Κοινό Δελτίο Τύπου

Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 myNaftiliaLive.gov.gr 

Η συνεργασία των  Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επισφραγίστηκε με την ανακοίνωση της πρώτης νέας ψηφιακής υπηρεσίας για ναυτικούς.

Μέσω του myNaftiliaLive.gov.gr, οι ναυτικοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών, η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και η αμφίδρομη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για τους συναλλασσόμενους και τους υπαλλήλους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του myNAFTILIAlive είναι για:

  • Χορήγηση Ναυτικού Φυλλαδίου (αρχική ή αντιγράφου)
  • Επαναπογραφή ναυτικού ή άλλη σχετική με την απογραφή ναυτικών υπηρεσία
  • Επικύρωση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ελληνική σημαία
  • Καταχώριση θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

 

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet είτε μέσω του gov.gr επιλέγοντας στην κατηγορία «Πολίτης και Καθημερινότητα» την «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών» και ακολούθως το «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», είτε απευθείας στο https://mynaftilia.live.gov.gr.

Σημειώνεται ότι τα ψηφιακά ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν και από τρίτα πρόσωπα, ωστόσο στο ραντεβού απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.