Από το 1994 δραστηριοποιούμαστε στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Μακεδονία, στο χώρο των λογιστικών γραφείων και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, ως αντιπρόσωποι της IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A. παρέχοντας στους λογιστές έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση.

Από το 2000 αντιπροσωπεύουμε την εταιρεία AFM SYSTEMS και την εταιρεία ANACONDA Α.Ε. παρέχοντας ποιοτικά λογιστικά προγράμματα όπως η μισθοδοσία ANACONDA, που είναι γνωστή πανελλαδικά ως το πιο φιλικό πρόγραμμα και το πιο κατάλληλο για λογιστικά γραφεία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα με την υπηρεσία λογιστικής ενημέρωσης και ανασκοπήσεων οι οποίες στέλνονται μέσω emails και τη διοργάνωση online σεμιναρίων, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους λογιστές και τις λογίστριες στην άμεση απόκτηση χρήσιμων γνώσεων επί των αλλαγών της νομοθεσίας.

Κοσμάς Καρανάσιος

Ιδρυτής & Γενικός Διευθυντής.