ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1538 ΕΞ / 06.09.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1538 ΕΞ / 06.09.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος ΕΡΩΤΗΜΑ   Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε, αν τα τιμολόγια επισκευής συνεργείου που εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης, για την αποκατάσταση ζημιών σε φορτηγό αυτοκίνητο της επιχείρησης το οποίο… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ / 06.09.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ / 06.09.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης ΕΡΩΤΗΜΑ   Ελληνική εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συνεργάζεται με τεχνολογικά ευρωπαϊκά ινστιτούτα για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε ρομποτικές συσκευές λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση. Στις… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1476 ΕΞ / 12.07.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1476 ΕΞ / 12.07.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS ΕΡΩΤΗΜΑ   Τα Νοσοκομεία ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΠΔ 146/2003. Στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω POS (Point… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1470 ΕΞ / 12.07.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1470 ΕΞ / 12.07.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Κωδικός λογιστικής καταχώρησης ΕΦΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑ   Παρακαλώ θερμά όπως με ενημερώσετε για τον κωδικό στον οποίο πρέπει να καταχωρείται ο ΕΦΚΑ γραμματίων Δικηγορικής Εταιρείας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία.   ΑΠΑΝΤΗΣΗ   Με βάση τις παραγράφους… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1449 ΕΞ / 12.07.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1449 ΕΞ / 12.07.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Ιδιοπαραγωγή Ά υλών ΕΡΩΤΗΜΑ   Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία έχει αντικείμενο επεξεργασία και πώληση κατεργασμένων τροφίμων. Όλες οι πρώτες ύλες της προέρχονται από τα δικά της αγροτεμάχια τα οποία και καλλιεργεί. Πώς θα εμφανίζονται οι… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ / 12.07.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ / 12.07.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση ΕΡΩΤΗΜΑ   Εταιρεία που κάνει χρηματοδοτική μίσθωση μηχανών προβαίνει σε σύμβαση με πελάτη τον Απρίλιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2018 ο πελάτης ζητά την ακύρωση της σύμβασης. Ο εξοπλισμός επιστρέφει… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1413 ΕΞ / 12.07.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1413 ΕΞ / 12.07.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Ταμείο υποκαταστήματος – Ταμείο έδρας   ΕΡΩΤΗΜΑ   Ανώνυμη Εμπορική εταιρία έχει υποκαταστήματα στην ημεδαπή. Οι πωλήσεις των υποκαταστημάτων της ενημερώνουν σε καθημερινή βάση το Ταμείο της Έδρας, χωρίς όμως τα διαθέσιμα να μεταφέρονται σε… Περισσότερα »

TAXLIVE 13ης Νοεμβρίου 2017

TAXLIVE 13ης Νοεμβρίου 2017 Διευκρίνιση για τις δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων ( ΠΟΛ 1165/3.11.2017 ) Αν σε βάρος φορολογουμένου ο οποίος υπέβαλε  δήλωση με βάση τις διατάξεις του ν. 4446/2016 ( οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων ), εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα κατωτέρω εγκλήματα: • Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, • Συμμετοχή σε… Περισσότερα »

Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017

Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017   (ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017) Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων .   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. 18.7.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των ν. 4063/2012,… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1172/14.11.2017

ΠΟΛ. 1172/14.11.2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ Β’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Χρ. Μήλιου,… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1163/31.10.2017

ΠΟΛ 1163/31.10.2017   Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 3882/03.11.2017)   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:… Περισσότερα »