ΠΟΛ. 1052/04.04.2017

ΠΟΛ. 1052/04.04.2017 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ» Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΦΑΣ) Πληροφορίες:Σ. Κουρβετάρη Γ. Αναγνωστόπουλος Θ. Γκαραβέλας Τηλέφωνα:210-3642922, 210-3627747,   Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατ’ εφαρμογή των… Read more »

Τροπολογία στο νόμο περί Δασικών Χαρτών ( 13.04.2017 )

Τροπολογία στο νόμο περί Δασικών Χαρτών ( 13.04.2017 )   Α ) Με την τροπολογία αυτή ρυθμίζεται πλέον γενικά ως καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 και επόμενων, η 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου κάθε φορά έτους.   Β ) Επίσης, μεταβολές επέρχονται στον τρόπο καταβολής του φόρου εισοδήματος… Read more »

ΠΟΛ.1061/12.04.2017

ΠΟΛ.1061/12.04.2017 Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες:Ε. Πλάνη, Β. Τουζένη Τηλέφωνο:210 – 3375312     Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4446/2016… Read more »

ΠΟΛ. 1062/12.04.2017

ΠΟΛ. 1062/12.04.2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,… Read more »

Επιλογή άρθρων του ν.4465/4.4.2017

Άρθρο 32 Τροποποιήσεις του άρθρου 52 ΚΦΕ Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατά… Read more »

Περίληψη της εγκυκλίου ΕΦΚΑ (Φ.10043/οικ.14226/431/24.03.2017 )

Διευκρινίσεις για την παράλληλη ασφάλιση / απασχόληση (Φ.10043/οικ.14226/431/24.03.2017 )    Επειδή  στην ανωτέρω εγκύκλιο υπάρχουν πολλά παραδείγματα για κάθε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης,  προτείνουμε να την εκτυπώσετε και να ανατρέχετε σ’ αυτήν όταν σας τυχαίνει περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης / απασχόλησης. Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω εγκύκλιος διαπνέεται από τις γνωστές βασικές αρχές του ν.4387/2016 :   •… Read more »

Περίληψη εγκυκλίου ΕΦΚΑ 17/2017

  Ασφάλιση αμειβόμενων με Δ.Π.Υ. ( Μπλοκάκι ) / Κ.Α.Δ., Πακέτα Κάλυψης / Πλατφόρμα  efka.gov.gr ( ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 17 / 28.03.2017 ) • Πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 και μπορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να πληρώσει το ποσοστό του ασφαλίστρου που του αναλογεί είναι όσοι… Read more »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 11/07.03.2017

ΕΦΚΑ  Εγκύκλιος 11/07.03.2017 Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν. 4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.   ΕΦΚΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τηλέφωνο : 210-5288598, 210-5285690   Σχετικά : Άρθρο 39 παρ. 18 Ν. 4387/2016 Άρθρα 39 και… Read more »

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 15/16.03.2017

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 15/16.03.2017 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16.

Υπ. Εργασίας Αριθ. Φ.80000/10124/3162/13.03.2017

Υπ. Εργασίας Αριθ. Φ.80000/10124/3162/13.03.2017 Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων από το Ν.Α.Τ. των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) του άρθρου 36 και των παρ. 2, 3, 5, 9 και 12 του… Read more »

Φ.10043/οικ14224/430/31.03.2017

ΕΦΚΑ Φ.10043/οικ14224/430/31.03.2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, για την παράλληλη εργασία και ασφάλιση σε ιδιωτικό και δημόσιο.