ΣΛΟΤ 961/17.05.2016

    ΣΛΟΤ 961/17.05.2016  : «Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς»   ΕΡΩΤΗΜΑ   Νομική οντότητα (νομική μορφή Ε.Ε) με απλογραφικά βιβλία εισάγει από Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκίνητα κυρίως μεταχειρισμένα τα οποία εμπορεύεται. Στο τελωνείο πληρώνει το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΙΜΗΣΗΣ του κάθε αυτοκινήτου, το οποίο στην συνέχεια επιρρίπτει στον πελάτη στην τιμή πώλησης του αυτοκινήτου.   Ερωτάσθε:  … Read more »

ΠΟΛ. 1066 / 01.06.2016

ΠΟΛ. 1066 / 01.06.2016 : Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/14-8-2015), του άρθρου 66 του Ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015) και του άρθρου 13 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/5-4-2016) και παροχή οδηγιών.   Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ 01.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ  01.06.2016: Εφαρμογή των διατάξεων των Ν.Δ.1297/1972 και Ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.1297/1972… Read more »

ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 31.05.2016

    ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 31.05.2016 : Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». .   Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 58, 60, 61, 66 και 67 του ψηφισθέντος από 22.5.2016 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για… Read more »

ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ 01. 06. 2016

  ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ   01. 06. 2016 :  Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 , κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 01.06.2016

ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 01.06.2016 Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 Ύστερα από πολλαπλά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, σχετικά με την εγκυρότητα διαφόρων εντύπων που αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για το φορολογικά έτη 2014 και 2015, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1084349 / ΕΞ 01.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1084349 / ΕΞ 01.06.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις του… Read more »

ΣΛΟΤ 1035/17.05.2016

ΣΛΟΤ 1035/17.05.2016 Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται.   ΕΡΩΤΗΜΑ Λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία υποχρεούται να συντάσσουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία…. Read more »

Α.Τ.Κ.Ε .1077989 ΕΞ 2016 /1433/23.5.2015

     Α.Τ.Κ.Ε .1077989 ΕΞ 2016 /1433/23.5.2015 Βαρύ το πλήγμα στην εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος – Απάντηση-ερώτηση   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4701/12-4-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:… Read more »

ΠΟΛ.1069/ 01.06.2016

ΠΟΛ.1069/ 01.06.2016 : Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 129/2015 γνωμοδότησης του ΝΣΚ περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ’ αριθ. 129/2015 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ, σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση ολικής ή… Read more »

ΠΟΛ: 1068 / 01.06.2016

          ΠΟΛ: 1068 / 01.06.2016: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του Ν.4389/2016.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 7 , 8 και 11 του άρθρου 112 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.05.2016), με τις οποίες τροποποιούνται… Read more »

Επιλεγμένες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν

    Επιλεγμένες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν ( Δείτε εδώ όλο το κείμενο της Γ.Γ.Π.Σ.)     Εάν το Ν.Π. ή η νομική οντότητα έκανε χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων, υποβάλλει το έντυπο Ν στη Δ.Ο.Υ..   Επιχείρηση σε εκκαθάριση: Α) Υποβάλλει 1η δήλωση για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους… Read more »