ΑΡΘΡΟ 14 ν.4474/2017

ΑΡΘΡΟ 14 ν.4474/2017  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΠΡΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 της Ενότητας Α΄ του άρθρου 26 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄… Περισσότερα »

ΑΡΘΡΟ 13 ν.4474/2017

ΑΡΘΡΟ 13 ν.4474/2017  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η περίπτωση στ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013 (Α’287) καταργείται.   Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:   «Ειδικά, για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται… Περισσότερα »

ΑΡΘΡΟ 12 ν.4474/2017

ΑΡΘΡΟ 12 ν.4474/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών αντικαθίσταται με τη φράση «στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».   β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:   «2…. Περισσότερα »

ΠΟΛ :1076 / 15.06.2017

ΠΟΛ :1076 / 15.06.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22.10.2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   Υπουργείο Οικονομικών   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του… Περισσότερα »

ΠΟΛ: 1084/12.06.2017

ΠΟΛ: 1084/12.06.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ… Περισσότερα »

ΠΟΛ: 1083 /12.06.2017

  ΠΟΛ: 1083 /12.06.2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Α. ΚΟΥΣΙΔΟΥ Τηλέφωνο : 210 3375315-6   Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1085/12.06.2017

ΠΟΛ 1085/12.06.2017 Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Τηλέφωνο : 210 3375 885   Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1006/31.12.2013 για… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ / 14.03.2017 Αθήνα, 14.03.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 431/2017 ΘΕΜΑ : Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιο είναι το πρότυπο Ισολογισμού Περάτωσης Εκκαθάρισης (τελικός ισολογισμός) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΕΣ) με απλογραφικό;… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ / 14.03.2017 Αθήνα, 14.03.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 432/2017 ΘΕΜΑ : Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία ΕΡΩΤΗΜΑ Μια ελληνική εταιρία μη εισηγμένη εξαγοράζει μια άλλη εταιρία μη εισηγμένη σε άλλο… Περισσότερα »

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 . 19.05.2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 . 19.05.2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. Ν. 4472 / 19.05.2017  

Υπ. Οικονομικών 0000811/ΓΔΟΠ/24.05.2017

Υπ. Οικονομικών 0000811/ΓΔΟΠ/24.05.2017 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20725/Β.979/10.5.2011 (ΦΕΚ Β’/1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’)»   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις». α) Τις διατάξεις των… Περισσότερα »

ΝΟΜΟΣ 4475 / 2017

ΝΟΜΟΣ 4475 / 2017 Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4475 / 2017