ΠΟΛ: 1084/12.06.2017

ΠΟΛ: 1084/12.06.2017   Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ… Read more »

ΠΟΛ: 1083 /12.06.2017

  ΠΟΛ: 1083 /12.06.2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Α. ΚΟΥΣΙΔΟΥ Τηλέφωνο : 210 3375315-6   Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με… Read more »

ΠΟΛ 1085/12.06.2017

ΠΟΛ 1085/12.06.2017 Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.   Α Α Δ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Τηλέφωνο : 210 3375 885   Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1006/31.12.2013 για… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ / 14.03.2017 Αθήνα, 14.03.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 431/2017 ΘΕΜΑ : Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιο είναι το πρότυπο Ισολογισμού Περάτωσης Εκκαθάρισης (τελικός ισολογισμός) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΕΣ) με απλογραφικό;… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ / 14.03.2017

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ / 14.03.2017 Αθήνα, 14.03.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 432/2017 ΘΕΜΑ : Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία ΕΡΩΤΗΜΑ Μια ελληνική εταιρία μη εισηγμένη εξαγοράζει μια άλλη εταιρία μη εισηγμένη σε άλλο… Read more »

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 . 19.05.2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 . 19.05.2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. Ν. 4472 / 19.05.2017  

Υπ. Οικονομικών 0000811/ΓΔΟΠ/24.05.2017

Υπ. Οικονομικών 0000811/ΓΔΟΠ/24.05.2017 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20725/Β.979/10.5.2011 (ΦΕΚ Β’/1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’)»   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις». α) Τις διατάξεις των… Read more »

ΝΟΜΟΣ 4475 / 2017

ΝΟΜΟΣ 4475 / 2017 Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4475 / 2017  

Αρ.Πρωτ.528 / 30.05.2017

Αρ.Πρωτ.528 / 30.05.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτές απασχολούμενοι σε ΙΕΚ.   Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ., K.Ε.K. και των λοιπών φορέων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις διατάξεις του αρ. 31 του Ν.4186/2013 και δεδομένου ότι η νέα ρύθμιση για την… Read more »

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086229 ΕΞ 30.05.2017

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086229 ΕΞ 30.05.2017 Αναφορικά με την τήρηση αρχείου υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες:Ε. Μυλωνά/Δ. Τσετσέκου Τηλέφωνο:210 6987502/210 6987455 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ…. Read more »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 13.06.2017

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 13.06.2017 Διευκρινήσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος.   Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκληρώνει την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την καταγραφή του συνόλου των κατ΄ επάγγελμα αγροτών, προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προσδιορίσει το ποσοστό… Read more »

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Φ15/οικ.62588/754 / 02.06.2017

  ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Φ15/οικ.62588/754 / 02.06.2017 Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016 Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης