ΠΟΛ.1106/06.06.2018

ΠΟΛ.1106/06.06.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 114 και 142 του ν. 4537/2018.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ Πληροφορίες: Β. Δασουράς, Κ. Παναγοπούλου, Θ. Κακλαμάνης, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: 2103375315, 2103375311   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018 (ΦΕΚ Α’ 84) και σας παρέχουμε… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1112/07.06.2018

ΠΟΛ.1112/07.06.2018 Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’ Τηλέφωνο:210 3613274, 3614303, 3636489   Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/2016 της Υπηρεσίας μας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1109/07.06.2018

ΠΟΛ.1109/07.06.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/15.5. 2018 ) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Τηλέφωνο: 210 3375872, 210 3375878   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 112, 113 και 145 του… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1104/31.05.2018

ΠΟΛ.1104/31.05.2018 Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)»   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) των άρθρων 12 και 40 του… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1110/07.06.2018

ΠΟΛ.1110/07.06.2018 Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα: «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ Τηλέφωνο:210 3375878 E-Mail: defk@aade.gr defk.a@aade.gr   Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1199/2017, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τον επανυπολογισμό, την επιστροφή… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 06.06.2018

ΔΕΑΦ Β 1087649 ΕΞ 06.06.2018 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες: Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: 210 – 3375312  … Περισσότερα »

Δ15/Δ/23684/596/11.06.2018

Δ15/Δ/23684/596/11.06.2018 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 9ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ… Περισσότερα »

Δ15/Δ/24862/632/11.06.2018

 Δ15/Δ/24862/632/11.06.2018 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης Απριλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1101/22.05.2018

ΠΟΛ.1101/22.05.2018 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ’ Πληροφορίες:Α. Λουγκάνη Τηλέφωνο:210 3610065, 210 3610030 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1, 2, 3, 8… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1107/31.05.2018

ΠΟΛ.1107/31.05.2018 Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου .   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα: Α΄ Πληροφορίες :Ε. Θεολόγου Τηλέφωνο : 210 – 5247523   Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην… Περισσότερα »

ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. αριθμ. 54141/21.05.2018

  ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. αριθμ. 54141/21.05.2018 Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)     ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις: α. Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων… στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». β. Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) με θέμα «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών… Περισσότερα »