Τα πιο σημαντικά θέματα φορολογίας για το LEASING

Τα πιο σημαντικά θέματα φορολογίας για το LEASING   Όποιος οδηγός διατηρεί επαγγελματική ιδιότητα –είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας είτε εταίρος σε προσωπική ή άλλη εταιρεία- έχει κάθε λόγο να εξετάσει το ενδεχόμενο του να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης. Ειδικά από την 1/1/2017, ημερομηνία σύνδεσης και των ασφαλιστικών εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα, τα… Read more »

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ : ΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANACONDA ERGASIA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  « ANACONDA ERGASIA »   ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ : ΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANACONDA ERGASIA   Θα υπολογιστεί με το Μέσο Ωρομίσθιο της περιόδου, που είναι: Σύνολο ωρών περιόδου / σύνολο ημερών. Παράδειγμα για το δώρο Χριστουγέννων (αντίστοιχα και για το δώρο Πάσχα):   Πχ ωρομίσθιος μερικές ημέρες μερικές ώρες: 14 μισθοδοτούμενες… Read more »

Συγγενείς εργοδότη και αδήλωτη εργασία. Διαδικασία ελέγχου ΣΕΠΕ Πηγή : Anaconda Ergasia

Συγγενείς εργοδότη και αδήλωτη εργασία. Διαδικασία ελέγχου ΣΕΠΕ   Πηγή : Anaconda Ergasia   Κάθε εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταθέτει πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας στον οποίο δηλώνει υποχρεωτικά όλους τους εργαζόμενους που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 16, Ν.2874/2000). Όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εργασίας… Read more »

Διαχείριση ελεύθερων / ακατάστατων ωραρίων στο Πρόγραμμα Μισθοδοσίας » ERGASIA ANACONDA»

Κάντε κλικ στον τίτλο και δείτε στο video που ακολουθεί πόσο απλή υπόθεση είναι η διαχείριση μισθοδοσίας εργαζόμενων σε καφετέριες, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις με ελεύθερα / ακατάστατα ωράρια εργασίας. Οι υπερωρίες στα ελεύθερα ωράρια, υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα.  

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία.

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία.   Του Γεώργιου Μάτσου   Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος 4548/2018, που αντικαθιστά τον κ.ν. 2190/1920. Η πλέον κρίσιμη πτυχή αυτού του νόμου ελάχιστα έχει δει το φως της δημοσιότητας.   Πρόκειται… Read more »

Πρόγραμμα Εσόδων-Εξόδων: Eyforia

Το Anaconda Eyforia είναι ένα Πρόγραμμα Εσόδων-Εξόδων σχεδιασμένο από την αρχή ειδικά για Λογιστικά Γραφεία. Είναι απλούστατο στη λειτουργία του και δεν απαιτεί καμία ειδική προετοιμασία για να αρχικοποιηθεί η χρήση μιας εταιρείας με αποτέλεσμα το Λογιστικό Γραφείο να μπορεί να κάνει άμεση εκμετάλλευση του πακέτου, έστω κι αν διαθέτει και άλλο Πρόγραμμα Εσόδων-Εξόδων (μια… Read more »

Ergasia: Πρόγραμμα Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία Προσωπικού To Anaconda Ergasia αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο και ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης Μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τόσο των Λογιστικών Γραφείων, όσο και των Εταιριών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Οι ανάγκες παραμετροποίησης είναι ελάχιστες, επομένως το πρόγραμμα είναι άμεσα λειτουργικό. Χωρίς περιορισμούς σε αριθμό εταιρειών και εργαζομένων και σε ασύγκριτη ταχύτητα λειτουργίας… Read more »

Επτά αλλαγές στα φορολογικά κίνητρα ( ΠΟΛ 1145/2018 ) & ( Άρθρο 354 ν. 4512/2018 )

1. Οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εντάσσονται στο ν.4271/2013 (ΚΦΕ), για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 71 του ν.3842/2010, 101 του ν.1892/1990 και 13 του ν.1473/1984. 2. Καταργείται από 17.01.2018, ο ειδικός τρόπος φορολόγησης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010. Ουσιαστικά,… Read more »

Αλλαγές στο πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία

Αλλαγές στο πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία   Στην περίπτωση διαπίστωσης αδήλωτου εργαζόμενου, εκτός του προστίμου των 10.500 ευρώ, ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταβάλλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών, εκτός κι αν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει οτι εργάζεται μικρότερο χρονικό διάστημα. Εάν η  παράβαση διαπιστώνεται ξανά εντός τριών ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά… Read more »

Οι κάτωθι 2 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ισχύουν από 14 Ιουνίου 2018

Οι κάτωθι 2 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ισχύουν από 14 Ιουνίου 2018 •  Ισχύει νέος μειωμένος συντελεστής 5%, για την παρακράτηση φόρου στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν…. Read more »

Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 – 2017

Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 – 2017 Επιμέλεια Γιώργου Σαρδέλη   Το νέο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2017 θέλει προσοχή στη συμπλήρωση του για τα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Είναι εναρμονισμένο πλήρως με τα Ε.Λ.Π. και δίνει πολλές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του Υ.Ο. Θα προσπαθήσουμε με απλά πρακτικά βήματα… Read more »