Α.1169/21.07.2021

Α.1169/21.07.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3294/26.07.2021) Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας… Read more »

Α.1166/16.07.2021

Α.1166/16.07.2021  (ΦΕΚ Β΄ 3193/20.07.2021) Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ… Read more »

Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021

Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00″ Η απόφαση σε ΦΕΚ

ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ /25.06.2021

ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ /25.06.2021 Ετήσιο αρχείο βοηθήματος COVID-19. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες Α. Παπαιωάννου Τηλέφωνο 210-3375318   Σχετ.: 1. Η με αριθ. πρωτ. Α. 1035/23-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΖ246ΜΠ3Ζ) «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων… Read more »

Α.1168/20.07.2021

Α.1168/20.07.2021 Παράταση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 9, της παρ.8 του άρθρου 11 και των παρ.4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).   ΑΑΔΕ Ι…. Read more »

ΑΑΔΕ / Δ.Τ. / 21.07.2021

                ΑΑΔΕ        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021                                                                           … Read more »

ΕΝΤΥΠΟ Ν : ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 40

Έντυπο Ν : Κατανομή των αφορολόγητων ποσών που εισπράττουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία στα μέλη τους. Στο  αρχείο ερωτήσεων – απαντήσεων της Α.Α.Δ.Ε. για το έντυπο Ν έχει προστεθεί η ακόλουθη ερώτηση:   « 40. Πώς γίνεται η κατανομή των αφορολόγητων ποσών που εισπράττουν τα νομικά πρόσωπα και… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1057011 ΕΞ /06.07.2021

ΔΕΑΦ Α 1057011 ΕΞ /06.07.2021 Φορολόγηση πολύτεκνων οικογενειών.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο : 210 3375315 E- Mail : d12. a@ yo. syzefxis. gov. gr Url : www.aade.gr   ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου   ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθ. πρωτ. 3179/25.6.2021 αναφορά κοινοβουλευτικού ελέγχου… Read more »

ΔΕΑΦ A 1050744 ΕΞ /14.06.2021

ΔΕΑΦ A 1050744 ΕΞ /14.06.2021 Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’-Β’ Τηλέφωνο 2103375315-6 Πληροφορίες Α. Κουσίδου, Θ. Κακλαμάνης     ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Χαρ. Τρικούπη 6-10 Τ.Κ. 10679, Αθήνα   ΘΕΜΑ: «Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 7087/7.06.2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»… Read more »

Ε.2148/14.07.2021

Ε.2148/14.07.2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πεντηκοστού τρίτου, εξηκοστού τρίτου, εβδομηκοστού πρώτου, εκατοστού, εκατοστού τρίτου και εκατοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α΄110/30-6-2021)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄ Τηλέφωνο : 210 3635007 E-mail : deispraxeon @ aade . gr Url : www.aade.gr   Κοινοποιούνται συνημμένα οι διατάξεις των άρθρων… Read more »

ΔΕΑΦ A 1045832 ΕΞ 2021/01.06.2021

ΔΕΑΦ A 1045832 ΕΞ 2021/01.06.2021 Φόρος ιδιόχρησης σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις.   ΑΑΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: A’ -Β’ Πληροφορίες : Σ. Κυριακίδου Ν. Σχίζας Τηλέφωνο : 210.3375454, 3375456 E-Mail : dl2.a@yo.syzefxis.gov.gr   ΠΡ0Σ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Χαρ. Τρικούττη 6-10 Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ   ΘΕΜΑ: «Απάντηση… Read more »

Ε.2146/13.07.2021

Ε.2146/13.07.2021 Τροποποίηση της αριθμ. Ε. 2112/2021 εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020, αναφορικά με την καταχώρηση του ποσού που αφορά το «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄,Β΄ Τηλέφωνο : 210… Read more »