Δελτίο Τύπου Τρίτη 9.8.2016

Δελτίο Τύπου Τρίτη 9.8.2016 Μεταβίβαση επιχείρησης – Άρνηση του διάδοχου εργοδότη να συνεχίσει να απασχολεί εργαζόμενη η οποία είχε μόλις επιστρέψει από άδεια μητρότητας. Περιγραφή Βοηθός φαρμακείου, εργαζόμενη στο ίδιο φαρμακείο επί δεκαεπτά έτη, επέστρεψε στην εργασία της μετά από την άδεια μητρότητας. Τότε, ενημερώθηκε από τον νέο ιδιοκτήτη του φαρμακείου ότι έχει γίνει αμοιβαία… Read more »

Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Ε. / Αθήνα, 10-8-2016

Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Ε.  /  Αθήνα, 10-8-2016   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ.29 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ   Σχετικά με την υπ’αρ.20/2016 (αρ.πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9/1138740/4-8-2016) εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, (ΑΔΑ ΩΓ2Α4691Ω3Η68) και την ερμηνεία που δόθηκε από μερίδα του Τύπου διευκρινίζονται τα εξής:   Σύμφωνα με την διάταξη του αρ.29 παρ.7 περίπτωση η του ν.4387/2016 χορηγείται… Read more »

Αρ.Πρωτ: 100984 / 07.07.2016

Αρ.Πρωτ: 100984 / 07.07.2016 Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   Σχετ.: Η υπ΄ αρίθμ. Φ.80020/οικ. 22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας   Στο ΦΕΚ 85Α/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 97 προβλέπεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑ… Read more »

OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17 / 25 .07.2016

  OAEE  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17 / 25 .07.2016   Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Αττικής και επλήγησαν από έντονα καιρικά (ανεμοστρόβιλος) και πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης, 25ης Σεπτεμβρίου 2015 και της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 αντίστοιχα.   Σχετικά: 1…. Read more »

IKA εγκ. Α05/1105/23/2016

IKA εγκ. Α05/1105/23/2016 Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών ως προς την διαχείριση: α) ανακεφαλαιωμένων χρόνων ασφάλισης, για τους οποίους δεν υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης & β) ασφαλιστικών βιβλιαρίων, που παραμένουν αζήτητα στις υπηρεσίες μας.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αναφερόμενων στο θέμα ζητημάτων, ώστε, στο πλαίσιο της νομιμότητας, αφενός να προστατευθούν… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25/01.08.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25/01.08.2016 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ’εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».     Σας κοινοποιούμε το 69/2016 (ΦΕΚ Α΄ 127) Π.Δ. και την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την αναγνώριση… Read more »

Περίληψη της ΠΟΛ 1112 / 2016

• 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά, είναι το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις μη έκδοσης, ή ανακριβούς έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων. • Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, δηλαδή 50% επί του ΦΠΑ της αποκρυβείσης συναλλαγής, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ανωτέρω… Read more »

ΣΛΟΤ 1328 ΕΞ / 23.06.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ / 23.06.2016 ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ» ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα μία διευκρίνηση σχετικά με την υποχρέωση που υπάρχει από το νόμο 1297/1972 οι εταιρείες που έχουν συσταθεί εκ μετατροπής με το νόμο αυτό να αποτυπώνουν σε λογαριασμούς τάξεως την υπεραξία που έχει προκύψει προκειμένου να καρπώνονται τα οφέλη της μετατροπής. Τι… Read more »

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016 Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007).   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47… Read more »

ΠΟΛ 1111/18.07.2016

ΠΟΛ 1111/18.07.2016    Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’83).   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), κατά τον λόγο αρμοδιότητάς μας και ειδικότερα αυτές της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου περί τροποποίησης των άρθρων 22Α και 24 του ν. 4172/2013… Read more »

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ.19828/13.07.2016

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ.19828/13.07.2016 Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) διατηρητέων κτισμάτων.   ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄ αριθμ. 38/12-5-2016 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.   Το υπ΄ αριθμ. 6572/1-4-2015 έγγραφό μας, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης.   Τα υπ΄ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/320252/35704/9-12-2014 και ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/156752/17859/19-6-2014 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.   Το… Read more »

ΠΟΛ.1104 / 12.07.2016

ΠΟΛ.1104 / 12.07.2016 Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης ταξιδιωτών επιβατών κατοίκων μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδο τους από την χώρα μας με απευθείας μετάβαση τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Μαΐου 2016.   ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ /1725/02-08-2011) Απόφαση Υπ. Οικονομικών, 2) Η… Read more »