Σ. Σ. Ε. Π.Κ. 12/4.10.2017

 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  Π.Κ. 12/4.10.2017 … …    των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς / αισθητικού. Σ. Σ. Ε. Π.Κ. 12/4.10.2017

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 13/25.10.2017

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  Π.Κ. 13/25.10.2017 … …    των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας. Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 13/25.10.2017

Υπ. Εργασίας 47737/Δ.10.135/16.10.2017

Υπ. Εργασίας  47737/Δ.10.135/16.10.2017 Λειτουργία Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ» -Αδυναμία υποβολής εντύπων – Ειδικές περιπτώσεις- λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης, του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ- Διακοπή διαθεσιμότητας υπηρεσιών λόγω τεχνικών εργασιών.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες : Σταύρος… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 37/18.10.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 37/18.10.2017 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης. ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 37/18.10.2017

ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017/18.10.2017

ΕΦΚΑ   Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017/18.10.2017 Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση Εργασίας. ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017/18.10.2017

Υπ. Εργασίας οικ.48220/Δ9.14866/18.10.2017

Υπ. Εργασίας   οικ.48220/Δ9.14866/18.10.2017 Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.2.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής… Περισσότερα »

Ο.Α.Ε.Δ. 73666/24.10.2017

Ο.Α.Ε.Δ.    73666/24.10.2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 14/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40.000 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο.Α.Ε.Δ. 73666/24.10.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 39/19.10.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 39/19.10.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές».     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.46214/1903/06.10.2017

Υπ. Εργασίας  Φ.80000/οικ.46214/1903/06.10.2017 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6, 7 και 100 Α του ν. 4387/2016 (Α’, 85), ως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που… Περισσότερα »

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/19-10-2017

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/19-10-2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ.   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/19-10-2017   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:   Τις διατάξεις: – του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016), καθώς και του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου…. Περισσότερα »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 40/24.10.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 40/24.10.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α..   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Φ.Κ.Α. ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ.Δ/νση… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας ΕΞ-274804-2017/10031/24.10.2017

Υπ. Εργασίας  ΕΞ-274804-2017/10031/24.10.2017 Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού βάση του άρθρου 22 του Ν.4144/13 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/17.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ… Περισσότερα »