windos-2017

Το πακέτο Anaconda Win-Dos είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο μηχανογράφησης δοκιμασμένο σε όλα τα περιβάλλοντα των windows. Έχει αποδείξει την πληρότητα, την ευελιξία, την ταχύτητα και την ευστάθειά του επί δέκα και πλέον χρόνια. Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο που καλύπτει όλα τα σχετικά κυκλώματα Εμπορίας (Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες, Τιμολόγηση, Παραγγελίες) και Λογιστικής παρακολούθησης (Λογιστική Β ή Γ, Αξιόγραφα, Πάγια) και διαχείριση παραγωγής (συνταγολόγια, μεγεθολόγια, χρωματολόγια, ελλείμματα βάση παραγγελιών, κινήσεις παραγωγής κλπ).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Το WIN – DOS έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει το μέγιστο απλότητας και αυτοματισμού εργασιών. Με την καταχώρηση και μόνον ενός παραστατικού μπορεί να κινηθεί ολόκληρο το εγκατεστημένο εμπορικό κύκλωμα δηλαδή:

 • ενημέρωση της αναλυτικής καρτέλας των ειδών
 • ενημέρωση της καρτέλας του πελάτη ή προμηθευτή
 • ενημέρωση με χρονολογική προτεραιότητα μιας ή περισσότερων παραγγελιών όταν ταιριάζουν τα είδη
 • καταχώρηση της επί «πιστώσει» λογιστικής εγγραφής

…και αν η πράξη είναι μετρητοίς

 • καταχώρηση εγγραφής ταμείου
 • ενημέρωση του υπολοίπου του πελάτη ή προμηθευτή.

Το WIN – DOS διαθέτει πολλά βοηθητικά προγράμματα: διευθυνσιογράφο πελατών και προμηθευτών, κειμενογράφο, ετικετογράφο γενικής χρήσης, ετικετογράφο ειδών αποθήκης με φόρμα ετικέτας και
δυνατότητα εκτύπωσης και γραμμωτού κώδικα ( Barcode ), ενσωματωμένες διαδικασίες Backup και Restore, κλπ.

 

ΠΕΛΑΤΕΣ
Το κύκλωμα αυτό σας προσφέρει πλήρη διαχείριση πελατών, δίνοντάς σας την δυνατότητα να ελέγχετε:

 • Τις καρτέλες πελατών με τα στοιχεία και τα υπόλοιπά
 • Τις αναλυτικές χρεώσεις και πιστώσεις ανά μήνα
 • Τις παλαιότητες των υπολοίπων τους.

Σας δίνει τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που χρειάζεστε για την αξιολόγησή τους καθώς και καταλόγους, ετικέτες με τις διευθύνσεις τους. Κρατάει τις τιμές από τις προσφορές που ενδεχομένως τους έχετε δώσει, και σε βοηθητικά αρχεία μπορείτε να κρατήσετε λοιπά στοιχεία γύρω από των πελάτη ή ακόμα και τον εξοπλισμό που του έχετε προσφέρει για την βοήθεια του τεχνικού σας σέρβις.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Το κύκλωμα αυτό σας προσφέρει πλήρη διαχείριση των προμηθευτών, ώστε κάθε στιγμή να ελέγχετε:

 • Τις καρτέλες με τα στοιχεία τους και τα υπόλοιπά τους.
 • Τις αναλυτικές χρεώσεις και πιστώσεις που έχουν γίνει.
 • Τις παλαιότητες των υπολοίπων τους.

Σας δίνει τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που χρειάζεστε για την αξιολόγησή τους καθώς και καταλόγους, ετικέτες με τις διευθύνσεις τους κλπ.

 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με την αποθήκη είναι…

 • Τι στοκ έχω αυτήν τη στιγμή σε ποσότητες και αξίες ?
 • Τι εισαγωγές και εξαγωγές έχουν γίνει αυτό το μήνα ?
 • Ποια η σημερινή κίνηση της αποθήκης ?
 • Ποια είδη κινούνται πολύ και με τι ποσοστό κέρδους?
 • Τι κόστος αντιπροσωπεύει κάθε είδος, ποιες οι πωλήσεις του και ποιο το μικτό κέρδος κατ’ είδος?
 • Ποια είδη έχει αγοράσει ένας πελάτης ή μία κατηγορία πελατών το τελευταίο δίμηνο.

