Η διαδικασία μετάβασης στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ( Ψ.Κ.Ε.) / Μια πρώτη προσέγγιση

(  33 ερωτήσεις – απαντήσεις   δείτε ΕΔΩ )

 • •  Απογραφική Διαδικασία,είναι η  Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης  (Για την Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας)  και πρέπει να υποβληθεί εντός του Νοεμβρίου, από όλους τους εργοδότες όλης της Χώρας, για όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

  •• Θα υπάρχει δυνατότητα εκ νέου αναγγελίας της Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης ( είναι η
  απάντηση στη 12η ερώτηση ).

  •• Η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίαςκαι η υπαγωγή των εργοδοτών,  θα πραγματοποιείται  σταδιακά ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος ή/και ανά πλήθος εργαζομένων.
  Θα εκδίδονται αποφάσεις και  ανακοινώσεις που θα αναφέρονται στους κλάδους και  στις προθεσμίες σταδιακής υπαγωγής, στην Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας.
  Στο μενού «Μητρώα» –  «Στοιχεία Εργοδότη», θα ενημερώνονται οι εργοδότες  αν εντάσσονται στις επόμενες Φάσεις Εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

  •• Μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, δεν θα χρησιμοποιείται η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου.

  ••  Με την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, στο  Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών και στο Ε4 Ετήσιο, τα πεδία που αφορούν [ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] και [ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ] πρέπει να παραμένουν κενά.

  •• Στη 2η ερώτηση  – απάντηση ( από τις 33 ), δίδονται πρακτικές οδηγίες, για τη συμπλήρωση της Δήλωσης  Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης , δηλαδή της απογραφής.

  •• Για την εκ περιτροπής απασχόληση και τη μερική απασχόληση , η συμπλήρωση της Δήλωσης  Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, δηλαδή της απογραφής, γίνεται με τις οδηγίες της 5ης ερώτησης – απάντησης.

  ••  Η τηλεργασία, μπορεί να δηλώνεται εφόσον δεν είναι σταθερή εβδομαδιαία δήλωση, με την ένδειξη «Από -Έως την εβδομάδα. Ή μεταβαλλόμενο ( αυτή είναι η απάντηση της 6ης ερώτησης ).

  •• Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της Κάρτας Εργασίας .

  ••  Στην πρακτική άσκηση –  Μαθητεία δεν θα δηλωθούν τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΚΥ. Στην παρούσα φάση οι σχετικές υποβολές θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από τα Ειδικά έντυπα.

  ••  Για τις Υπερωρίες παραμένει η ισχύουσα διαδικασία. Η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων,  καταχωρείται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, με το Ε8.

  ••  Οι υποβολές γεγονότων Νέας Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης και της Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας μπορούν να γίνονται με τους εξής τρόπους :

 • Υποβολή με φόρμα στο Π.Σ. Εργάνη,
 • Υποβολή με φόρτωση αρχείων XML στο Π.Σ. Εργάνη
 • Υποβολή μέσω αυτοματοποιημένης προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API
 •  Υποβολή Ατομικής Τροποποίησης Ωραρίου Απασχόλησης μέσω SMS, για μία ημερομηνία και έναν εργαζόμενο (δεν είναι διαθέσιμη στο δοκιμαστικό περιβάλλον).
 •  Στην υποβολή με φόρμα, υποστηρίζεται και η Εισαγωγή στοιχείων με επισυναπτόμενο αρχείο XLSX (Microsoft Excel Worksheet).

•• Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής , στο ΕΡΓΑΝΗ, θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο, σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.
Η αναγγελία πρόσληψης Ε3, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση ωραρίου σε ψηφιακή μορφή και η παρακολούθηση του ωραρίου απασχόλησης, θα γίνεται με το νέο τρόπο.