ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2721 ΕΞ / 20.02.2018

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2721 ΕΞ / 20.02.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείριση τους ΕΡΩΤΗΜΑ Για την παραγωγή και διάθεση ιατρικών αερίων θα δαπανηθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό, προκειμένου να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες από τον ΕΟΦ. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν η δαπάνη αυτή αποτελεί… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2548 ΕΞ / 13.02.2018

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2548 ΕΞ / 13.02.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή ΕΡΩΤΗΜΑ Εμπορική Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία, πουλάει εμπορεύματα σε πελάτες και ως τρόπος εξόφλησης με τον πελάτη, έχει οριστεί η αντικαταβολή μέσω εταιρείας μεταφορών (courier). Η συνεργασία μεταξύ της εμπορικής… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2469 ΕΞ / 13.02.2018

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2469 ΕΞ / 13.02.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ΣΕ Α.Ε. ΕΡΩΤΗΜΑ Διάβασα με ενδιαφέρον την απόφαση σας ΣΛΟΤ 1685/2017 σχετικά με την μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ. Επειδή το θέμα με έχει απασχόληση στο πρόσφατο παρελθόν θέλω να σας κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις. Στις… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2376 ΕΞ / 13.02.2018

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2376 ΕΞ / 13.02.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Αγοραπωλησία εισιτηρίων ΕΡΩΤΗΜΑ Κύριο αντικείμενο της εταιρείας ΧΧΧΧ από της ιδρύσεώς της, το έτος 2001, είναι η μηχανογραφική διαχείριση εισιτηρίων Θεαμάτων, δηλαδή η έκδοση και πώληση στο κοινό εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατ’ εξουσιοδότηση και αντιπροσώπευση… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2369 ΕΞ / 13.02.2018

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2369 ΕΞ / 13.02.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών ΕΡΩΤΗΜΑ Η εταιρεία μας ΧΧΧΧΧ εταιρεία ΧΧ ετών και πλέον λόγω κρίσης δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας από το 2009. Έχουμε… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 2364 ΕΞ / 20.02.2018

ΣΛΟΤ 2364 ΕΞ / 20.02.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΘΕΜΑ : Λογιστική Απεικόνιση Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΩΤΗΜΑ Κοινωφελές ίδρυμα συστάθηκε το 2017 η περιουσία του οποίου προέρχεται από δωρεές του ιδρυτή και οι δαπάνες  ενεργούνται μέσα στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού του ιδρύματος μετά από έγκριση της Διεύθυνσης… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2313 ΕΞ / 20.02.2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)    ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2313 ΕΞ / 20.02.2018 ΘΕΜΑ : ΠΟΛ 1003/2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας. Η ερώτηση μας… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2304 ΕΞ / 20.02.2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2304 ΕΞ / 20.02.2018 ΘΕΜΑ : XXXX     ΕΡΩΤΗΜΑ Συνάπτεται σύμβαση υπομίσθωσης ξενοδοχειακής μονάδας τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα κάτωθι: Δραστηριότητα υπεκμισθωτή: Ξενοδόχος Δραστηριότητα υπομισθωτή: Ξενοδόχος Μίσθιο: Ξενοδοχείο Εκτίμηση εύλογης αξίας ακινήτου: 9.000.000,00€ Εκτιμώμενη οικονομική ζωή μισθίου: 40… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2265 ΕΞ / 13.02.2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2265 ΕΞ / 13.02.2018 ΘΕΜΑ : Τιμολόγιο Παραγωγού – Αυτοτιμολόγηση     ΕΡΩΤΗΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία αγοράζει κηπευτικά από παραγωγούς και εκδίδει τιμολόγια αυτοτιμολόγησης με την σύμφωνη γνώμη του παραγωγού (Πολ. 1004/2013). Με το νόμο 4492/2017 άρθρο 2, παύει να έχει την… Περισσότερα »

ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 13.02.2018

ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 13.02.2018  Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ.  που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων. ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 13.02.2018 2018

ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018 ( ΦΕΚ Β 571/21.02.2018 )

ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018 ( ΦΕΚ Β 571/21.02.2018 ) Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ΔΣΣ Α 1025708 ΕΞ 2018 ( ΦΕΚ Β 571/21.02.2018 )