Αριθμ. απόφ. 248/1/31.01.2024 (ΦΕΚ Β΄ 1731/19.03.2024)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 001/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

Αριθμ. απόφ. 248/2 / 31.01.2024  (ΦΕΚ Β’ 1731/19.03.2024)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

Οι αποφάσεις στο ΦΕΚ