Ν.4701 / 2020

Ν.4701 / 2020 ( ΦΕΚ Α΄128/30.06.2020 ) Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων και άλλες διατάξεις. Διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών : Άρθρα 30 – 52 N.4701.pdf  

27963/853/08.07.2020

Υπ. Εργασίας οικ. 27963/853/08.07.2020 Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ… Read more »

27759/Δ1.9161/08.07.2020

Αριθμ. 27759/Δ1.9161/08.07.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2780/09.07.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Την παρ. 8 του άρθρου… Read more »

Ε.2086/15.06.2020

Ε.2086/15.06.2020 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β’ 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΔΗΛΕΔ) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Φ.Ε.) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) Τηλέφωνο:  210 4803230/66   Για την… Read more »

Φ.80000/οικ. 15094/581/13.04.2020

Φ.80000/οικ. 15094/581/13.04.2020 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Κ. Κλαδισίου Τηλέφωνο: 2131516789 e-mail: synparoxes@ypakp.gr     Σε συνέχεια του Φ.80000/οικ.14032/571/03-04-2020 εγγράφου μας (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ)… Read more »

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 27/16.06.2020

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 27/16.06.2020 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020   e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Πληροφορίες: Καρρά Πολυξένη Τηλέφωνο:, 210 52 85 538 Email: tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr   Σχετ: Η υπ’ αριθμ. 10/2020 εγκύκλιος… Read more »

Αριθμ. 22804/Δ1. 7772/12.06.2020

Αριθμ. 22804/Δ1. 7772/12.06.2020  (ΦΕΚ Β΄ 2273/14.06.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Την παρ. 8… Read more »

TAXLIVE 26ης Ιουνίου 2020

TAXLIVE 26ης Ιουνίου 2020   Εποχικές επιχειρήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών λεωφορείων: Επαναπροσλήψεις – αναστολές  και δηλωτικές υποχρεώσεις ( 23102/ 477/12.06.2020 )  &   ( Υπ. Εργασίας 25480/24.6.2020 )   • Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν, θα επαναπροσλάβουν  τους εργαζόμενους που είχαν  την περσινή  τουριστική περίοδο, είτε εκδήλωσαν την επιθυμία να εργαστούν είτε όχι.  Η επαναπρόσληψη θα γίνει… Read more »

ΕΦΚΑ 126826/19.06.2020

ΕΦΚΑ 126826/19.06.2020 Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και… Read more »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΝΗ / 3.7.2020

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κ.α.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  /  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  /  03.07.2020   ΠΛΗΡΩΜΗ αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Μαΐου 2020 (κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ορθών επαναλήψεων για τις δηλώσεις αναστολών… Read more »

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26696/791/01.07.2020

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26696/791/01.07.2020   ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β’1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της… Read more »