ΓΓΑ / 359683 / 15.11.2023

ΓΓΑ/359683 / 15.11.2023  (ΦΕΚ Β’ 6670/27.11.2023) Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και… Περισσότερα »

329718 / 02.11.2023

329718 / 02.11.2023  (ΦΕΚ Β’ 6491/15.11.2023) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια…. Περισσότερα »

Ο.3067/ 9.11.2023

Ο.3067/ 9.11.2023 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183/03.11.2023)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Τηλέφωνα: 210 3375312, 317 Email: deaf@aade.gr Url: www.aade.gr   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ… Περισσότερα »

Α.1180 / 15.11.2023 

Α.1180 / 15.11.2023   (ΦΕΚ Β’ 6519/15.11.2023) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για… Περισσότερα »

Α.1181 / 15.11.2023

Α.1181 / 15.11.2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1162/2023 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’ 206)» (Β’ 6129).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΑΔΕ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ… Περισσότερα »

Α.1179 / 10.11.2023

Α.1179 / 10.11.2023  (ΦΕΚ Β’ 6482/14.11.2023) Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 62Β και 63 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού… Περισσότερα »

Α. 1175 / 2.11.2023  

Α. 1175 / 2.11.2023   (ΦΕΚ Β’ 6436/10.11.2023 ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1223/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως… Περισσότερα »

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής»

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  /   Γραφείο Τύπου / Aνακοίνωση – 13.11.2023   Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και… Περισσότερα »

Άρθρο 23  ν. 5062/2023

Άρθρο 23  ν. 5062/2023 Παράταση ισχύος διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 π.δ. 33/2018, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023 Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66), για την αντικατάσταση του επιτηρητή από τη σύνθεση πληρώματος οστρακαλιευτικών σκαφών, παρατείνεται, και… Περισσότερα »

 Άρθρα 5, 7, 8 και 9 Ν.5020 / 2023

 Άρθρα 5, 7, 8 και 9 Ν.5020 / 2023   Άρθρο 5 Νηολόγηση στατικών ναυπηγημάτων Σε νηολόγιο που τηρείται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές καταχωρίζονται τα στατικά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή εκτοπίσματος. Σε ειδικό νηολόγιο που τηρείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά καταχωρίζονται στατικά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή εκτοπίσματος που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,… Περισσότερα »

329369 / 02.11.2023 

329369 / 02.11.2023   (ΦΕΚ Β’ 6458/13.11.2023) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ PDF Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Έχοντας υπόψη:… Περισσότερα »

Ε. 2066 / 02.11.2023

Ε. 2066 / 02.11.2023 Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των συμβολαίων επί διαφοράς (Contract For Differences – CFD).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ΦΠΑ Τηλέφωνο : 2132122400 E-Mail : deef.a@aade.gr Url : www . aade . gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά… Περισσότερα »