ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 3022 / 9.1.2023

Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος – Λογιστικές εγγραφές

Ερώτηση:

Ο ενδιαφερόμενος επισημαίνει ότι με τον Ν 4839/2021 άρθρο 61 παράγραφος 3 θεσπίζεται επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  η οποία “πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων με την μορφή έκπτωσης από τον προμηθευτή”

Στον λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή  στις χρεώσεις γίνονται κατευθείαν εγγραφές έκπτωσης με αποτέλεσμα το τελικό ποσό (δαπάνη) να είναι μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης.

Συνεπώς ο δικαιούχους καταβάλει στον προμηθευτή το τελικό ποσό μετά την έκπτωση από την επιδότηση. Δεν καταβάλλεται στον δικαιούχο (επιχείρηση) κανένα ποσό απευθείας σαν επιδότηση.

Ερωτήσεις:

  1. Θα πρέπει η χρέωση να γίνει κατευθείαν στο λογαριασμό του εξόδου με την τελική αξία του εξόδου, μετά την έκπτωση και να πιστωθεί ο λογαριασμός του προμηθευτή; Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης δεν καταχωρείται σε κανένα λογαριασμό σαν έσοδο.
  2. Το ποσό της επιδότησης πρέπει να πιστωθεί σε κάποιο λογαριασμού εσόδου; Σε αυτή την περίπτωση τι εγγραφές θα πρέπει να γίνουν;

Απάντηση:

 

Η επιδότηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας προς τιμολόγηση πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταχωρείται στα έξοδα της οντότητας αφού πρώτα αφαιρεθεί η εν λόγω έκπτωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