ΣΛΟΤ 1252

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1252/2016 ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες Οντοτήτων» ΕΡΩΤΗΜΑ Σας παρακαλώ πολύ, επιβεβαιώστε την κατηγορία οντοτήτων στην οποία θα ενταχθούν οι παρακάτω εταιρείες για το 2015: 2015 2014 2013 2012 2011 ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 1389

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1389/2016 ΘΕΜΑ: «Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων» ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Είχαμε δύο εταιρίες. Μία ΕΠΕ και μία ΑΕ. Από 01/01/2014 η ΑΕ απορρόφησε την ΕΠΕ με τον Ν. 2166. Έτσι έχω ένα Ισολογισμό για… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 1367

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1367/2016 ΘΕΜΑ: «Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004» ΕΡΩΤΗΜΑ Δεδομένα: 1. Στη χρήση 2015 η εταιρεία μας πραγματοποίησε κέρδη ισολογισμού 163.479,70 (κωδικός 016 Δήλωσης Ν). 2. Μετά το συμψηφισμό της φορολογικής… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 1363

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1363/2016 ΘΕΜΑ: «Τήρηση Βιβλίων» ΕΡΩΤΗΜΑ Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων οι οποίες είναι ΝΠΙΔ και έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης υπάγονται στην τήρηση ΕΛΠ ή στην δημόσια λογιστική; ΑΠΑΝΤΗΣΗ… Περισσότερα »

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016 Σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Τ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ     Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Σ. Δανέλλη, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015,… Περισσότερα »

ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016

ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016 Συμπληρωματικός Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε Εντός Σχεδίου Πόλεως Ακίνητα, στα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιαδήποτε χρήσης.     ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων     Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6316/21-6-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπ-Αδ.Γεωργιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με τις… Περισσότερα »

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016 Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στην οφειλέτιδα εταιρία για μεταβίβαση ακινήτου. Αριθμοί ερωτήματος: Τα με αριθμ. πρωτ. 1) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159261 ΕΞ 2015/29-11 – 2015 και 2) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159300 ΕΞ 2015/30-11-2015 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων /Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1118/29.07.2016

ΠΟΛ 1118/29.07.2016   Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.     Σχετ.: α) Κώδικας διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’)»,   β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ. (ΦΕΚ 170 Α’)… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1117/29.07.2016

ΠΟΛ 1117/29.07.2016   Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις… Περισσότερα »

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 178 /2016

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 178 /2016 Σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των διανεμομένων κερδών, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του ν .4172/2013. Ερώτημα: Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων φορολογικών ετών, οι οποίες, μεταφερόμενες, συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα σε επόμενο φορολογικό έτος, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα και διανομή ή κεφαλαιοποίηση λογιστικών κερδών, τα προς διανομή… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016/29.07.2016

ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016/29.07.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του… Περισσότερα »

ΑΤΚΕ 1109995 ΕΞ 2016 1228/20.07.2016

ΑΤΚΕ 1109995 ΕΞ 2016 1228/20.07.2016 Σχετικά με την έκδοση απόφασης για την επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων.     (Αιτείται την έκδοση απόφασης για την επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων, συνολικά προς τις δημόσιες οικονονομικές υπηρεσίες ( ΔΟΥ ) και τα ασφαλιστικά ταμεία προσβλέποντας στη στήριξη της λειτουργίας των… Περισσότερα »