Οι κάτωθι 2 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ισχύουν από 14 Ιουνίου 2018

Οι κάτωθι 2 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ισχύουν από 14 Ιουνίου 2018 •  Ισχύει νέος μειωμένος συντελεστής 5%, για την παρακράτηση φόρου στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν…. Read more »

Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 – 2017

Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 – 2017 Επιμέλεια Γιώργου Σαρδέλη   Το νέο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2017 θέλει προσοχή στη συμπλήρωση του για τα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Είναι εναρμονισμένο πλήρως με τα Ε.Λ.Π. και δίνει πολλές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του Υ.Ο. Θα προσπαθήσουμε με απλά πρακτικά βήματα… Read more »

Πρόγραμμα Μηχανογράφησης : WinDos

Εμπορικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Μηχανογράφησης για Εταιρείες & Λογιστικά Γραφεία Το πακέτο Anaconda WinDos είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανογράφησης δοκιμασμένο σε όλα τα περιβάλλοντα των Windows. Έχει αποδείξει την πληρότητα, την ευελιξία, την ταχύτητα και την ευστάθειά του επί δέκα και πλέον χρόνια. Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο που καλύπτει όλα τα σχετικά κυκλώματα Εμπορίας,… Read more »

Πακέτο Λογιστήςx3

Μπείτε σήμερα στο πακέτο Λογιστήςx3 και εξοικονομήστε χρήματα κάθε χρόνο. Η σουίτα Anaconda Λογιστήςx3 (L3 Suite) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τον Λογιστή και το Λογιστικό Γραφείο και περιλαμβάνει και τα 3 φορολογικά προγράμματα της Anaconda (Ergasia, Eyforia, e-Entypo ή Ergasia, Windos Λογιστική, e-Entypo).   Ergasia Το μοναδικό πρόγραμμα μισθοδοσίας της αγοράς με αυτόματη εμφάνιση αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης και πλήρη μεταβολή των… Read more »

Πολυμερείς έλεγχοι

Πολυμερείς έλεγχοι   του Γεωργίου Ι. Μάτσου   Διμερείς ή πολυμερείς είναι οι φορολογικοί έλεγχοι που διεξάγονται από τις φορολογικές αρχές δύο ή, αντίστοιχα, περισσοτέρων από δύο κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών συνεργαζόμενων με την Ε.Ε. στον τομέα της φορολογίας. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους αυτούς περιέχεται καταρχάς στον Κανονισμό 1286/2013… Read more »

Παραδείγματα Προσδιορισμού Φορολογητέων Κερδών

Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους επιχείρησης με κλάδο παραγωγής και με κλάδο παροχής υπηρεσιών. Παραδείγματα Προσδιορισμού Φορολογητέων Κερδών Ιωάννης Δ. Καραγιάννης, Αικατερίνα Δ. Καραγιάννη, Δημ. Ι. Καραγιάννης  www.foropraxi.gr    email :info@foropraxi.gr

Άρθρο 30 ν.4519/20.2.2018

Άρθρο 30 ν.4519/20.2.2018 ( Δεν αφορά τη φορολογία, αλλά είναι πολύ σημαντικό )   Στην παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:   «7. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες, ιεροί ναοί, μετόχια, ησυχαστήρια, ιερές μονές και βοηθητικοί χώροι αυτών, παρεκκλήσια, ιερά… Read more »

Ν.4389 / 27.05.2016

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Ν. 4389 / ΦΕΚ 94 / Α/ 27.05.2016    

Νόμος 4387 / 12.5.2016

Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος ( στο άρθρο 112 ).   Νόμος 4387 / 12.5.2016

Νόμος 4384/2016

Ο οικονομικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των Αγροτικών Συνεταιρισμών, περιγράφεται στο άρθρο 21 του ν.4384/2016.   ΝΟΜΟΣ 4384 26.4.2016

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Παράδειγμα κλεισίματος χρήσης και προσδιορισμού αποτελέσματος, με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές.  Κάντε κλίκ στο επισυναπτόμενο αρχείο για να το δείτε.   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015   ( Είναι στη σελίδα 536 του βιβλίου των καθηγητών Καραγιάννη με τίτλο: Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των Ε.Λ.Π.  www.foropraxi.gr    email :info@foropraxi.gr  )