ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017/24.06.2017

ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017/24.06.2017 Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου   ΑΑΔΕ /  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α΄  Πληροφορίες: Β. Γιοβά  210-3375314-8   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1125/10.08.2017

ΠΟΛ 1125/10.08.2017   Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω στις 21.07.2017   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1131/24.08.2017

ΠΟΛ 1131/24.08.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α΄110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»   Α Α Δ Ε Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Μπέη, Χ. Πελεκάνος  210 – 3375851, 3375849   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1134/28.08.2017

ΠΟΛ 1134/28.08.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ   Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ Πληροφορίες: Φ.ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ Τηλέφωνο: 2103645615   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1132/24.08.2017

ΠΟΛ 1132/24.08.2017   Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017 ( Άμεση επιστροφή φόρου Ν.Π. )   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β΄ Τηλέφωνο: 2103375960   Α. Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/1.8.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1072/31.3.2015

  Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. ΠΟΛ.1072/31.3.2015

ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017/04.08.2017

ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017/04.08.2017 Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες: Β. Γιοβά  210.3375317-8   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και σε συμπλήρωση του αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017/6-4-2017 εγγράφου μας, αναφορικά με το… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1116 / 10.08.2017 & ΠΟΛ. 1117 / 09.08.2017

ΠΟΛ. 1116 / 10.08.2017 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο νησί της Κω.   Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2017 οι προθεσμίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.7.2017,… Περισσότερα »

Ν. 4487 / 2017

Ν. 4487 / 2017 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. Ν.4487 / 2017

Άρθρα του ν. 4484/2017 που επιφέρουν αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία

Άρθρα του ν. 4484/2017 που επιφέρουν αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία   Άρθρο 10. Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑ 1. Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προστίθεται νέα παράγραφος 7α ως εξής: «7α. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα… Περισσότερα »

«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 18/7/2013 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

«ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 18/7/2013 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ   ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/7/2014   ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ   ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΟΥ Ν. 4301/2014 (Α’ 223)   Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 αφενός   Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για… Περισσότερα »

ΔΕΦΚΦ Β 1116493 ΕΞ 31.07.2017

ΔΕΦΚΦ Β 1116493 ΕΞ 31.07.2017 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 107 του ν. 4446/2016  ( Αφορά μικρούς αποσταγματοποιούς – διήμερους )   Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες : Β. Ακριτίδου  210 6987411, 414   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ’ Πληροφορίες: Λ. Αποστόλου… Περισσότερα »