Με ετήσια συνδρομή 60 € ( προ ΦΠΑ ) θα έχετε τις εξής 8 παροχές:

   12 Ακουστικές μηνιαίες ανασκοπήσεις

–   24  Φορολογικές  ανασκοπήσεις, την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα

–   12  Εργατοασφαλιστικές ανασκοπήσεις την 5η ημέρα κάθε μήνα

–   2 εξαμηνιαίες ανακεφαλαιώσεις

–   4  e-books  στο  www.taxlive.gr

–   4  online σεμινάρια ανά έτος

–   Email  σε επείγουσες περιπτώσεις

–   Έκπτωση 50% στην υπηρεσία Q-Taxlive

 

Δωρεάν τρίμηνη συνδρομή γνωριμίας:

Εάν θέλετε να γνωρίσετε ένα νέο τρόπο εύκολης αναβάθμισης των γνώσεων σας, να έχετε επί ένα τρίμηνο δωρεάν πρόσβαση στο site, και να βλέπετε στο email σας τις τακτικές ανασκοπήσεις TAXLIVE, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας.