ΣΛΟΤ 1363

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1363/2016 ΘΕΜΑ: «Τήρηση Βιβλίων» ΕΡΩΤΗΜΑ Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων οι οποίες είναι ΝΠΙΔ και έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης υπάγονται στην τήρηση ΕΛΠ ή στην δημόσια λογιστική; ΑΠΑΝΤΗΣΗ… Read more »

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016 Σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Τ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ     Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Σ. Δανέλλη, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015,… Read more »

ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016

ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016 Συμπληρωματικός Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε Εντός Σχεδίου Πόλεως Ακίνητα, στα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιαδήποτε χρήσης.     ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων     Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6316/21-6-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπ-Αδ.Γεωργιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με τις… Read more »

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016 Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στην οφειλέτιδα εταιρία για μεταβίβαση ακινήτου. Αριθμοί ερωτήματος: Τα με αριθμ. πρωτ. 1) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159261 ΕΞ 2015/29-11 – 2015 και 2) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159300 ΕΞ 2015/30-11-2015 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων /Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής… Read more »

ΠΟΛ 1118/29.07.2016

ΠΟΛ 1118/29.07.2016   Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.     Σχετ.: α) Κώδικας διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’)»,   β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ. (ΦΕΚ 170 Α’)… Read more »

ΠΟΛ 1117/29.07.2016

ΠΟΛ 1117/29.07.2016   Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις… Read more »

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 178 /2016

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 178 /2016 Σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των διανεμομένων κερδών, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του ν .4172/2013. Ερώτημα: Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων φορολογικών ετών, οι οποίες, μεταφερόμενες, συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα σε επόμενο φορολογικό έτος, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα και διανομή ή κεφαλαιοποίηση λογιστικών κερδών, τα προς διανομή… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016/29.07.2016

ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016/29.07.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του… Read more »

ΑΤΚΕ 1109995 ΕΞ 2016 1228/20.07.2016

ΑΤΚΕ 1109995 ΕΞ 2016 1228/20.07.2016 Σχετικά με την έκδοση απόφασης για την επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων.     (Αιτείται την έκδοση απόφασης για την επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση των 100 δόσεων, συνολικά προς τις δημόσιες οικονονομικές υπηρεσίες ( ΔΟΥ ) και τα ασφαλιστικά ταμεία προσβλέποντας στη στήριξη της λειτουργίας των… Read more »

ΠΟΛ. 1120/04.08.2016

ΠΟΛ. 1120/04.08.2016    Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2016 στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικισμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της ΔΕ. Μαντινείας, Πηγαδακίων της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέας και Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της… Read more »

Αναδρομική επιστροφή της ειδικής εισφοράς στους μηχανικούς

Αναδρομική επιστροφή της ειδικής εισφοράς στους μηχανικούς  (5 Αυγούστου 2016 )   Μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα στους μισθούς τους θα δουν χιλιάδες μηχανικοί που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί, καθώς ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, εκτός από μειώσεις συντάξεων, περιλαμβάνει και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς που πλήρωναν… Read more »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9      Με το άρθρο 84 του Ν. 4413/2016 παρατείνεται από τη λήξη της (29.7.2016), και για τέσσερις (4) ακόμη μήνες (ήτοι έως 30.11.2016) η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία,… Read more »