Υπ. Οικονομικών Αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 31.05.2018

  Υπ. Οικονομικών Αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 31.05.2018 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη… Περισσότερα »

ΕΔΟΕΑΠ Εγκύκλιος 5/2018

ΕΔΟΕΑΠ Εγκύκλιος 5/2018 Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ΄) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) και την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ) του ΕΔΟΕΑΠ. ΚΕΙΜΕΝΟ PDF

ΕΦΚΑ 605314/09.05.2018

ΕΦΚΑ 605314/09.05.2018 Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: 1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και του άρθρου 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών… Περισσότερα »

ΕΔΟΕΑΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/ 2018

ΕΔΟΕΑΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  7/ 2018   Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση των ΤΕΑΣ  και ΕΤΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ΄) και απεικόνιση της ασφάλισης τους  στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) και την  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ) του ΕΔΟΕΑΠ.    Σας γνωρίζουμε ότι με τις  διατάξεις του άρθρου… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ20155/25187/Δ16.624/08.05.2018

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ20155/25187/Δ16.624/08.05.2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). ΚΕΙΜΕΝΟ pdf  

ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 / Αρ.Πρωτ.: 606327 / 09.05.2018

ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 / Αρ.Πρωτ.: 606327 / 09.05.2018 Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές.   Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές θέτουμε υπόψη σας ότι ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ / Αρ.Πρωτ: 616466 / 11.05.2018

ΕΦΚΑ / Αρ.Πρωτ: 616466 / 11.05.2018 Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018.   Με το άρθρο 23 του Ν. 4529/2018 καθορίζονται με ενιαίους κανόνες οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.   Από… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 24 / Αρ.Πρωτ.: Γ36/04/222/16.05.2018

ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 24 /  Αρ.Πρωτ.: Γ36/04/222/16.05.2018 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017. Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4446/2016 και του άρθρου 14 του Ν.4491/2017 , που… Περισσότερα »

Αρ.Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753 / 23.05.2018

Αρ.Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 547/669753 / 23.05.2018  Α.   Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του N .4387/2016 και άρθρου 20 του N .4498/2017. Β.   Ασφάλιση… Περισσότερα »

ΕΔΟΕΑΠ Εγκύκλιος No 6/2018

ΕΔΟΕΑΠ Εγκύκλιος No 6/2018 Ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ στον ΕΔΟΕΑΠ   Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ https://apps.ika.gr/EDOEAPeAPD για την υποβολή των ΑΚΑ-ΑΚΕ είναι ήδη ενεργή στο site του Οργανισμού www.edoeap.gr   Ως υπόχρεοι εκ του Νόμου Ν.4498/2017 θα πρέπει να υποβάλλετε: 1.-Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α. – αφορά στις αποδοχές και τις εισφορές… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ 693033 /30.05.2018

ΕΦΚΑ  693033 /30.05.2018 Χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων.   Μέχρι την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων στο άμεσο μέλλον η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. και συγκεκριμένα για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα αντικαταστήσει την έντυπη μορφή βιβλιαρίου… Περισσότερα »