Με ετήσια συνδρομή 60 € ( προ ΦΠΑ ) θα έχετε τις εξής 9 παροχές:

   12 Ακουστικές μηνιαίες ανασκοπήσεις

–   24  Φορολογικές  ανασκοπήσεις, την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα

–   12  Εργατοασφαλιστικές ανασκοπήσεις την 5η ημέρα κάθε μήνα

–   2 εξαμηνιαίες ανακεφαλαιώσεις

–   4  e-books  στο  www.taxlive.gr

–   4  online σεμινάρια ανά έτος

–   Email  σε επείγουσες περιπτώσεις

–   Έκπτωση 50% στην υπηρεσία Q-Taxlive

και

–   Προαιρετική εγγραφή στα καινούρια διαφημιστικά μας site  isozygion.gr και greekaccountants.gr

 

Με ετήσια συνδρομή 160 € ( προ ΦΠΑ ) θα έχετε τις εξής 8 παροχές:

–  Υποβολή 10 ερωτήσεων στην υπηρεσία Q-Taxlive

–  24  Φορολογικές  ανασκοπήσεις, την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα

–  12  Εργατοασφαλιστικές ανασκοπήσεις την 5η ημέρα κάθε μήνα

–  2 εξαμηνιαίες ανακεφαλαιώσεις

–  4  e-books  στο  www.taxlive.gr

–  4  online σεμινάρια ανά έτος

–  Email  σε επείγουσες περιπτώσεις

και

–  Προαιρετική εγγραφή στα καινούρια διαφημιστικά μας site   isozygion.gr και greekaccountants.gr