Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 42 / 20.11.2017

  Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 42 / 20.11.2017 Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλέφωνο : 2105285580 fax : 2105229840 e-mail : tm.asfalisis@efka.gov.gr   Σχετ.: Οι διατάξεις του… Περισσότερα »

Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.10/77059/2017

Υπ. Ναυτιλίας :  2242.5-1.10/77059/2017 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017. Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.10/77059/2017

Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.5/77056/27.10.2017

Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.5/77056/27.10.2017 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017. Υπ. Ναυτιλίας : 2242.5-1.5/77056/27.10.2017

Υπ. Ναυτιλίας : Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017

Υπ. Ναυτιλίας : Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017. Υπ. Ναυτιλίας : Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 14/20.11.2017

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 14/20.11.2017 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπάλληλων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι όποιες εκτελούν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε πλωτά μέσα, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στη ξηρά ανεξάρτητα που είναι η έδρα τους.   Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 14/20.11.2017

Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 15/22.11.2017)

Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 15/22.11.2017) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας. Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 15/22.11.2017)

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 50067/28/2017

  Υπ. Εργασίας  Αριθμ. 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β’ 3952/10-11-2017) Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ .   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:   του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017

Υπ. Εργασίας  ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 Ασφαλιστική ενημερότητα.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τηλέφωνο : 2105285535 2105285536 e-mail : d.eisf.mmisth@efka.gov.gr d.eisf.misth@efka.gov.gr             Αθήνα , 15 /11 / 2017   ΣΧΕΤ: «Το αριθ. Πρωτ. 2128/30-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης… Περισσότερα »

Δ.ΕΓΣΦ.Μ./668/1560611 / 30.11.2017

Δ.ΕΓΣΦ.Μ./668/1560611 / 30.11.2017 Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1192 / 01.12.2017

ΠΟΛ.1192 / 01.12.2017 Κοινοποίηση της υπ’αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α’ Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες: Αγγ. Βουρλιώτη … Περισσότερα »

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 268 / 30.11.2017

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 268 / 30.11.2017 Για τις χρήσεις 2011 και προγενέστερες, το δημόσιο δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα παραγραφής στα 20 έτη. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 268 / 30.11.2017    

ΣΛΟΤ 1804 ΕΞ / 28.09.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1804 ΕΞ / 28.09.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Τόκοι ανατοκισμού ΕΡΩΤΗΜΑ Σε Ανώνυμη Εταιρεία με μεγάλη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής επαγγελματικών της δανείων σε Τράπεζες, παρουσιάσθηκε το εξής: Ενώ οι Τράπεζες μας χρέωσαν κανονικά με υπογεγραμμένα τους EXTRE τόκους δανείων π.χ. στις χρήσεις 2013 και… Περισσότερα »