Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 11.04. 2017

Υπ. Εργασίας Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 11.04. 2017  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών   Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 18 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, «με απόφαση… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ / 16.12.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ / 16.12.2016   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ: «Πρακτορεία Ταξιδίων» ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα (ΙΚΕ) πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά και ακτοπλοϊκά για λογαριασμό των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εταιρειών, σε πελάτες της (ταξιδιώτες) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την έκδοση του… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞ / 16.12.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞ / 16.12.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους» ΕΡΩΤΗΜΑ Α.Ε. ρύθμισε τις ασφαλιστικές εισφορές (ικα) ετών 2014-2015 εντός του 2016. Φορολογικά δεν είχε εκπέσει την δαπάνη. Λογιστικά είχε μεταφερθεί στα αποτελέσματα αντίστοιχα… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2819 ΕΞ / 16.12.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2819 ΕΞ / 16.12.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»  ΕΡΩΤΗΜΑ Στην γνωστή (υπό εξέλιξη) διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας XXXXX (άρθρου 106 Πτωχευτικού Κώδικα) υπήχθησαν και οφειλές της προς την εδρεύουσα στην XXXXXXX ομόρρυθμη εταιρία XXXXXXXXXXXXX για λογαριασμό της οποίας υποβάλλω το παρόν ερώτημα… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2822 ΕΞ / 16.12.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2822 ΕΞ / 16.12.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Η εταιρεία Α (XXXXXXXXXXX) είναι συνδεδεμένη (μητρική) της εταιρείας Β. Η εταιρεία Β είναι επίσης συνδεδεμένη (μητρική) των εταιρειών Γ και Δ. Όλες οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα με ιδιόκτητα ξενοδοχεία…. Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2869 ΕΞ / 16.12.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2869 ΕΞ / 16.12.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 2869/2016 ΘΕΜΑ: Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ Τα παραστατικά που εκδίδει η εταιρεία μας για την πώληση των εμπορευμάτων είναι ονομαστικές ΑΛΠ επί πιστώσει διότι η είσπραξη των χρημάτων γίνεται από τις συνεργάτιδές μας (dealers) κατά την παράδοση… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1059 / 19.4.2017

Έντυπο δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων ( ΠΟΛ 1059 / 2017 )

ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ / 21.04. 2017

ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ / 21.04. 2017 Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’- ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ     Με αφορμή ερωτήματα, που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, από φορολογούμενους και Δ.Ο.Υ. και όσον αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως μας γνώρισε… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1066 / 13.04.2017

  ΠΟΛ 1066 / 13.04.2017  Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.)   Α Α Δ Ε   Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή – εφόσον συντρέχει περίπτωση – την υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1063 / 12.04.2017

ΠΟΛ. 1063 / 12.04.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253Β΄/02.02.2017) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τροποποίησε την οικ. 20622/17.06.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1198Β΄/23.06.2015) για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών.   Σχετ. έγγρ.: τα Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 και ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776 ΕΞ21.12.2015 έγγραφα μας, το ΔΠΦΥ… Περισσότερα »