ΔΕΑΦ Β1095069 ΕΞ 2016/22.06.2016

ΔΕΑΦ Β1095069 ΕΞ 2016/22.06.2016 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, οι οποίες εφαρμόζονται για φορολογικά έτη… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1095061 ΕΞ 2016/22.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1095061 ΕΞ 2016/22.06.2016 Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ του άρθρου 45… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1128 ΕΞ/01.06.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1128 ΕΞ/01.06.2016 Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)     ΕΡΩΤΗΜΑ   Στα προηγούμενα χρόνια πριν τα ΕΛΠ, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, γραφόταν η απογραφή,ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα και η γενική εκμετάλλευση. Με τα ΕΛΠ γράφονται πάλι τα ίδια; Και αν… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1086/23.06.2016

ΠΟΛ 1086/23.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε επιβολή «τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση» και παροχή σχετικών οδηγιών.   Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη… Περισσότερα »

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ2016/24.06.2016

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ2016/24.06.2016 Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1088/24.06.2016

ΠΟΛ 1088/24.06.2016  Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4172/2013:   Μεταφορά ζημιών στα επόμενα πέντε… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016/23.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016/23.06.2016 Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4172/2013, οι οποίες ισχύουν… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1062/26.05.2016

  Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μετρητά.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄) και τις… Περισσότερα »

ΑΤΚΕ 1078300 ΕΞ 2016/ 24.05.2016

  ΑΤΚΕ 1078300 ΕΞ 2016/ 24.05.2016 Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και στα καύσιμα / λιπαντικά των επιβατηγών / οχηματαγωγών πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4371/31.3.2016 Ερώτηση   Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.4371/31.3.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τους Βουλευτές του πίνακα διανομής,… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 / 22.06.2016

ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 / 22.06.2016 Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας.   Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα φορολογουμένων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:   Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του N. 4172/13 ορίζεται, ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ : 1153 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ : 1153 ΕΞ / 01.06.2016 Απεικόνιση Φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε..   ΕΡΩΤΗΜΑ Σε Α.Ε. που στο φορολογικό έτος 2015 προκύπτει φόρος 92.000,00 – αλλά έχει παρακρατούμενους φόρους 170.000,00 (η εταιρεία δουλεύει με το Δημόσιο) – στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων θα εμφανιστεί η διαφορά τους αρνητικά, ή θα εμφανιστεί ο φόρος στις… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1083 / 23.06.2016

  ΠΟΛ.1083 / 23.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4387/12-5-2016 (85 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.   `Αρθρο 117 Με την παρ. 4 του άρθρου… Περισσότερα »