ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  « ANACONDA ERGASIA »

 

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ : ΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANACONDA ERGASIA

 

Θα υπολογιστεί με το Μέσο Ωρομίσθιο της περιόδου, που είναι:

Σύνολο ωρών περιόδου / σύνολο ημερών.

Παράδειγμα για το δώρο Χριστουγέννων (αντίστοιχα και για το δώρο Πάσχα):

 

Πχ ωρομίσθιος μερικές ημέρες μερικές ώρες: 14 μισθοδοτούμενες ημέρες τον Νοέμβριο με 23 ώρες και 12 μισθοδοτούμενες τον Δεκέμβριο με 20 ώρες.

 

Ημέρες Δ. Χ.: Δικαιούται -1- ημέρα για κάθε 8 πληρωτέες με το 1,2 την αναλογία του Σαββάτου.

Για 26 ημέρες χωρίς την αναλογία θα είναι: 26/1,2 = 21,66 και: 21,66/8= 2,708

Ή: (14+12) /1,2/8 = 2,708.

Αυτό θα σας εμφανίσει στο σχετικό πεδίο στο Δώρο.

Μέσες ώρες που δουλεύει : Σύνολο ωρών / σύνολο ημερών =   (23+20)/ (14+12) = 43/26  = 1,65, και:   1,65 * 2,708 = 4,468.

Αν λοιπόν το ωρομίθιό του από την καρτέλα του είναι πχ 14€, τότε το δώρο θα είναι:

14 * 4,468  = 62,552 και 62,552*1,04166 = 65,16€.

 

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 0,04166, Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Είναι το 0,5 (επίδομα αδείας, μισός μισθός)/ 12 = 0,04166 που είναι η αναλογία του επιδόματος αδείας στο δώρο.

Παράδειγμα για το Δώρο Πάσχα. Τα ανάλογα ισχύουν και για το Δώρο Χριστουγέννων.

Μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου 1200€ και έχει δουλέψει από τον Γενάρη μέχρι και τον Απρίλιο πχ 60 πληρωτέες ημέρες (κάποιες έλλειπε ή δεν προελήφθη από την αρχή του έτους κτλ).

Άρα το Δώρο Πάσχα θα είναι : για 100 πληρωτέες δικαιούται 12,5 πληρωτέες δώρο. Για 60 θα είναι: 12,5 * 60/100 = 7,5, και:

1200€ * 7,5 /25 = 360€. Και:

Αναλογία της αδείας :

360€ + 360€ * 0,04166 = 360€ +15€ = 375€.

 

Πιο αναλυτικά:

Οι ετήσιες αποδοχές του (μόνο οι μήνες, χωρίς τα δώρα και τα επιδόματα) είναι: 1200€ * 12 = 14400€.

Όμως για να βρεθεί το ποσό των αποδοχών που υπολογίζεται το δώρο πάσχα θα πρέπει στις ετήσιες αποδοχές του να προστεθεί και το ποσό του πλήρους επιδόματος αδείας (με την παραδοχή ότι θα το πάρει όλο το επίδομα αδείας, έστω κι αν δεν γίνει αυτό).

 

Άρα οι συνολικές ετήσιες αποδοχές που θα πάρετε ως βάση υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα (και Χριστουγέννων) θα είναι:

Επίδομα αδείας : 1200€ * 0,5 = 600€ Άρα συνολικές ετήσιες αποδοχές:

14400€ + 600€ = 15000€.

Και: 15000€ / 12 = 1250€.

Αυτό είναι το αυξημένο του μηνιαίο εισόδημα με τον επιμερισμό του επιδόματος αδείας στον μήνα. Οι μηνιαίες αποδοχές του ήταν 1200€, άρα διαφορά 50€, που είναι ακριβώς τα 600€ / 12 μήνες.

Άρα Δώρο Πάσχα: 1250€ * 7,5 / 25 = 375€.

(Ή τα 50€ -που είναι για 25 ημέρες – αυξάνουν το δώρο πάσχα κατά : 50€ *7,5 /25 = 15€. Και: 360€ + 15€ = 375€).