ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016

ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016 / 01.06.2016: Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015. Ύστερα από πολλαπλά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, σχετικά με την εγκυρότητα διαφόρων εντύπων που αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για το φορολογικά έτη 2014 και 2015, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σας γνωρίζουμε… Περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Αθήνα, 18 Μαΐου 2016   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Με αφορμή αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων του φορολογικού έτους 2015, διευκρινίζουμε τα εξής:   Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016

ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016 / 26.05.2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1065 / 31.05.2016

ΠΟΛ.1065 / 31.05.2016: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016.   Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το άρθρο 9 του Ν.4378/2016 με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας.   Ειδικότερα :    (α)  αντικαθίσταται το Παράρτημα II του Ν.2859/ »Κώδικας ΦΠΑ» ώστε: – να ενσωματωθεί… Περισσότερα »

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.05.2016 : Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007).   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου… Περισσότερα »

Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.03.2015

Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.03.2015: Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.   ΣΧΕΤ: Το με αρ. φακέλου 520/2014 έγγραφό σας.   Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας το οποίο περιήλθε στο Τμήμα μας με το Γ.Δ.Φ.Δ. 1005391/14-1-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις αλιέων στα ελληνικά χωρικά ύδατα,… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1064/30.05.2016

ΠΟΛ 1064/30.05.2016: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».   Σε συνέχεια των ΠΟΛ.1072/31.3.2015 και ΠΟΛ.1174/5.8.2015, σας γνωστοποιούμε τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1060/17.05.2016

ΠΟΛ 1060/17.05.2016: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».   Σας κοινοποιούμε συνημμένη προς ενημέρωσή σας την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία δίνονται… Περισσότερα »

Δ.ΕΙΣΠΡ A 1073494 ΕΞ 2016/11.05.2016

Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1073494 ΕΞ 2016/11.05.2016: Παρέχονται πληροφορίες [Σχετικά με την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων   Σχετ.: 0001815/15.03.2016/Φ.20   ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) Ιουλιανού 42-46 Τ.Κ. 10434 Αθήνα   Επί των τιθέμενων θεμάτων στην από 15.03.2016 επιστολή σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1063/ 30.05.2016

ΠΟΛ.1063/ 30.05.2016: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.   Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις του άρθρου 52 του ψηφισθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 12.5.2016

ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 12.5.2016: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων… Περισσότερα »