Κ.Υ.Α. 46685/14.04.2021

Κ.Υ.Α. 46685/14.04.2021  (ΦΕΚ B’ 1692/26.04.2021) Χορήγηση στοιχείων απασχόλησης εκφρασμένων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για υποψήφιες και εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ… Read more »

Υ.Α. 18743/2021 

Υ.Α. 18743/2021  (ΦΕΚ B΄1661 / 23.04.2021) Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021, σε άλλη εργάσιμη ημέρα.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το… Read more »

Υπ. Εργασίας  23950/27.04.2021

Υπ. Εργασίας  23950/27.04.2021 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

ΕΦΚΑ 26/27.04.2021

ΕΦΚΑ  26/27.04.2021 Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του ν. 4798/2021. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΚΕΑΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Μανιατάκη Μ. Τηλέφωνα: 210.52.91.773 E-mail: diakanonismos@keao.gov.gr… Read more »

ΚΕΑΟ 152298/Σ.48631/27.04.2021

ΚΕΑΟ 152298/Σ.48631/27.04.2021 Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Ταχ.Κώδικας:… Read more »

Κ.Υ.Α 24907/29.4.2021

Κ.Υ.Α 24907/29.4.2021  (ΦΕΚ B’ 1820/29.04.2021) Ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν…. Read more »

Α 1081/02.04.2021

Α 1081/02.04.2021 (ΦΕΚ Β’ 1642/22.04.2021) Χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πληροφορίες:Σωκράτης… Read more »

Α. 1082/ 07.04.2021   

Α. 1082/ 07.04.2021     Περιπτώσεις   έλλειψης   υπαιτιότητας   για   τη   μη   στοιχειοθέτηση   της   αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013.           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ́, Β’ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ́, Β’… Read more »

Α.1079/24.03.2021

Α.1079/24.03.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.   Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ Τηλέφωνα: 210 3375311,-312,-314   Β. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ’, Ε’, Η’ ΚΑΙ Θ’… Read more »

E.2078/15.04.2021

E.2078/15.04.2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021( Β’1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’750).» ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ… Read more »

Ε.2085/20.04.2021

Ε.2085/20.04.2021 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1032/15-2-2021 Απόφασης Yφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών» (Β’ 703).   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Πληροφορίες :… Read more »

Ε.2083/21.04.2021

Ε.2083/21.04.2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β΄1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε…. Read more »