ΠΟΛ. 1029/15.02.2018

ΠΟΛ. 1029/15.02.2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες:Δ. Παπαγιάννης  Τηλέφωνο:210-3375315-6  … Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 15.02.2018

ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 15.02.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες:Φ. Φανάρα Τηλέφωνο:210 – 3375311   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με την ΠΟΛ.1013/2014 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε ορίζεται ότι… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1031/23.02.2018

ΠΟΛ. 1031/23.02.2018 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις Τ.Κ. Συκολόγου, Καλαμίου, Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου, Αμιρών, Βάχου, Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και Χόνδρου του Δήμου Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1032/21.02.2018

ΠΟΛ. 1032/21.02.2018 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων. ΑΑΔΕ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:2103644781, 2103642570, 2103604308   Με αφορμή σχετικά ερωτήματα ως προς τον φόρο ασφαλίστρων κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1028/2017 εγκυκλίου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:   Με τις… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1026/12.02.2018

  ΠΟΛ.1026/12.02.2018 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ’- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α – ΦΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β – Γ’ Πληροφορίες: Δ…. Περισσότερα »

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

ΠΟΛ 1003 / 31.12.4014 (Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 )   Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 5.8.4  :  Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:   α) όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, β) όταν η οντότητα… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Δ.15 / Δ / οικ.9290/183/14.02.2018

Υπ. Εργασίας Δ.15 / Δ / οικ.9290/183/14.02.2018 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Δ΄ Πληροφορίες : Ε. Ράπτη Τηλέφωνο : 210 – 3368109   Σύμφωνα με… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.189/222242/14.02.2018

  ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.189/222242/14.02.2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών   Ε.Φ.Κ.Α. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1023/12.02.2018

  ΠΟΛ.1023/12.02.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της.   Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Πληροφορίες: Κ. Παπαμακαρίου  Τηλέφωνο: 2103375311   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητάς, σας γνωρίζουμε… Περισσότερα »

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1169688 ΕΞ 2017/14.11.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1169688 ΕΞ 2017/14.11.2017 Ανεφάρμοστη η διάταξη Νόμου που προβλέπει την εκχώρηση ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση φόρου κληρονομιάς από πολίτες με αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του με μετρητά λόγω μακρόχρονης μη έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Α. Βοντετσιάνου  Τηλέφωνο 210 3605159   ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού… Περισσότερα »

Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1158145 ΕΞ 2017/23.10.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1158145 ΕΞ 2017/23.10.2017 Ανεφάρμοστη η διάταξη Νόμου που προβλέπει την εκχώρηση ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση φόρου κληρονομιάς από πολίτες με αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του με μετρητά λόγω μακρόχρονης μη έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Δ.Πολίτου, Φ. Μαρκουλάκη Τηλέφωνο 210 3630573, 3635044   ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές… Περισσότερα »

ΔΕΦΚ Β 1156897 ΕΞ 2017/20.10.2017

ΔΕΦΚ Β 1156897 ΕΞ 2017/20.10.2017 Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β’ Πληροφορίες Γ.Γεωργούτσου Τηλέφωνο 210 33 75 873   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   Θέμα: Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς.   ΣΧΕΤ: Η με… Περισσότερα »