων τέθηκαν σε ισχύ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης… Read more »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43 / 27.12.2022

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43 / 27.12.2022 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e – Ε.Φ.Κ.Α., από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.» Η εγκύκλιος σε… Read more »

Προαιρετική υπαγωγή νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  / Ανακοίνωση τύπου /  3 Ιανουαρίου 2023 be . teka . gov . gr : Άνοιξε η πλατφόρμα προαιρετικής υπαγωγής νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ Ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, καθώς από σήμερα αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου… Read more »

189794 ΕΞ 23.12.2022

  189794 ΕΞ 23.12.2022   (ΦΕΚ Β’ 6741/27.12.2022) Λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 5000/2022 (Α’ 226)   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Τον ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις… Read more »

E.2094/30.12.2022

  E.2094/30.12.2022 Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κώδικας : 183 46 – Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802703 E-Mail : defk.b@aade.gr Url : www.aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ… Read more »

Ε. 2091/28.12.2022

  Ε. 2091/28.12.2022  Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη’, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’248).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ… Read more »

Ο ΔΕΕΦ Β 1137388 ΕΞ 19.12.2022

Ο ΔΕΕΦ Β 1137388 ΕΞ 19.12.2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 54, 58, 59, 70, 71 του ν. 5000/2022 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής… Read more »

Α.1173 / 07.12.2022

Α.1173 / 07.12.2022   (ΦΕΚ Β’ 6953/30.12.2022) Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ. Η απόφαση σε ΦΕΚ

Α.1184/20.12.2022 

  Α.1184/20.12.2022   (ΦΕΚ Β’ 6799/29.12.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/ 24-12-2019 (Β’ 102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών», ως προς την προθεσμία α) εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών, με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας και β) επιστροφής ενσήμων ταινιών, μηδενικής αξίας, προς καταστροφή…. Read more »

Ε.2088/16.12.2022

  Ε.2088/16.12.2022 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1161 / 09.11.2022 Κ.Υ.Α. και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.   ΑΑΔΕ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου Τηλέφωνο: 210 6987413 E-Mail: finexcis@aade.gr   ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ… Read more »

Α.1190/30.12.2022 

  Α.1190/30.12.2022  (ΦΕΚ Β’ 6993/31-12-2022) Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ… Read more »

Ε.2089/21.12.2022

 Ε.2089/21.12.2022 Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνα: 210 3375312 Email: deaf.b@aade.gr Url: www.aade.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος… Read more »