ΠΟΛ 1069/28.04.2017

ΠΟΛ 1069/28.04.2017   Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017/03.05.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017/03.05.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες Ε. Πλάνη  Τηλέφωνο 210 – 3375312   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1065927 / ΕΞ 3.5.2017

ΔΕΑΦ Β 1065927 / ΕΞ 3.5.2017 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες :Μ. Χαπίδης Τηλέφωνο :210-3375312   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1073/10.05.2017

ΠΟΛ 1073/10.05.2017   Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.   ΑΑΔΕ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΦΠΑ)   Τηλέφωνο : 210 3645848   Κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017) και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τους:… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1071/03.05.2017

ΠΟΛ 1071/03.05.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης, Μ. Χαπίδης, Β. Δασουράς Τηλέφωνο: 210 – 3375312   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α’)… Περισσότερα »

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. πρωτ. : 28839/19.04.2017

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. πρωτ. : 28839/19.04.2017 Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ.  

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ80000/οικ.17002/739/07.04.2017

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ: Φ80000/οικ.17002/739/07.04.2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου  Τηλέφωνο : 210 3368112   Πληροφορίες: Ι. Παπαδόπουλος 210 33 68 110     Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 13097/661/13.04.2017

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 13097/661/13.04.2017 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.     Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά… Περισσότερα »