Είναι ένα μικρό μέρος από τα ερωτήματα στα οποία μπορεί να σας απαντήσει το πρόγραμμα. Και βέβαια, οι απαντήσεις θα είναι απόλυτα ακριβείς και όχι εμπειρικές όπως ίσως κάνατε μέχρι σήμερα. Έτσι, η ποιότητα και η πιστότητα των πληροφοριών που θα σας προσφέρει θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.
Κι αυτό θα συμβαίνει, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών για να σας δοθούν οι απαντήσεις. Γιατί το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα από τις αγορές και τις πωλήσεις που γίνονται, επεξεργάζεται αυτές τις κινήσεις και σας προσφέρει την πληροφόρηση που χρειάζεστε.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Το κύκλωμα αυτό ενημερώνει αυτόματα τους Πελάτες, τους Προμηθευτές, την Αποθήκη, τις Παραγγελίες και την Γενική Λογιστική, ανάλογα με την αιτιολογία κίνησης.
Οι αιτιολογίες κινήσεων αφορούν Εισαγωγές ή Εξαγωγές που γίνονται με κάποιο παραστατικό Αγορών ή Πωλήσεων. Δηλώνονται δε στους πίνακες της αποθήκης.
Τα παραστατικά κινήσεων και η αρίθμησή τους δηλώνονται μέσα στους πίνακες της Λογιστικής.
Το κύκλωμα είναι εντελώς παραμετρικό και μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες τιμολόγησης που ενδέχεται να έχει μία επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, πριν αρχίσετε την διαδικασία της τιμολόγησης, να δηλώσετε τις δικές σας παραμέτρους που θα καθοδηγήσουν την λειτουργία του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν ήδη οι πιο προφανείς παράμετροι οι οποίες αλλάζουν ή συμπληρώνονται.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Η Λογιστική του WIN – DOS καλύπτει πλήρως βιβλία B’ και Γ’ κατηγορίας. Είναι βασισμένη στο ενιαίο λογιστικό σχέδιο και ενημερώνεται αυτόματα είτε από το εμπορικό μέρος είτε ξεχωριστά από τις λογιστικές εγγραφές.
Η ενημέρωση γίνεται ON LINE, δηλαδή σε επίπεδο εγγραφής έχετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το κλείσιμο Ισολογισμού και τα ισοζύγια ανά μήνα.
Κάθε ταμειακή εγγραφή ελέγχεται μήπως δημιουργεί αρνητικό ταμείο και αν δημιουργεί εμφανίζει σχετικό μήνυμα.
Παρέχονται όλα τα θεωρημένα ημερολόγια που χρειάζονται και υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης οποιασδήποτε λογιστικής εγγραφής εφόσον δεν έχει τυπωθεί σε θεωρημένο έντυπο.
Στο τέλος κάθε μήνα η κατάσταση ΦΠΑ αναλύεται κατά κατηγορία όπως απαιτείται, και προβάλλεται στην μορφή του ειδικού εντύπου, με δυνατότητα απ’ ευθείας ηλεκτρονικής υποβολής.
Στο τέλος του έτους επίσης, η συγκεντρωτική ΦΠΑ διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών.
Η κωδικοποίηση των λογαριασμών που ακολουθείται είναι αυτή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου του κράτους και όλα τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι σύμφωνα με τις ομάδες του.

 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Το τμήμα αυτό διαχειρίζεται γραμμάτια, επιταγές, υποσχετικές και λοιπά χρεόγραφα πελατών ή προμηθευτών. Όλο το κύκλωμα συνδέεται αυτόματα με πελάτες, προμηθευτές και Γενική Λογιστική ώστε με μία κίνηση χρεογράφου, αν θέλετε, να γίνει αυτόματη ενημέρωση της Λογιστικής.
Φυσικά μπορείτε να δουλέψετε και εντελώς ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος χωρίς να έχετε σύνδεση On-Line.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Το κύκλωμα αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε αναλυτικά τις παραγγελίες από τους Πελάτες σας και προς τους Προμηθευτές σας. Κάθε παραγγελία παρακολουθείται ξεχωριστά κι ενημερώνεται αυτόματα από την Τιμολόγηση.
Σε κάθε πώληση ή αγορά αναζητείτε τις εκκρεμείς παραγγελίες που αφορούν τον συγκεκριμένο Πελάτη ή Προμηθευτή και προχωράτε στην περαιτέρω επεξεργασία της, ( τιμολόγηση μερική ή ολική των ειδών ), ακόμα και σε περισσότερες από μια παραγγελίες.
Η ενημέρωση την υπολοίπων των παραγγελιών από την τιμολόγηση γίνεται πάντα από τις ημερολογιακά παλαιότερες καταχωρίσεις.
Οποιαδήποτε στιγμή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε καταλόγους ανά πελάτη, προμηθευτή και είδος με τις αρχικές παραγγελίες και τα υπόλοιπα που πρέπει να εκτελεστούν.
Με την σωστή διαχείριση και έλεγχο των παραγγελιών, έχετε την δυνατότητα, αφ’ ενός να προμηθευτείτε εγκαίρως τις απαραίτητες ποσότητες εμπορευμάτων για να καλύψετε το σύνολο των παραγγελιών ή ακόμα αν έχετε παραγωγή να κάνετε καλύτερη εκτίμηση του συνόλου του παραγόμενου προϊόντος.

Κατεβάστε το Demo Ενημερωτικό Φυλλάδιο