Σ.Σ.Ε. με  Π.Κ. 4/23.2.2024   για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας.

Κείμενο & πίνακας μισθών