ΠΟΛ.1164/30.10.2017

  ΠΟΛ.1164/30.10.2017 Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη της εκθέσεως της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται με τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ Β’ 3882/3-11-2017)   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των παραγράφων… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1166/03.11.2017

ΠΟΛ 1166/03.11.2017 Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων», για την παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης ν. 4446/2016 ΠΟΛ 1166/03.11.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1115345 ΕΞ 2017/31.07.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1115345 ΕΞ 2017/31.07.2017  Προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν. 4321/2015   Σχετ.: ΑΤΚΕ 0008315/638/25.07.2017/Φ.20   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’. Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Γιατράκου, Φ. Μαντζούνη Τηλέφωνο: 210 3635963, 3636872   ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 10562, Αθήνα… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 22.09.2017

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 22.09.2017 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Πίνη Τηλέφωνο : 210 3375315   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1067/2015 εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων,… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 06.11.2017

ΔΕΑΦ 1165181 ΕΞ 06.11.2017 Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ TMHMA A’ Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Σ.Πίνη Τηλέφωνο : 210 3375315   Σε συνέχεια του ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017/22-9-2017 εγγράφου μας, με το οποίο δόθηκαν… Περισσότερα »

Αριθμ. 116821/06.11.2017

Αριθμ. 116821/06.11.2017  Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62). Αριθμ. 116821/06.11.2017

ΠΟΛ. 1168 / 06.11.2017

ΠΟΛ. 1168 / 06.11.2017 Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο.   Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ   Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Με… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 09.11.2017

ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 09.11.2017 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών  «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις Των άρθρων 62 , 63 , 64… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1168277 ΕΞ 09.11.2017

 ΔΕΑΦ 1168277 ΕΞ 09.11.2017 Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης (στεγαστικό επίδομα) που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής συνδρομής.   Α. Α. Δ. Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4172/2013 ορίζεται… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1169 / 09.11.2017

ΠΟΛ. 1169 / 09.11.2017 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ.   Α.  Α. Δ. Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ… Περισσότερα »

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 121491 / 13.11.2017

Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 121491 / 13.11.2017 Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).   ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) του N. 4389/2016 (ΦΕΚ/Α/4/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 72 και 92 , β)… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1165/03.11.2017

ΠΟΛ.1165/03.11.2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή… Περισσότερα »