ΠΟΛ 1115/29.07.2016

ΠΟΛ 1115/29.07.2016   Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 (41 Α’).   Τις διατάξεις… Read more »

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016/12.08.2016

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016/12.08.2016 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   α) Τις διατάξεις της παραγράφου… Read more »

ΠΟΛ 1116/29.07.2016

ΠΟΛ 1116/29.07.2016   Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες – μεταπωλητές.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (251 Α’), όπως ισχύουν.   Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και… Read more »

ΣΛΟΤ 1351

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1351/2016 ΘΕΜΑ: «Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ» ΕΡΩΤΗΜΑ Ο ορισμός που αποδίδουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΟΡΙΣΜΟΙ για τον «κύκλο εργασιών» είναι ο εξής: Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net):… Read more »

ΣΛΟΤ 1252

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1252/2016 ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες Οντοτήτων» ΕΡΩΤΗΜΑ Σας παρακαλώ πολύ, επιβεβαιώστε την κατηγορία οντοτήτων στην οποία θα ενταχθούν οι παρακάτω εταιρείες για το 2015: 2015 2014 2013 2012 2011 ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ… Read more »

ΣΛΟΤ 1389

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1389/2016 ΘΕΜΑ: «Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων» ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Είχαμε δύο εταιρίες. Μία ΕΠΕ και μία ΑΕ. Από 01/01/2014 η ΑΕ απορρόφησε την ΕΠΕ με τον Ν. 2166. Έτσι έχω ένα Ισολογισμό για… Read more »

ΣΛΟΤ 1367

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1367/2016 ΘΕΜΑ: «Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004» ΕΡΩΤΗΜΑ Δεδομένα: 1. Στη χρήση 2015 η εταιρεία μας πραγματοποίησε κέρδη ισολογισμού 163.479,70 (κωδικός 016 Δήλωσης Ν). 2. Μετά το συμψηφισμό της φορολογικής… Read more »

ΣΛΟΤ 1363

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ / 23.06.2016 Αθήνα, 23.06.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 1363/2016 ΘΕΜΑ: «Τήρηση Βιβλίων» ΕΡΩΤΗΜΑ Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων οι οποίες είναι ΝΠΙΔ και έχουν ενταχθεί στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης υπάγονται στην τήρηση ΕΛΠ ή στην δημόσια λογιστική; ΑΠΑΝΤΗΣΗ… Read more »

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016

Αριθ. πρωτ.: 346/8.7.2016 Σχετικά με τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Τ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ     Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Σ. Δανέλλη, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015,… Read more »

ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016

ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016 Συμπληρωματικός Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε Εντός Σχεδίου Πόλεως Ακίνητα, στα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιαδήποτε χρήσης.     ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων     Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6316/21-6-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπ-Αδ.Γεωργιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με τις… Read more »

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016 Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στην οφειλέτιδα εταιρία για μεταβίβαση ακινήτου. Αριθμοί ερωτήματος: Τα με αριθμ. πρωτ. 1) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159261 ΕΞ 2015/29-11 – 2015 και 2) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159300 ΕΞ 2015/30-11-2015 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων /Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής… Read more »

ΠΟΛ 1118/29.07.2016

ΠΟΛ 1118/29.07.2016   Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.     Σχετ.: α) Κώδικας διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’)»,   β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ. (ΦΕΚ 170 Α’)… Read more »