Αρ. Πρωτ. 769734 / 13.12.2023

 Μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2023

 

e – ΕΦΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Κοσμέα

Τηλέφωνο: 210 52 85 615

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18

Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

Email : d.eisf.misth@efka.gov.gr

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 378429/12-12-2023, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί έτους 2023, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.