Διαιτητική Απόφαση [ΤΡΙΜ.] 2/2024 (Π.Κ. 1/5.2.2024)
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ).

Το κείμενο της απόφασης με πίνακες