ΠΟΛ: 1112 / 25.07.2016

  ΠΟΛ: 1112 / 25.07.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, …..   ΓΕΝΙΚΗ… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 2016/18.07.2016

ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 2016/18.07.2016 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου… Read more »

ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016/18.07.2016

ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016/18.07.2016 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων.     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου… Read more »

Αλλαγές στα capital controls / 20 Ιουλίου 2016

  Τι σημαίνουν πρακτικά οι αλλαγές στα capital controls  /   20 Ιουλίου 2016   Οι νέες αλλαγές των capital controls, πέραν της διευκόλυνσης στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει ένα βασικό στόχο την επιστροφή καταθέσεων απ’ τα στρώματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς!   Και σ’ αυτό καταλυτικό ρόλο αναμένεται να παίξει η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών για το… Read more »

ΠΟΛ.1105/15.07.2016

  ΠΟΛ.1105/15.07.2016 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015… Read more »

ΠΟΛ. 1076/2016

ΠΟΛ. 1076/2016 Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας 101 84 Αθήνα Πληροφορίες Αικ.Μελανίτου Τηλέφωνο 210.69.87.407 FAX 210.69.87.408 E-mail finexcis@otenet.gr   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ… Read more »

ΠΟΛ.1101/ 08.07.2016

  ΠΟΛ.1101/ 08.07.2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων .   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου Τηλέφωνο:210.69.87.407 FAX:210.69.87.408 E-mail:vat-customs@2001. syzefxis.gov.gr   ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.   Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.6.2016… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016 / 21.06.2016

ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016 / 21.06.2016 Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον από ανώνυμη εταιρεία νοσηλευτικών υπηρεσιών.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος Τηλέφωνο: 210 – 3645832 Fax: 210 – 3645413 e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr   Σχετ.: Το από 12.10.2015 έγγραφό ερώτημά σας.   Με το ανωτέρω σχετικό, μας γνωρίζετε ότι… Read more »

ΠΟΛ.1082/ 23.06.2016

  ΠΟΛ.1082/ 23.06.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».   Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄),… Read more »

ΠΟΛ. 1078 / 17.06. 2016

ΠΟΛ. 1078 / 17.06. 2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του Ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α΄/2016) που αφορούν την κατάργηση των… Read more »

ΣτΕ 1445/2016

  ΣτΕ 1445/2016 Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία – Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος… Read more »