ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2265 ΕΞ / 13.02.2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2265 ΕΞ / 13.02.2018 ΘΕΜΑ : Τιμολόγιο Παραγωγού – Αυτοτιμολόγηση     ΕΡΩΤΗΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία αγοράζει κηπευτικά από παραγωγούς και εκδίδει τιμολόγια αυτοτιμολόγησης με την σύμφωνη γνώμη του παραγωγού (Πολ. 1004/2013). Με το νόμο 4492/2017 άρθρο 2, παύει να έχει την… Περισσότερα »

ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 13.02.2018

ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 13.02.2018  Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ.  που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων. ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 13.02.2018 2018

ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018 ( ΦΕΚ Β 571/21.02.2018 )

ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018 ( ΦΕΚ Β 571/21.02.2018 ) Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018 ( ΦΕΚ Β 571/21.02.2018 )

Απολογισμός έργου ΑΑΔΕ έτους 2017 ( περίληψη )

    ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν κατά 160,50% οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν φορολογικές παραβάσεις.     Aπό τον απολογισμό του έργου της ΑΑΔΕ ( ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.  & Υ.Ε.Δ.Ε.Ε. ) για το 2017 προκύπτει αυξητική πορεία των διενεργούμενων ελέγχων και ερευνών, εντοπισμένης παραβατικότητας και διαφυγόντων εσόδων.   Σύμφωνα με τα στοιχεία:   – Το 2017 σε σχέση με το… Περισσότερα »

Περίληψη της ΠΟΛ 1026/12.02.2018

Απλογραμμένα και ξεκάθαρα τα πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων  του άρθρου 54 του ΚΦΔ ( ΠΟΛ 1026/12.02.2018 )   Για παραβάσεις που διαπράττονται από 7.6.2017 και εφεξής, ισχύουν τα κάτωθι:   • Πρόστιμο 500 € σε όσους τηρούν απλογραφικά  και 1000 € σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία, επιβάλλεται για μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών στοιχείων,… Περισσότερα »

Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr   Δελτίο Τύπου Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018     Δημοσιεύθηκε σήμερα 28 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 687, τεύχος Β’) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1027/12.02.2018

ΠΟΛ. 1027/12.02.2018 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 – Α’ 153) με τους ν. 4446/2016 (Α’240), ν. 4472/2017 (Α’ 74), ν. 4491/2017 (Α’ 152) και ν. 4512/2018 (Α’5).  Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’ Τηλέφωνο:210 3636489 2103635077 Fax:210 3613274, 3614303, Url:www.aade.gr… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1025/12.02.2018

ΠΟΛ. 1025/12.02.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την πάγια ρύθμιση βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ Τηλέφωνο:210 3630573, 3605159,3636833   Με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 («πάγιας» ρύθμισης), έτσι… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1172/9-6-2013

ΠΟΛ 1172/9-6-2013 Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Ε ΤΗΛ : 210 3630573, 3635480, 3614280, 3614303 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1112/21.05.2013

ΠΟΛ. 1112/21.05.2013 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 α /09.05.2013)   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε ΤΗΛ.:210 3630573,3635480,3614280,3614303 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1028/16.02.2018

ΠΟΛ. 1028/16.02.2018 Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 277/2017 της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή και ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4384/2016   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’ Πληροφορίες: Μανώλη Αικ. Τηλέφωνο:210 3636489,  … Περισσότερα »