ΙΚΑ Α42/4/24.05.2016

ΙΚΑ  Α42/4/24.05.2016 Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016.     Με την υπ. αριθ. 67/10/07-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1342/13-5-2016 τ. Β΄ καθορίστηκε, για τις περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η αποτίμηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος στους μισθωτούς… Περισσότερα »

ΙΚΑ Α42/5/27.05.2016

ΙΚΑ  Α42/5/27.05.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2016.     Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. Α32097/2139/17-05- 2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές του Πάσχα 2016, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAΞI) αυτοκίνητων.   Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής ( Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 24018/411/26.05.2016

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 24018/411/26.05.2016 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τλ. το έτος 2016.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ,… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:580/17.05.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:580/17.05.2016 Σχετικά με θέματα που αφορούν αλλοδαπούς εργάτες γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.   ΣΧΕΤ: Η με αρ. 5141/27.04.16 ΕΡΩΤΗΣΗ   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. /Βασίλη Κεγκέρογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:   Όσον αφορά στο ερώτημα 3, η με αριθ…. Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: 446/13.05.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: 446/13.05.2016 Σχετικά με τις ευέλικτες μορφές εργασίας.   ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.4510/05-04-2016 ΕΡΩΤΗΣΗ   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Ε. Ζαρούλια, σας πληροφορούμε τα εξής:   Α. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι ένας κατ’ εξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός με κύριο έργο τον… Περισσότερα »

Αρ.Πρωτ. Ε40/374/25/4/2016

  Αρ.Πρωτ. Ε40/374/25/4/2016: Ασφάλιση σερβιτόρων και μπάρμαν.     ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ      ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ     ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 3630/15-3-2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:   Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορισμένες κατηγορίες… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016

ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016 / 01.06.2016: Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015. Ύστερα από πολλαπλά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, σχετικά με την εγκυρότητα διαφόρων εντύπων που αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για το φορολογικά έτη 2014 και 2015, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σας γνωρίζουμε… Περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Αθήνα, 18 Μαΐου 2016   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Με αφορμή αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων του φορολογικού έτους 2015, διευκρινίζουμε τα εξής:   Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1065 / 31.05.2016

ΠΟΛ.1065 / 31.05.2016: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016.   Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το άρθρο 9 του Ν.4378/2016 με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας.   Ειδικότερα :    (α)  αντικαθίσταται το Παράρτημα II του Ν.2859/ »Κώδικας ΦΠΑ» ώστε: – να ενσωματωθεί… Περισσότερα »

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016 : Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007).   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου… Περισσότερα »