Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Απόφ. Αριθμ. 75812 /06.07.2017

Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης  Απόφ. Αριθμ. 75812 /06.07.2017  Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.   Αριθμ. 75812 /06.07.2017

ΔΕΕΦ A1060443 ΕΞ 2017/21.04.2017

ΔΕΕΦ A1060443 ΕΞ 2017/21.04.2017 Εφαρμογή του άρθρου 39α στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α-ΦΠΑ Πληροφορίες Γ. Αναγνωστόπουλος  Δ. Φραγκουλουπούλου Τηλέφωνο 2103645615   Με αφορμή ερωτήματα κου έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1102110 ΕΞ 04.07. 2017

ΔΕΑΦ Α 1102110 ΕΞ 04.07. 2017 «Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.».   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Χρ. Μήλιου Τηλέφωνο : 2103375314-6   Με αφορμή ερωτήματα που… Read more »

ΠΟΛ. 1206/21.07.1997

ΠΟΛ. 1206/21.07.1997 Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.O.Y. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:   Υστερα από τη σύσταση της Επιτροπής 94/79 EK της 21.12.1993 και δύο… Read more »

ΠΟΛ. 1095 30.06.2017

ΠΟΛ. 1095 30.06.2017 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α’/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τηλέφωνο 2103375063   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80Α77.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας… Read more »

ΠΟΛ. 1088 /06.07.2017

ΠΟΛ. 1088 /06.07.2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β’ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 4 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 11… Read more »

ΠΟΛ. 1097 / 06.07.2017

  ΠΟΛ. 1097 / 06.07.2017 «Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων»   ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ… Read more »

ΠΟΛ: 1098 / 06.07.2017

ΠΟΛ: 1098 / 06.07.2017 «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4474/2017 (Α’80) που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης μέχρι 31.12.1994»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τηλέφωνο:2103375204   Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 16 του… Read more »

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1103971 ΕΞ 04.07.2017

 ΔΔΘΕΚΑ Γ 1103971 ΕΞ 04.07.2017 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 2960/2001  … Read more »

Γνωμοδότηση 144 / 2017 του Ν.Σ.Κ.

Γνωμοδότηση 144 / 2017 του Ν.Σ.Κ. … … αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 2960/2001. Γνωμοδότηση 144/2017 ΝΣΚ

ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 12.06.2017

ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 12.06.2017 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).»   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Τηλέφωνο:210-3610065   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών μεταξύ των οντοτήτων-πρακτορείων ταξιδίων… Read more »

K.Υ.Α. 109343 / 12 / 2017

K.Υ.Α.  109343 / 12 / 2017 Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και… Read more »