Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175031/01.12.2016

Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175031/01.12.2016 Υποχρέωση ανάρτησης στο portal ICISnet έγγραφων ερωτημάτων και απαντήσεων σε αιτήματα ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   Στο πλαίσιο διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού πλοίων κρίθηκε σκόπιμη η παροχή ενημέρωσης… Read more »

ΠΟΛ 1181/06.12.2016

ΠΟΛ 1181/06.12.2016   Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σας… Read more »

ΠΟΛ 1183/07.12.2016

ΠΟΛ 1183/07.12.2016  Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω… Read more »

ΠΟΛ 1185/09.12.2016

ΠΟΛ 1185/09.12.2016   Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1265/16.12.2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν οδηγίες για την επιλογή προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονταν την 31.12.2013.   Για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονται… Read more »

ΠΟΛ 1182/07.12.2016

ΠΟΛ 1182/07.12.2016 Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. – Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   Σας κοινοποιούμε την 26/2016 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του… Read more »

ΕΒΕΑ / ΓΕΜΗ: Νέα υπηρεσία υποστήριξης ανωνύμων εταιρειών.

ΕΒΕΑ / ΓΕΜΗ: Νέα υπηρεσία υποστήριξης ανωνύμων εταιρειών. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Τ. Κ. 10671 Αθήνα  Email: info@acci.gr  Τηλ.επικοινωνίας: 2103604815-9, Την υποστήριξη των Ανωνύμων Εταιρειών σε θέματα που αφορούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προσφέρει στα μέλη του η νέα υπηρεσία του ΕΒΕΑ. Σκοπός της νέας Υπηρεσίας Υποστήριξης (Helpdesk) είναι να αποτελέσει… Read more »

Δελτίο Τύπου ΕΤΑΑ

Δελτίο Τύπου  ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ( Πρώην ΤΣΑΥ ) ( WWW.TSAY.GR ) 09/12/2016 Ασφαλιστική Ικανότητα 2017. Συνδεθείτε έως 31-10-2016 με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου, και επικαιροποιήστε το ιστορικό απασχόλησης σας , καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η επικαιροποίηση αφορά όλους τους υγειονομικούς (ιατρούς –φαρμακοποιούς του… Read more »

Δελτίο Τύπου / Ζάκυνθος

Δελτίο Τύπου Παράταση- αναστολή καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πληγείσες περιοχές της Ζακύνθου.  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση- αναστολή καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πληγείσες περιοχές της Ζακύνθου Υπογράφηκε από την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται – αναστέλλεται μέχρι και… Read more »

Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη :   Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 35, του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/818/18.11.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/818/18.11.2016 Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις.   ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΤΩΝ   ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.17/1996 & 97/2011 Εγκύκλιοι.   Όπως είναι γνωστό με την πρώτη σχετική εγκύκλιο, περί επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο με τον ίδιο εξοπλισμό, ή επιχειρήσεις που μετατράπηκαν, συγχωνευτήκαν κλπ. (συνυπεύθυνες), δόθηκαν οδηγίες για τη… Read more »

Φ.10042/25013/667/20.10.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : Φ.10042/25013/667/20.10.2016 Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016.   Σε συνέχεια του αριθ. 72058/1-6-2016 εγγράφου σας, σχετικά με την υποχρέωση υπαγωγής των από 1/1/1993 ασφαλισμένων του Τομέα σας σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016, κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:… Read more »

41919/909/04.11.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 41919/909/04.11.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016   Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών», του Ν. 4415/2016 (Α΄159) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 6η Σεπτεμβρίου 2016, oρίζει ότι: «Το… Read more »