Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ.40021/οικ.15545/668/31.03.2017

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ.40021/οικ.15545/668/31.03.2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α΄ 38).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας Πληροφορίες : Ελ. Γεωργούντζου  Τηλέφωνο : 213-1516785 – 210-3368101   Σχετ.: Τα αριθμ. Φ.40021/οικ.7559/327/20-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ),… Read more »

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/31.03.2017

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/31.03.2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΦΙΛΙΩ  Τηλέφωνο : 2105285535   Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 107/30-3-2017 (ΑΔΑ:… Read more »

ΠΟΛ 1124/18.06.2015

ΠΟΛ 1124/18.06.2015   Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄).     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:… Read more »

ΠΟΛ 1041/20.03.2017

ΠΟΛ 1041 /2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α’/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985).

ΠΟΛ 1045/24.03.2017

ΠΟΛ 1045/24.03.2017   Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος.   Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Β.Μ. Τουζένη … Read more »

ΠΟΛ 1047/24.03.2017

 ΠΟΛ 1047/24.03.2017   Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  /  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Πληροφορίες: Μ.Χαπίδης, Θ.Κακλαμάνης  Τηλέφωνο: 210-3375312   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1030/2017 Απόφασης… Read more »

ΠΟΛ 1036/09.03.2017

ΠΟΛ 1036/09.03.2017  Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), όπως ισχύουν…. Read more »

ΠΟΛ 1035/03.03.2017

ΠΟΛ 1035/03.03.2017 Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Πληροφορίες: Ο. Κολοβού – Ν. Ζωγραφάκης  Τηλέφωνο: 210 3642922   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, δίνονται οι κάτωθι οδηγίες:   Σύμφωνα… Read more »