ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5/12/2022

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Λ.Ε.Ε. Ν. Χίου, συνεδρίασε στη Χίο, στις 5/12/2022 και ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 

 • Επ’ αόριστο αναβολή της εφαρμογής My Data. Αποστολή μόνο των εσόδων για το 2022. Υποβολή μόνο των τιμολογίων εσόδων και λιανικών συναλλαγών εντός του επομένου μήνα της υποβολής της περιοδικής ΦΠΑ και σε προθεσμίες σύμφωνες με τα ΕΛΠ. Καμία ποινή για μη αποστολή και κανένα πρόστιμο για τα έτη 2021 και 2022. Μη εφαρμογή της Α.1090/2022

 

 • Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας ασθενείας του λογιστή, της άδειας μητρότητας της λογίστριας και του μήνα Αυγούστου ως μήνα ανάπαυσης με μετάθεση όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων.

 

 • Πλήρης απεμπλοκή των λογιστών από τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιφέρει ο Ν.4557/2018.

 

 • Κατάργηση των αυτοτελών προστίμων όταν υπάρχει προσαύξηση του ποσού οφειλής. Δραστική μείωση των αυτοτελών προστίμων τουλάχιστον στο 1/3 των σημερινών.

 

 • Νομοθετική ρύθμιση για το χρονικό όριο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, από την αρχική ημερομηνία πλήρους λειτουργίας του συστήματος υποβολής. Ισόχρονη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας στις περιπτώσεις καθυστερήσεων στο ανέβασμα δεδομένων από το Δημόσιο. Σε καμία περίπτωση ύπαρξης καταληκτικής ημερομηνίας τον Αύγουστο και ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον μέχρι 30/9.

 

 • Να αποσυρθεί η διάταξη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθότι δεν πρόκειται για εργαλείο διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά εργαλείο ξεχειλώματος του εργασίμου χρόνου και των εργασιακών σχέσεων. Να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΣΕΠΕ.

 

 • Να μην υποβάλλονται ξεχωριστά οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδος και να αντλούνται από το ΓΕΜΗ, μετά την υποβολή τους σ’ αυτό.

 

 • Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ.

 

 • Κατάργηση του ΕΦΚ σε βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, που αποτελεί πάνω από το 50% στην τελική τιμή. Κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής του χρηματιστηρίου της ενέργειας, της εισφοράς για τις ΑΠΕ.

 

 • Διεκδικούμε εκδημοκρατισμό της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την καθιέρωση της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων της. Άμεσα ορισμός Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.

 

 • Κατάργηση του ορίου των 50.000 ευρώ του τζίρου των επιχειρήσεων, πάνω από τα οποία έχει υποχρέωση υπογραφής των φορολογικών δηλώσεων ο λογιστής.

 

 • Αναστολή επ’ αόριστο της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2023 των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα μέλη των Συλλόγων, των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Αντιπροσώπους στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να ταυτιστεί με όλα τα αιτήματα που διεκδικούν μια καλύτερη μέρα για όλους μας

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 

Τη ζωντανή μετάδοση των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου στα μέλη όλων των συλλόγων – μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΧΙΟΣ, 5/12/2022