ΠΟΛ 1151/29.09.2017

ΠΟΛ 1151/29.09.2017   Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους». ΠΟΛ 1151/29.09.2017

ΠΟΛ 1144/21.09.2017

ΠΟΛ 1144/21.09.2017   Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190). ΠΟΛ 1144/21.09.2017

ΠΟΛ 1157/03.10.2017

ΠΟΛ 1157/03.10.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες: Κ. Παπαμακαρίου  Τηλέφωνο: 210 – 3375312   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1156/03.10.2017

ΠΟΛ 1156/03.10.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες: Β. Δασουράς, Θ. Κακλαμάνης, Α. Λουγκάνη Τηλέφωνο: 210 3375315 -6   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) και… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1155/03.10.2017

ΠΟΛ 1155/03.10.2017   Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ… Περισσότερα »

ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ2017/12.09.2017

ΔΕΛ  Β 1133271 ΕΞ2017/12.09.2017 Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ   Για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1160/03.10.2017

ΠΟΛ 1160/03.10.2017   Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2017-2018, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Ο. Κολοβού Τηλέφωνο : 210 3642922   Mε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το… Περισσότερα »

Υπ. Οικονομίας Αρ. Πρωτ.: 108204 – 06/10/2017

Υπ. Οικονομίας Αρ. Πρωτ.: 108204 – 06/10/2017 Παροχή Οδηγιών για τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016. Υπ. Οικονομίας Αρ. Πρωτ.: 108204 – 06/10/2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1074815 ΕΞ 2017/16.05.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1074815 ΕΞ 2017/16.05.2017 Δέσμευση χρηματικού ποσού από τους προσωπικούς της λογαριασμούς λόγω εγγράφου κατάσχεσης. ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τηλέφωνο: 210 3635439   ΠΡΟΣ : Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών Λεωχάρους2, 10562-ΑΘΗΝΑ.   ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθ. πρωτ. 1876/08-05-2017 αναφορά.   Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ…. Περισσότερα »

ΠΟΛ 1159/03.10.2017

ΠΟΛ 1159/03.10.2017   Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) των άρθρων 4, 10,… Περισσότερα »

NOMOΣ 4490/2017

NOMOΣ 4490/2017 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017) Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα   NOMOΣ 4490/2017 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017)

ΔΕΕΦ A 1072317 ΕΞ 2017/11.05.2017

ΔΕΕΦ A 1072317 ΕΞ 2017/11.05.2017 Περί μετατάξεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες Μ. Κακούνη  Τηλέφωνο 210 3645848   ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 10562 Αθήνα (υπόψη κ. Δ. Δημητρόπουλου)   Θέμα: Περί μετατάξεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος… Περισσότερα »