Άρθρο 35  ν.4756 / 2020

Άρθρο 35  ν.4756 / 2020  Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών   Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι… Read more »

Άρθρο του Δικτύου Λογιστών – Ασφαλιστών

Φορολογική αντιμετώπιση κερδοφορίας νομικών προσώπων μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αγαπητοί συνεργάτες, οδεύουμε αισίως προς το τέλος της χρονιάς, μιας χρονιάς  που μας επιφύλασσε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις και σε οικονομικό αλλά και σε υγειονομικό επίπεδο. Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες η δουλειά του λογιστή δεν μειώθηκε αλλά αντιθέτως αυξήθηκε κατά πολύ και ερχόμαστε  τώρα όπως και κάθε τέλος του χρόνου να… Read more »

Δ.Τ.Υπ. Οικονομικών, για αναστολή πληρωμής αξιογράφων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020                 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5250/Β΄/27-11-2020) η Απόφαση Α.1259/2020 με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή), τα… Read more »

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 26 Νοεμβρίου 2020   Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.   Με τρεις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 285/23.11.2020, υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 286/23.11.2020 και υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 287/23.11.2020, ΦΕΚ Β’ 5224)… Read more »

TAXLIVE 20ης Νοεμβρίου 2020

TAXLIVE 20ης Νοεμβρίου 2020 Σημαντικές συμπληρωματικές οδηγίες για τις αναστολές συμβάσεων … Νοεμβρίου TAXLIVE 20ης Νοεμβρίου 2020 σε pdf

44921/1377/2.11.2020  ( Υποχρεωτική τηλεργασία 50% )

44921/1377/2.11.2020  (ΦΕΚ Β’ 4830/02-11-2020) Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –… Read more »

Προθεσμίες Οκτωβρίου για τα μέτρα ενίσχυσης

Προθεσμίες Οκτωβρίου για τα μέτρα ενίσχυσης ( Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας )   Διορθώσεις στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ιουλίου-Αυγούστου:    6  έως 12 Οκτωβρίου Διορθώσεις στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ   Σεπτεμβρίου :             6 και 7   Οκτωβρίου Δηλώσεις Σεπτεμβρίου Β΄φάση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :             8  έως 24 Οκτωβρίου Δηλώσεις Οκτωβρίου   Α΄φάση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   :           1  έως 31 Οκτωβρίου Αναστολές συμβάσεων εργασίας Αυγούστου :           6  έως 9 … Read more »

Κ.Υ.Α. οικ. 22964/1285/06.08.2020

Κ.Υ.Α. οικ. 22964/1285/06.08.2020 (ΦΕΚ B’ 3371/12.08.2020) Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την… Read more »

15 πολιτικές για την επέκταση των μέτρων στήριξης και μετά την 1η Ιουνίου

TAXLIVE 21ης Μαΐου 2020   15 πολιτικές για την επέκταση των μέτρων στήριξης και μετά την 1η Ιουνίου ( Δ.Τ. Υπ. Οικονομικών )   Επεκτείνεται το καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους. Συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε ποσοστό έως 100%, των εργαζομένων στους κλάδους του… Read more »

Επέκταση της ισχύος των μέτρων φορολογικής στήριξης και τον μήνα Μάιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 11 Μαΐου 2020 Νέες Υπουργικές Αποφάσεις για την επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης και τον μήνα Μάιο   Τέσσερις νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που επεκτείνουν για τον μήνα Μάιο την ισχύ των μέτρων στήριξης προς τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές,… Read more »

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19.

  Κ.Υ.Α οικ. 16604/3224/27.04.2020 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19. Οι υπουργοί Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας… Read more »