Έκτακτα μέτρα προστασίας, ισχύος από 1/3ου έως 8/3ου.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 / 26.02.2021   (ΦΕΚ Β΄ 793/27.02.2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. Η απόφαση και οι πίνακες σε pdf

TAXLIVE 19ης Φεβρουαρίου 2021   Έως και την Παρασκευή 26/2/2021 υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, η αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 5774/203/5-2-2021. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, δίδονται  οδηγίες προς τους παραγωγούς / συμπαραγωγούς,… Περισσότερα »

WEBINAR my DATA    13ης Ιανουαρίου

WEBINAR my DATA    13ης Ιανουαρίου ώρα 17:00 έως 18:00 ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (My Data) –  Παρουσίαση πρότυπου λογιστικού σχεδίου και αντιγραφή στις υφιστάμενες εταιρίες σας. –  Προσαρμογή παραστατικών εναρμονισμένα στα πρότυπα του myData. –  Δημιουργία κωδικών myData για επιχειρήσεις. –  Δημιουργία κωδικών myData για επιχειρήσεις και εξουσιοδότηση λογιστή.   Η παρουσίαση… Περισσότερα »

Άρθρο 35  ν.4756 / 2020

Άρθρο 35  ν.4756 / 2020  Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών   Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι… Περισσότερα »

Άρθρο του Δικτύου Λογιστών – Ασφαλιστών

Φορολογική αντιμετώπιση κερδοφορίας νομικών προσώπων μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αγαπητοί συνεργάτες, οδεύουμε αισίως προς το τέλος της χρονιάς, μιας χρονιάς  που μας επιφύλασσε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις και σε οικονομικό αλλά και σε υγειονομικό επίπεδο. Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες η δουλειά του λογιστή δεν μειώθηκε αλλά αντιθέτως αυξήθηκε κατά πολύ και ερχόμαστε  τώρα όπως και κάθε τέλος του χρόνου να… Περισσότερα »

Δ.Τ.Υπ. Οικονομικών, για αναστολή πληρωμής αξιογράφων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020                 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5250/Β΄/27-11-2020) η Απόφαση Α.1259/2020 με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή), τα… Περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Δελτίο Τύπου / 26 Νοεμβρίου 2020   Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.   Με τρεις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 285/23.11.2020, υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 286/23.11.2020 και υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 287/23.11.2020, ΦΕΚ Β’ 5224)… Περισσότερα »

TAXLIVE 20ης Νοεμβρίου 2020

TAXLIVE 20ης Νοεμβρίου 2020 Σημαντικές συμπληρωματικές οδηγίες για τις αναστολές συμβάσεων … Νοεμβρίου TAXLIVE 20ης Νοεμβρίου 2020 σε pdf

44921/1377/2.11.2020  ( Υποχρεωτική τηλεργασία 50% )

44921/1377/2.11.2020  (ΦΕΚ Β’ 4830/02-11-2020) Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –… Περισσότερα »

Προθεσμίες Οκτωβρίου για τα μέτρα ενίσχυσης

Προθεσμίες Οκτωβρίου για τα μέτρα ενίσχυσης ( Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας )   Διορθώσεις στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ιουλίου-Αυγούστου:    6  έως 12 Οκτωβρίου Διορθώσεις στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ   Σεπτεμβρίου :             6 και 7   Οκτωβρίου Δηλώσεις Σεπτεμβρίου Β΄φάση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :             8  έως 24 Οκτωβρίου Δηλώσεις Οκτωβρίου   Α΄φάση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   :           1  έως 31 Οκτωβρίου Αναστολές συμβάσεων εργασίας Αυγούστου :           6  έως 9 … Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. οικ. 22964/1285/06.08.2020

Κ.Υ.Α. οικ. 22964/1285/06.08.2020 (ΦΕΚ B’ 3371/12.08.2020) Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την… Περισσότερα »