Εμπορικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Μηχανογράφησης για Εταιρείες & Λογιστικά Γραφεία

Το πακέτο Anaconda WinDos είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανογράφησης δοκιμασμένο σε όλα τα περιβάλλοντα των Windows. Έχει αποδείξει την πληρότητα, την ευελιξία, την ταχύτητα και την ευστάθειά του επί δέκα και πλέον χρόνια. Πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο που καλύπτει όλα τα σχετικά κυκλώματα Εμπορίας, Λογιστικής Παρακολούθησης και Διαχείριση Παραγωγής.

Υποστηρίζει λοιπόν ευρεία γκάμα αναγκών και απαιτήσεων και με την δομή του σε επί μέρους modules επιτρέπει τόσο την οικονομική όσο και την λειτουργική υλοποίηση και επέκταση μηχανογραφικών λύσεων. Παράγει αυτόματα και τις λογιστικές εγγραφές με αποτέλεσμα όποτε αγοράσετε το κύκλωμα της λογιστικής να έχετε διαθέσιμες όλες τις μέχρι τότε, λογιστικές εγγραφές σας, γεγονός που σας επιτρέπει να επεκτείνετε το πρόγραμμα οποτεδήποτε έχοντας και τα παλαιά στοιχεία.

Πλήρες Λογιστικό Σχέδιο, με αναλυτικά ισοζύγια, αναμορφώσεις, αποτελέσματα, αναλυτικές λογιστικές καρτέλες και με άμεση μετάπτωση.

Καταχώριση εγγραφών με αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων πελατών, προμηθευτών και ειδών, έτοιμα μηνιαία ισοζύγια, ΜΥΦ, έντυπο ΦΠΑ και Intrastat, αποτελέσματα χρήσης, απογραφή αποθήκης και λογιστική αναμόρφωση.

Μπορεί να συνδεθεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop της επιχείρησης και να ενημερώνει αυτόματα τα είδη με τις ποσότητες αγοράς ή πώλησης.

Υποστηρίζει Φορολογικούς Μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δείτε εδώ

Για διευκρινίσεις η παραγγελίες καλέστε μας στο 2310554546 & 2315535409