Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3567/11.10.2016

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3567/11.10.2016 Μηνιαίες δηλώσεις αποσταγματοποιών   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Σχετ: 1) Η υπ’ αριθ Φ.968/653/21.12.2001 ΕΔΥΟ.   2) Οι υπ’ αριθ. 3006618/918/12.3.2009 και 3006692/1109/0029/6.4.2010 Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.   Α. 1. Ύστερα από τα παραπάνω σχετικά, σας στέλνουμε καταρτισθέν από την… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1151/ 11.10.2016

ΠΟΛ 1151/ 11.10.2016 «Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ.356/1974 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας… Περισσότερα »

Αριθ. πρωτ.: 105/Γ/05.10.2016

Αριθ. πρωτ.: 105/Γ/05.10.2016 Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό 2015)   Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης .   Από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.9.2016), με τις οποίες… Περισσότερα »

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002069 ΕΞ 2016

 ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002069 ΕΞ 2016  Θέμα: Μεταστέγαση υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών στο κτίριο της οδού Θηβών 196-198 Σχετ.:  ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001837 ΕΞ 2016/4.7.2016 και ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001964 ΕΞ 2016/25.7.2016 Μετά την παραλαβή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 196-198 στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, πρέπει ΑΜΕΣΑ να γίνουν… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1149/07.10.2016

ΠΟΛ. 1149/07.10.2016 Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ /1725/02-08-2011) Απόφαση Υπ. Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1148/2016

ΠΟΛ. 1148/2016  Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11.07.2016 ΦΕΚ 2340Β/28.07.2016 και παροχή σχετικών οδηγιών.   Σχετ. έγγρ.: τα Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 και ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015 έγγραφά μας, το ΔΠΦΥ Β 1122141ΕΞ21.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και οι ΠΟΛ.1157/15.7.2015, ΠΟΛ.1171/3.8.2015, ΠΟΛ.1176/11.8.2015, ΠΟΛ.1054/26.4.2016, ΠΟΛ.1099/5.7.2016   Σας κοινοποιούμε… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1146/ 30.9.2016

ΠΟΛ 1146/ 30.9.2016 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν…. Περισσότερα »

Ι.Κ.Α. 30/05.09.2016

Ι.Κ.Α.  30/05.09.2016 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  ENΙAΙO ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 4380/2016 (ΦΕΚ 66 Α’) Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών –… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.40108/1544/20.09.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.40108/1544/20.09.2016  Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 τουΝ.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 38 τουΝ.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : 41815/Δ.10.199/16.09.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : 41815/Δ.10.199/16.09.2016 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 1/10/2016, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του ΠΣ Εργάνη, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». [4…. Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ.10035/2523/131/07.09.2016

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ.10035/2523/131/07.09.2016 Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013 (Α’ 216).   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 1 του… Περισσότερα »