ΠΟΛ 1141/13.09.2017

ΠΟΛ 1141/13.09.2017   Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α΄110)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Πληροφορίες: Ν. Ζωγραφάκης, Ο. Κολοβού Τηλέφωνο : 210-3602480, 210-3642922     Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν…. Περισσότερα »

ΠΟΛ 1143/14.09.2017

ΠΟΛ 1143/14.09.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 65 του ν. 4486/2017 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες: Ν. Ζωγραφάκης Τηλέφωνο: 210-3602480  … Περισσότερα »

ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.09.2017

ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.09.2017 Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β’4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’, Δ’ Τηλέφωνο210-3375960 210-3375063   Α Π Ο Φ… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1140/14.09.2017

ΠΟΛ 1140/14.09.2017   Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017/14.09.2017

ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017/14.09.2017 Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο: 210 3375315   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με… Περισσότερα »

Αριθ. 1466/19.09.2017

Αριθ. 1466/19.09.2017 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/ 29-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4396/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως ισχύει   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη:   α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1145/21.09.2017

ΠΟΛ 1145/21.09.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄) για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας   ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ &… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017/22.09.2017

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017/22.09.2017 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: Σ.Πίνη Τηλέφωνο: 210 3375315   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1067/2015 εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων,… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1148/25.09.2017

ΠΟΛ 1148/25.09.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες: Κ. Παπαμακαρίου   Τηλέφωνο: 210 – 3375312   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017(ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. πρωτ.: Φ80000/οικ.40461/1743/19.09.2017

  Υπ. Εργασίας  Αριθμ. πρωτ.: Φ80000/οικ.40461/1743/19.09.2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : 43433/Δ.10.126/20.09.2017

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : 43433/Δ.10.126/20.09.2017 Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ  ( ν. 4488/2017 )   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες:  Σ. Μπακέας, Α.Νινίκα  Τηλ. :2131516599, 210 9989044     Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 38 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/13.09.2017) «Συνταξιοδοτικές… Περισσότερα »

Περίληψη νέων κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Νέοι κανόνες ΔΙΕΠΠΥ / Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( 91354 / 2017 ) • Από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις πινακίδες εξαιρούνται ( άρθρο 2 ): –   Κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια, κ.λπ., τα οποία πωλούνται σε τιμή άνω των 2.000 €. – Καταστήματα λιανικής μικρότερα των 50 τ.μ.,… Περισσότερα »